آشنایی با رشته تربیت بدنی، بازار کار و گرایشهای آن

یکی از فعالیتهای مهم مرتبط با این گرایش بازگرداندن ورزشکاران مصدوم رشتههای مختلف ورزشی به شرایط مسابقه است. هدف تأسیس این سازمان تألیف کتابهای درسی دانشگاهی متناسب با ارزشهای ایرانی و اسلامی در رشتههای علوم انسانی دانشگاهها بودهاست. مقصود از تربیت اخلاقی، آموزش اصول و ارزشهای اخلاقی و تلاش در جهت پرورش گرایشها و فضیلتهای اخلاقی است. این شاخه از علوم ورزشی آموزههای مختلفی در زمینهی علوم زیستی، آناتومی، کنترل حرکتی، فیزیک، حرکت شناسی و اصول مکانیکی ارگانهای بدن را با یکدیگر ترکیب کرده است.

یعنی محوریترین آموزه تربیتی را اصلاح ارتباط با خدا دانسته و تلاش کرده سایر فضایل را از آن استخراج میکند. تربیت از شدن، تغییر وحرکت سخن می گوید و نیل به این غایات یعنی سعادتمند شدن، کامل شدن و.. یعنی حوزههایی که بیش از همه قادر به پر کردن اوقات فراغت افراد جامعه هستند. به این ترتیب نقش اصلی آنها در اداره کردن فدراسیونها و سازمانهای ورزشی تعریف میشود. این انتشارات در ۷ اسفند ۱۳۶۳با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی افتتاح شد. همان گونه که به آن اشاره شد مدیریت ورزشی شامل چهار گرایش مختلف است که با نامهای بیومکانیک پایه ورزشی، بیومکانیک عملکرد ورزشی، بیومکانیک بازتوانی ورزشی و بیومکانیک و مهندسی ورزشی شناخته میشوند.

همان گونه که به آن اشاره شد شاخه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی خود به سه گرایش مختلف در مقطع کارشناسی ارشد تقسیم میشود. با وجود آن که بیومکانیک ورزشی خود شامل چهار گرایش مختلف در مقطع کارشناسی ارشد است، اما در دانشگاه های ایران تمام آنها در قالب نام واحد بیومکانیک ورزشی تدریس میشوند. در مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، بر نقش اراده و اختیار انسان چندان تأکید به عمل آمده است که گمان میرود شخصیت انسان تنها با تلاش و سعی خود انسان شکل میگیرد. به همین دلیل نخست به بررسی تربیت اطفال در اسلام پرداخته و سپس تربیت اطفال در خانواده بر اساس قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم .

شما در این بخش می توانید با مطالعه کلیه تحقیق های رایگان رشته تربیت بدنی و بررسی کلیه فایل های word با پسوند doc قابل ویرایش در بخش مقاله های رایگان تربیت بدنی به دانلود رایگان تحقیق و دانلود رایگان مقاله دانشجویی در زمینه رشته تربیت بدنی بپردازید. شما در این بخش می توانید با مطالعه کلیه تحقیق های رشته تربیت بدنی و بررسی کلیه فایل های word با پسوند doc قابل ویرایش در بخش مقاله های تربیت بدنی به دانلود تحقیق و دانلود مقاله دانشجویی در زمینه رشته تربیت بدنی بپردازید. علاوه بر آن دانش آموختگان این رشته از توان طراحی حرکات اصلاحی مناسب با قابلیتهای حرکتی افراد گوناگون نیز برخوردار خواهند بود.

علاوه بر آن فارغالتحصیبان این گرایش از علوم ورزشی میتوانند به عنوان مربی تیمهای ورزشی معلولین نیز به فعالیت بپردازند. در این نگاه، انسان آموزش می بیند و تربیت می شود تا به همه خواسته های خود برسد و همه خواهش های خود را ارضا کند، و این بالاترین مرحله کمال یافتگی بشر در سلسله مراتب تعلیم و تربیت است. والدین، اغلب تربیت را با تنبیه اشتباه می گیرند اما اصل تربیت بر آموزش استوار است. با این حال در صورتی که استفاده از تیمها و گروههای روانشناس در کنار تیمهای ورزشی مختلف رواج یابد، فارغالتحصیلان این رشته در کشور ما نیز خواهند توانست همچون همتایانشان در سایر نقاط دنیا فرصت بیشتری برای فعالیت در امور مرتبط با رشتهی تحصیلی خود داشته باشند.

در این رشتهی تحصیلی تمرکز اصلی بر شناخت پارامترهای روانی تاثیرگذار بر فعالیت حرفهای ورزشکاران قرار دارد و اثرات روانی ناشی از حضور آنان در یک فعالیت ورزشی مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. تندرستی (بهداشت): آموزش بهداشت، آمادگی كلي فرد يعنی بهداشت جسمانی، ذهنی،اجتماعی، هيجانی و روانی را در نظر دارد. اصول و مبانی تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی، تغذیه و ورزش، آسیب شناسی ورزشی، رشد و تکامل حرکتی، فیزیولوژی ورزشی، یادگیری حرکتی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، بهداشت و ورزش، تربیت بدنی در مدارس، مدیریت سازمانهای ورزشی ، مدیریت و طرز اجرای مسابقات، زبان اختصاصی، حرکت شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، تربیت بدنی و ورزش معلولین، مقدمات بیومکانیک ورزشی، مبانی روانی و اجتماعی، تربیت بدنی، آمادگی جسمانی، فوتبال، دو و میدانی ، ژیمناستیک، شنا، والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس روی میز، کشتی، بدمینتون.

اصول فلسفه آموزش و پرورش، مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه، روانشناسی کودکی و نوجوانی، روانشناسی تربیتی، اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، سنجش و اندازه گیری، تولید و کاربرد مواد آموزشی، روشها و فنون تدریس، مدیریت آموزشی. افزون بر آن که این افراد میتوانند به مدیران فعال در تمام حوزههای اشاره شده مشاوره ارائه دهند. این برنامهریزی شامل محتوای رسمی و غیررسمی، شیوههای تدریس، شیوة ارزشیابی و فضاهای تربیتی است که از طریق آن برای فراگیران، امکان شناخت تواناییهای خویش و جهان هستی فراهم میشود و بر مبنای آن، فعالیتها و استعدادهای فطری خویش را هدفمند میسازند. آموزشهای ارائه شده در گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی به توانایی برنامهریزی برای ساخت، بازسازی و نگهداری اماکن ورزشی اختصاص یافته است.

عمده تمرکز گرایش مدیریت بازاریابی بر برنامهریزی به منظور بازاریابی رویدادهای ورزشی و انجام خدمات بازاریابی ورزشی در باشگاهها قرار دارد. به دلیل تفاوت هایی که در خصوصیات اخلاقی پسرها و دخترها وجود دارد نوع تربیت آن ها نیز با هم متفاوت است. هدف رشته تربیت بدنی آشنایی تحصیل کردگان این رشته با بدن انسان در حد یک پزشک یار است و همچنین آشنایی با مباحث ورزشی تا به عنوان یک مربی آگاه در زمینه مسائل ورزشی ورزشکاران و دانش آموزان فعالیت کنند. به این ترتیب شاید افراد علاقهمند توانسته باشند اطلاعات بیشتری از این رشته و گرایشهای مختلف آن کسب کنند.

تربیت بدنی شامل کسب و پردازش مهارت های حرکتی، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت، کسب دانش های علمی درباره فعالیت های جسمانی و تمرین و توسعه تصور و ذهنیت مثبت از فعالیت های جسمانی به عنوان وسیله ای برای اجرا و عملکرد انسان است. در گرایش امدادگر ورزشی آموزشهای مختلفی ارائه می شود تا افراد علاقهمند بتوانند توانایی شناسایی آسیبهای ورزشی و امکان پیشگیری از آنها را کسب کنند. 4.این شناسایی به پیش بینی منجر می شود. به این ترتیب آنها می توانند انواع و اقسام ناهنجاریهای حرکتی را شناسایی کرده و راه و روشهای مختلفی برای اصلاح این ناهنجاریها و مهمتر از آن برای پیشگیری از آنها ارائه دهند.

شما باید شیوه تربیتی را انتخاب کنید که با آن ارتباط بهتری برقرار کرده اید . اگر دغدغههای مربوط به حضور در مدارس مذهبی با حضور در دیگر مدارس (غیرمذهبی) یکی بود، دیگر جای بحثها و مناقشات فوق نبود. در پایان به گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی میرسیم که دانش آموختگان آن با تواناییهای لازم به منظور برگزاری رویدادهای ورزشی آشنا میشوند. بدین جهت امام(ع) در آغاز سخنش مىفرماید: «فرزند انسان جزئى از وجود اوست و خیر و شرش با وى گره خورده است.» این هشدارى به والدین است كه اگر براى تربیت فرزندانشان اهمیت قایل نیستند و اگر آینده فرزندانشان را نمىخواهند،لااقل به نیك نامى خویش بیندیشند.

از آنجایی که بخش مهمی از آموزشهای ارائه شده در این شاخه از تربیت بدنی به مدیریت اختصاص دارد، دانش آموختگان گرایش مدیریت ورزشی پس از پایان تحصیل خوددر حوزههای مدیریتی به فعالیت خواهند پرداخت. در طریق وصول به این هدف می توان از شیوه های گوناگونی استفاده کرد که یک نمونه ی آن ذکر داستان زندگی و شرح فداکاری و خدمات آنهاست . در زبان انگلیسی ( و زبان های مشابه اروپایی) دست کم چهار واژه را در این باره می توان یافت: syche، soul، spirit، mind. شاید تنبیه و زدن باعث شود کودک شما در ان لحظه رفتار اشتباهش را کنار بگذارد اما کودکانی که تنبیه های سخت می شوند به احتمال بیشتری در طولانی مدت رفتارهای پرخاشگرانه نشان خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید