اخلاق خوب – پارسی طب

زیردستانی که از چنین محافظتی بهره میبرند (که شاید حتی خودشان مدیر باشند) این آزادی را دارند که ریسک کنند و کارهای جدید را بیازمایند. چه اینکه مردم دو دستهاند؛ یا برادر دینی تو هستند یا همسان تو در آفرینش؛ که از هر دو دسته، گاه و بیگاه و به علل گوناگون -به عمد یا به سهو- خطاهایی سر میزند، در چنین مواردی، از ایشان درگذر و از خطایشان صرف نظر کن، چنانکه دوست داری خدا با تو چنین کند. این اصل اخلاقی یکی از مواردی است که جهانی تلقی می شود ، زیرا مذاهب مختلف آن را به اشتراک می گذارند.

اصول اخلاقی آنها هنجارهای اجتماعی هستند که نشان می دهد مردم باید چه کاری انجام دهند یا از چه مواردی باید خودداری کنند. آنها قاعدهای را در نظر میگیرند که هرگز با افراد خاص برخورد متفاوتی نمیکنند، مگر در مواردی که به برقراری عدالت مربوط باشند. آنها هرگز به موقعیتهای خاصی اشاره نمی کنند ، بنابراین بسته به مورد متفاوت و متفاوت تفسیر و اعمال می شوند. نیز برخی از دانشمندان غربی در تعریف اخلاق گفته اند که اخلاق جمع خُلق است؛ ولی بر علم معیّنی استعمال می شود که مشابه آن درلغات اروپایی واژه morale به زبان فرانسوی، moralsبه زبان انگلیسی، moral به زبان آلمانی، moraleبه زبان ایتالیایی است و این واژه ها از کلمه لاتین moras جمع mos گرفته شده است.

تحلیل این دسته از متفکران آن است که هیچ انسانی در خلأ رشد نمییابد بلکه فرایند اجتماعی شدن ما انسانها حتی پیش از تولد و البته بهطور جدی در بدو و پس از آن آغاز میشود. البته حقیقت این است که دشوار بتوان یک نظام اخلاقی واحد تحت عنوان “اسلامی” یا “لیبرالی” یافت. به عنوان مثال ، این امر الزام به سانسور همجنس گرایی را همانطور که در قرون وسطی انجام شده است ، نشان می دهد. قائلان به اصالت اجتماع هیچکدام از انتقادهای مذکور را نمیپذیرند. با این حال ، برخی از اصول اخلاقی وجود دارد که توسط اکثر فرهنگ ها و ادیان جمع آوری می شود.

اخلاق در سازمان روی محصولات یا خدمات و روابط با سهامداران تأثیر میگذارد. در فرازی دیگر فرمود: «غضب سنگی(از سوی شیطان) در قلب آدمی است؛ آیا ندیدهاید که چشمان فرد عصبانی قرمز میشود و رگهایش گشاد میشود؟ آن حضرت فرمود: اکنون ندارم. حضرت خندید و فرمود: «بله، تو با این حال وارد بهشت نخواهی شد، بلکه نخست جوان می شوی و دندان هایت می روید، آن گاه به بهشت می روی». 7. اگر درگذشت به تشییع جنازهاش بروی. اگر رفتار صحیح فقط با اجتناب از آن عمل مشخص شود ، می توان استنباط كرد كه سایر انواع سو abuse استفاده ها مانند شكنجه مجاز است.

با این حال ، معمول است که ادیان مختلف اصول خود را در کتاب مقدس وارد کرده و به پیامبران خود نسبت می دهند. اصول اخلاقی با توجه به فرهنگ ها ، ادیان و گذشت زمان متغیر است. پیامبر خدا به ما دستور داده است با معصیت کاران با چهره ای خشن رو به رو شویم. در این مسیر زبان و گویش ما، محیط جغرافیایی ما، سیستم اقتصادی و نظرگاه مذهبی موجود در جامعه به موازات هم تعالیمی را به ما منتقل میکنند که شالوده نظرگاه اخلاقی ما را تشکیل میدهند. در مسئولیت اجتماعی، تاکید بر تعهد و ملاحظات اخلاقی است و چارچوب تصمیم گیری، بلندمدت است و تمرکز بر نیل به مقصد، است.

به عنوان مثال ، حفظ زندگی و یکپارچگی افراد یک اصل اخلاقی بالاتر است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، واژه «تربیت» به معنای پروردن و آموختن آمده است که در معنای اصطلاحی برانگیختن و فراهم آوردن موجبات رشد و پرورش و شکوفایی تمام استعدادها و تواناییهای انسان به منظور رسیدن به کمال و سعادت مطلوب عنوان شده است. يک مدير بايد در حرفه خود مسائلی مانند صداقت، دقت، قابل اعتماد بودن، گشوده بودن به فضای انتقاد و ارزيابی، پرهيز از جزميت، احترام به زيردستان و اطرافيان، توجه به حريم خصوصی و مسئله حفظ اسرار افراد را سرلوحه خويش قرار دهد.

این می تواند برای جلوگیری از برخورد یک کودک به کودک دیگر در مدرسه ابتدایی یا جلوگیری از قتل یک فرد دیگر استفاده شود. بنابراین ، می توانند با توجه به ارزشهای هر فرهنگ متغیر باشند یا در طول سالها تغییر شکل دهند. اما شاگرد دیگر سقراط، یعنی افلاطون همچون کریتون متقاعد نمیشود بلکه پس از مرگ استاد، با طرح نظریه ایدهها راهی برای برون شد از چهارچوبهای عرفی پیشنهاد میدهد.

اخلاق فلسفی، دیدگاه های اخلاقی است که با ترجمه کتاب های فلسفی یونان به زبان عربی، تحت تأثیر اندیشه های اسلامی طرح شده است. ثانیاً راه حلی برای رفع تشتّتِ ناشی از اختلاف دیدگاههای فردی نخواهیم داشت و نهایتاً اینکه ملاکی برای تمییز اخلاق گرایی از منفعت گرایی پیدا نمیکنیم، زیرا چه بسا افراد به نام اخلاق فقط منافع خود را پیگیری کنند. آنها همچنین تعیین می کنند که کدام اقدامات باید ترویج یا شناسایی شوند و کدام یک باید مورد انتقاد یا مجازات قرار گیرند. این اصل اشاره به این دارد که شخص قبل از هرگونه اقدامی باید قضاوت درستی داشته باشد تا دیگران را دچار خسارت یا خطر ضرر و زیان نکند.

به عنوان مثال ، می توان از آن برای جلوگیری از تقلب یک جوان در آزمون مدرسه برای گرفتن نمرات خوب استفاده کرد. این نوع قوانین به موضوعات کلی اشاره دارد که می تواند در موارد بسیار مختلف اعمال شود. پیامبر(ص) بر انجام کار مردم تاکید زیادی میکردند وبا وجود عشق فراوانی که به نماز داشتند، اگر در میان نماز متوجه میشدند که کار شخصی به دست ایشان حل خواهد شد، نماز خود را کوتاه میکردند. بهطورکلی برخی از فیلسوفان معتقدند که جامعه امری انتزاعی است و میان فرد و جامعه اصالت با فرد است.

رهبری اخلاقی با الهام بخشیدن به کارمندان برای ایجاد انگیزه و همسویی با ارزشهای شرکت میتواند برای مشاغل ارزشآفرینی کند. برترین چیزی که به مسلمان عطا شده اخلاق نیکوست . در روز قیامت همان چیزی كه بدان بخل ورزیدهاند طوق (سنگین اسارت بر گردن) ایشان میگردد.همین طور در سوره همزه كسانی كه مال را بیش از حد دوست میدارند و بر دیگران طعنه جویی و عیب ورزی میكنند به عذاب دوزخ تهدید شدهاند! بدیهی است نظام اخلاقی اسلام سرشار از فضایل و گزاره های اخلاقی است که فرد مسلمان به وسیله تطبیق عملی آنها، توانایی اکمال دین خویش، وگام برداشتن در مسیر اصلاح امور دنیا و آخرت خویش را کسب میکند .

رفتارهای رسول خدا صلی الله علیه وآله در همه حالات، خواه در خانه یا جامعه و در میان مردم، کاملاً از تکلّف عاری بود. در واقع آنها از درک ماهیت آن عاجز بودند، اما نکته دوم و مهمتر آنکه فیلسوفان اخلاق متوجه شدند رفتارهای آدمی دارای ابعاد فردی و اجتماعی است و بنابراین تحلیل درست این رفتارها نیازمند مباحث فلسفی درباره ماهیت فرد و جامعه و نسبت میان این دو است. مطابق این نظر پاسخ این سؤال که از میان فرد و جامعه کدام یک تأثیر بیشتری در بروز رفتارهای اخلاقی دارند کاملاً نسبی است و به نوع رابطه میان آن دو وابسته است.

دیدگاهتان را بنویسید