باید به اجرای سیاست درهای بسته روی بیاوریم؛ آمریکا هم به این نتیجه رسیده است

ایران در خواست کرد.چینیان اسبهای زیبای ایرانی را به اسبهای زشت و کوچک بومی ترجیح میدادند و اسبهای ایرانی را از نژاد اسب آسمانی (27) میخواندند (28) ، اسپست در اواخر قرن دوم پیش از میلاد بهمراه اسبان ایرانی به چین برده و در آنجا بنام “موسو” معروف گردید.این گیاه در چنین خوب پرورش یافت و پس از کشف آمریکا به آنجا برده شد، پس از آن در قرن اول میلادی به ایتالیا راه یافت (29) . عضویت ایران که برای نهایی شدن دو سال زمان میبرد، با پذیرش عربستان سعودی، مصر و قطر به عنوان «شریکهای گفتوگو» همراه شد، که نشانه دیگری از این است که چین به دنبال متعادل کردن منافع ایران با امتیاز دادن به رقبای آن است. تحریم ها مانع اصلی اجرای توافق 25 ساله ایران و چین و بهبود روابط اقتصادی دو کشور است. برای بسیاری از این کشورها، چین در حال حاضر شریک تجاری اصلی آنها است و این امر بر نیاز پکن به ایجاد تعادل در روابط از همه طرفها تاکید میکند که به معنای عدم تمایل بیش از حد به سمت ایران است.

شی در یک سخنرانی اکتبر 2021 اظهار داشت: “وظیفه تاریخی اتحاد مجدد کامل سرزمین مادری باید انجام شود و قطعا محقق خواهد شد.” تاکید بر حاکمیت بر سرزمینهایی که مدتها مورد مناقشه قرار گرفتهاند – بهویژه آنهایی که پکن آن را منافع اصلی خود میخواند: هنگ کنگ، دریای چین جنوبی و تایوان (که اولویت شماره یک شی است). اخیراً، چین کنسولگری خود را در بندرعباس در جنوب ایران افتتاح کرده است، اما این امر هنوز هیچ تأثیر قابل توجهی بر تجارت نداشته است. اگرچه عربستان سعودی در حال حاضر به شدت توسط ایالات متحده مسلح شده است، و جدی گرفتن ادعاهای ایالات متحده مبنی بر نگرانی در مورد مسابقه تسلیحاتی را دشوار می کند، برنامه جدید این پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی در مقابل حملات پهپادی آینده به عربستان سعودی بازدارندگی ایجاد کند. وی در ادامه اظهار داشت که بنیاد سالمندان دارای وب سایت مخصوص بخود است که بر روی آن اطلاعات فراوانی قرار دارد و سالمندان میتوانند با مراجعه به آن وب سایت از انواع خدماتی که میتوانند بهره مند شوند، اطلاع حاصل کنند.

نكته مهمی كه پیرامون مبادلات تسلیحات بین چین و كشورهای منطقه وجود دارد این است كه علیرغم حجم قابل توجه این مبادلات، معمولاً اطلاعات اندكی پیرامون چند و چون آن به بیرون درز میكند كه شاید ناشی از حساسیت ایالات متحده به این تبادلات باشد. تفاهم نامه دیگری برای همکاری در سینما بین سازمان سینمایی ایران و دفتر فیلم چین امضا شد. متعارف شدن تحریمهای یکجانبه و فارغ از تصمیمات سازمان ملل برای امریکا تحریم را به ابزاری تبدیل میکند تا هر حرکتی را که امریکا آن را به ضرر خود میبیند در دایره تحریمهای خود درآورد و در واقع تحریم را به ابزاری کمضرر و پرفایده جایگزین مداخلات دیگر خود در امور کشورهای دیگر کند. پس از دوران سفرها که از سال 1405 تا 1433 به طول انجامید سلسله ی مینگ تبادلات تجاری و ارتباط با کشورهای خارجی از طریق دریا را ممنوع کرده و در شمال دیوار بلندی ساخت که دیوار بلند مینگ نامیده شد. جنبش میهن دوستانه ی چهارم می که پس از انقلاب سوسیالیستی روسیه در ماه اکتبر اتفاق افتاد بخشی از انقلاب جهانی طبقه ی کارگر بوده و در ترویج مارکسیسم نقش بسیار موثری داشت.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری «شینهوا»، «شی جین پینگ» روز پنجشنبه در نشست رهبران تجاری «سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه» (اپک) که به صورت ویدیو کنفرانس از پکن سخن میگفت، افزود: چین در راستای مبارزه با یکجانبهگرایی، همچنان مجموعهای از سیاستها و اقدامات را با هدف گسترش درهای باز به اجرا گذاشته که از جمله میتوان به اجرای همه جانبه قانون سرمایهگذاری خارجی، کاهش بیش از پیش موارد موجود در فهرست منفی ورود سرمایههای خارجی به بازار چین و پیشبرد روند دسترسی به بازارهای مالی اشاره کرد. ”پس از تأسیس جمهوری خلق چین نیز بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته، چین را طرد کردند و عملاً درهای کشور بسته ماند. با این حال پیش از او، رئیسجمهوری پاکستان نیز با سفر به ریاض و بعد به تهران، تلاش کرد تا حدی که امکان داشت در این جریان، میانجیگری کند.رئیسجمهوری سابق چین در مدت ١٠سالی که رئیسجمهور بود، حتی یک بار هم به ایران سفر نکرد. فیگوئروآ معتقد است روابط ایران و چین را یک اتحاد استراتژیک نمیداند و مینویسد: تهران، چین را از توسعه ظرفیت نظامی عربستان -همسایه متخاصم و عمدهترین بازیگر متعارض ایران در منطقه- باز دارد. با این حال، حتی در حالی که جاه طلبی شی و اهمیت جهانی چین غیرقابل انکار شده است، بسیاری از ناظران همچنان به این سوال ادامه میدهند که «آیا پکن می خواهد نظم بین المللی جدیدی را شکل دهد یا صرفاً برخی از تعدیل ها را در نظم کنونی اعمال کند و منافع و ترجیحات مجزا را بدون تغییر اساسی سیستم جهانی به پیش ببرد؟

دیدگاهتان را بنویسید