بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

۲۷. تدوین و پیشنهاد سیاست های اجرایی امور قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج و پیشنهاد آن به کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی. ۲۶. ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی. ۶. ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن. ۲۹. تدوین و پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن. ۱۲. بررسی،مطالعه ­و برنامه ریزی در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ از جمله اشتغال، صنایع، سرمایه گذاری، فنآوری در بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه . ۱۲. بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد طرحها و برنامههای فرهنگی ارجاع شده از سوی شورای فرهنگ عمومی و سایر دستگاههای مرتبط. ۱۲. تدوین سرفصل ها ، موضوعات و اولویت های پژوهشی دستگاه های متولی امور قرانی ، دستگاه های مرتبط و نهادهای مردمی. ۵. برنامه ریزی برای تدوین بسته های پرسشی مورد نیاز برای طرح های کلان و خرد افکار سنجی مرتبط با موضوع . ۳. نظارت بر برگزاری جشنواره های عمومی و تخصصی، مسابقات عمومی و تخصصی، نمایشگاه های عمومی و تخصصی قرآن و عترت در سطوح استانی ، ملی، بین المللی در دستگاه هایی اجرایی مرتبط با موضوع.

پیروی از سیاست صدور انقلاب باعث گردید که اولاً بازیگران عرصۀ روابط بین­الملل به جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی بر هم زننده نظم جهانی بنگرند و ثانیاً در سطح منطقه نیز بسیاری از کشورها ایران را به عنوان یک خطر بالقوه و تهدیدکننده امنیت ملی تلقی کنند. ۱۹. بررسی و نظارت بر دستگاههای ذیربط در زمینه انعقاد قرارداد، توافق یا تفاهمنامههای فرهنگی با سایر کشورها در حوزه اختیارات محوله و اجرای صحیح و به موقع آنها. غلبهی شیوههای غربی به این معنی است که امروزه همهی کشورها دارای نوعی از سیاست، و مجموعهای از نهادها – پارلمان، قانون اساسی، منشور حقوق، اتحادیههای کارگری، دادگاه، روزنامه، وزرا و غیره- هستند که اینطور القا میکند که در همه جای دنیا امور به یکشکل پیش میروند. ۲۴. حفظ و نگهداری و طبقه بندی اسناد مربوط به تحقیقات و گزارشات فعالیتهای انجام شده. ۱۳. ساماندهی فعالیتهای بین المللی مراکز فرهنگی و هنری با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. ۸. ارزیابی انجام وظایف و فعالیت سازمان ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دروه ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی. اما دور یازدهم به دلیل مسائل مطرح شده درمورد برنامههای هستهای ایران به تأخیر افتاده است.

معنای چنین شعارهایی معمولاً مبهم است، اما اين شعارها مفاهیم ضمنی غیرفعالی دارند که ممکن است در شرایطی جدید فعال شوند و سیاستهایی را در پی آورند و در برداشته باشند که با دیگر ارزشهای مورداحترام ما، مثلاً آزادی فردی، منافات داشته باشند. از یک سو جمهوری اسلامی ایران خواهان استفاده از نفوذ اتحادیه اروپا در نظام بین الملل، جذب سرمایه گذاری های خارجی اتحادیه اروپا، استفاده از تکنولوژی های جدید و دانش اتحادیه اروپا، بهره گیری از قدرت سیاسی- اقتصادی اروپا در مقابل آمریکا، و کم کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا به ویژه در زمینه پرونده هسته ای بوده است. ۱. برنامه­ریزی در راستای ایجاد همکاری و هماهنگی دستگاههای دولتی به منظور گسترش، ارتقاء و تعمیق فرهنگ عمومی. ۳۷. شناسایی و ایجاد ظرفیت های جدید فعالیت قرآن و عترت در دستگاههای دولتی. ۴. مطالعه ­و برنامه­ریزی ­درخصوص ­ایجاد زمینه های­لازم برای تنظیم ارتباط و همکاری و بهره گیری از ظرفیت و توان انجمن ها، کانون ها و سایر مؤسسات فرهنگی هنری چند منظوره در سطح کشور. ۲. سیاستگذاری و برنامه­ریزی به منظور ارتقاء، دانش فنی، فرهنگی و تخصصی اعضاء و صنوف فرهنگی، هنری و رسانه­ای. ۳. برنامه­ریزی و تعیین راهکارهای مختلف به منظور افزایش سهم کالاهای فرهنگی، هنری و رسانه­ای در سبد مصرف خانوارها.

۲. برنامه­ریزی در راستای جلب مشارکتهای فرهنگی مردم و سایر دستگاهها برای ارتقاء فرهنگ عمومی . ۳. ارزیابی و نظارت بر فعالیت های تبلیغی، ترویجی قران و عترت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و مردمی. ۲۱. برگزاری همایشها ، نمایشگاهها ، نشستهای تخصصی و سمینارهای مطالعاتی و پژوهشی و آموزشی فرهنگی وهنری درقالب برنامه های توسعه با مشارکت بخش غیر دولتی . ۶. طراحی و پیاده سازی سامانه حمایت و تشویق مادی و معنوی از افراد خلاق و طرح ها و خلاقیت های برتر قرآن و عترت. ۸. طراحی سامانه برای شناسایی ، حمایت و بهره گیری از ظرفیت و توان افراد خلاق و خلاقیت های امور قرآن و عترت. ۱۴. همکاری و مساعی در بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت مراکز فرهنگی و هنری موجود و معرفی به مبادی ذیربط. ۲۴. تهیه برنامه ها درخصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری در دستگاه و استفاده و مصرف بهینه و مؤثر منابع ( انسانی، زمانی ، مالی، فیزیکی، اطلاعاتی) در دستگاه ذیربط. ۱۸. بررسی کارشناسی و صدور مجوز طراحی، تولید، توزیع، ورود و خروج بازی و سرگرمیهای علمی ـ فرهنگی ـ آموزشی مرتبط، با هماهنگی و همکاری مراکز ذیربط همچنین تهیه و تدوین ضوابط و آییننامههای لازم در این خصوص.

دیدگاهتان را بنویسید