بهترین اشعار برای متن مجری گری شروع برنامه- نام خدا – موثر باش

ایرانیان همیشه بهترین شاعران دنیا را داشته اند و اشعار آن ها از سروده های خاص و زیبای ادبیات جهانی است. از نخستین شاعران اسلامی ترکی میتوان به یوسف خاص حاجب بلاساغونی اشاره کرد که مثنوی گران جای قوتادغو بیلیگ را در اواسط قرن چهارم هجری پدید آورده است. شیرکو بیکس ارزشهای مردسالارانه را در جای جای شعرهایش به چالش میکشد. از آن سوی ترس تا آن سوی ذلیلی زن را در جامعه مردسالار به تصویر میکشد و بر تمام زوایای فرهنگ مردسالاری میتازد. یعنی همانگونه که اگر آهنگ از اصول آهنگسازی خارج شود، دیگر آهنگ نیست، بلکه داد و فریاد و شیون است، زن نیز اگر از پرده نشینی و خفا بیرون آید، از نظام خلقت خارج شده است.

شیرکو بیکس بر آن بود که اگر زن را از جهان شعر حذف کنند، شعر مانند ماهیای که از آب بیرون بیفتد، خفه میشود و میمیرد. ییتز با همه عظمتی که در شعر جهان و در شعر انگلیسی دارد، کمتر تأثیری بر شعر معاصر فارسی داشته است. بیدل با اشاره به بحث خلوت در انجمن به موضوع وحدت در کثرت پرداخته است. چنانکه برخی – مثل دکتر پورجوادی – معتقدند همة مسائلی را که نظریه پردازان عشق، مثل ابن حزم و ابن قیم، در کتابهای خود مطرح کرده اند، نظامی به شیوة شاعرانه و از راه تمثیل و حکایت پردازی به میان آورده و در ضمن آنها به معانی دقیقی اشاره کرده است.

ایشان معتقدند که بعضی از این معانی کاملاً جنبه فلسفی و عرفانی دارند و می توان بیان دیگری از آنها را در رسائل و کتابهای فلسفی و عرفانی مشاهده کرد. بنابراین با استفاده از آنها میتوانید نسبت به قدردانی از رفیقان و دوستان واقعی خود اقدام کنید. عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم/ عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم/ عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم/ عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

چه باید کنم ای عشق؟ وی سرگشته از عشق به معشوق، در برابر پرسشهای ذهن ناخودآگاه خود جوابی برای پاسخ ندارد. فقط یک بار به تصمیم خود کاری انجام می دهد و آن خیانت ناپاکی است به فرهاد. در نیزار نیز کماکان حیرت زده است و زمین و زمان را ناسزا می گوید و زندگی را چیزی جز یک تپش کور نمی داند، اما ناگهان در میان ترنمی سبز نگاه زنی به چشمانش می نشیند و آن دو در حضور آبی بلند به آرامش می رسند. اما زودتر از او به خانه بر می گرددبه سلامتی هرچی پدره … او شیرین را دوست دارد، اما این محبت تنگ نظرانه از عشقی خودخواهانه مایه می گیرد که حاضر نیست به خاطر آن از چیزی بگذرد.

هرچند که موشکافانه به دنبال زیباییها میگردد، اما زمانی که قدرت، سیاست، فرهنگ، سنت و قانون این زیباییها را نازیبا میکنند، یا روح زیبایی را میکشند، عصیان میکند. خسرو شایستة کاری نیست و با همة نبوغ و زیبایی اش خود محصول پریشانی است. گفت که با یکی دو شب، درس به سر نمی شود ! تاریکی» و «روشنایی» در شعر بیکس، دو سویه جدال فرهنگی و اجتماعی بین «مرد» با «زن» را در یک جامعه توسعهنیافته مشخص میکند. از پیشگامان برجسته غزل نو قبل از پیروزی انقلاب سیمین بهبهانی است که کار خود را با دو مجموعه خطی ز سرعت و از آتش و دشت ارژن ادامه داد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نشست «فجرآفرینان شعر انقلاب اسلامی» شب گذشته، 15 بهمنماه، با حضور جمعی از شاعران، اهالی فرهنگ و ادب از کشورهای مختلف به صورت مجازی برگزار شد. او بیش از پنج دهه شعر سرود و با شعرهایش زیست. در مصرع دوم نیز با شرایطی همسان، شرط بهرهمندی و درک “بحث علم” را “دل دانا” و شرط بهرهمندی و درک “سرای مدرسه” و “طاق و رواق” را “چشم بینا” ذکر میکند. در بخش شعر فارسی آسیه رحمانی رتبه اول از تهران، محسن کاویانی رتبه دوم از قم، مهرداد محرابی رتبه سوم از تهران، مرتضی جلیلیان رتبه چهارم از مشهد، فاطمه سلیمان پور رتبه پنجم از قم توسط هیات داوران به عنوان برگزیدگان جشنواره سراسری شعر غدیریه بناب معرفی شدند.

بدون تردید شعر یکی از هنر های اصیل بشری است که از دیر زمان با ذهن وعواطف انسانها سرو کار داشته ودر قالب گفتار آهنگین وعاطفی تجلّی می یابد. عرفان شخصی و احوالی را بر میگزیند و چالشی تازه را با رئالیسم وانمودی در زندگی واقعی طرح میریزد . بر تن خود بپوشاند، منم! در زمان جنگ ایران و عراق، حکومت بعث از شیرکو درخواست کرد که شعری درباره قادسیه و در ستایش صدام بنویسد و جایزه قادسیه را از آن خود کند. در آن سالها صدام حسین با استناد به آیه «انفال» کردهای کردستان عراق را قتل عام کرد و روستاهایشان را به آتش کشید.

با تو پرواز ، پر نمیخواهد ! کبوتر پر زنان به سمت دشت و کوه پرواز میکرد به امید اینکه شاید از دست باز شکاری جان سالم به در ببرد. روسری، النگو، گردنبند، دستبند و گوشواره در شعر شیرکو به صورتی توانمند همچون اشیایی که ناگهان جان میگیرند به سخن میآیند و هر یک به گونهای راوی تاریخ پر درد فرودستی و سرکوب میشوند. به هر پدیدهای و به هر جمادی جان میدهد. خواننده برای رنجها و عذابهای شیرین بخاطر این موجود سبک که محروم از هر شایستگی است، دل می سوزاند. پس اندیشه های وسیع و پهناور مولانا هم می تواند کوانتومی، هم فلسفی و هم عرفانی باشد.امید است که این کتاب گامی در شناخت بیشتر مولانا و رشد اندیشۀ اجتماع ما باشد.

مثنوی معنوی ، اثر گرانسنگ ایرانی( که درحال به یغما رفتن توسط ترکان ترکیه و افغانستان وتاجیکستان وازبکستان و آذربایجان است ) ، بی تردید یکی از بهترین شناسه های شناخت فکری واندیشه های معنوی مولانا است . در این مطلب مجموعه تک بیتی های مولانا را برای شما گرداوری کرده ایم. در پایان، پیشنهاد میکنیم نگاهی به ۳۵ متن تبریک تولد دوست صمیمی نیز بیاندازید و تولد دوستانتان را به کمک این متن ها تبریک بگویید. احساساتمان را مخفی میکنیم…

کجا دیدی که بی آتش کسی را بوی عود آمد؟ او به ایتالیا و سپس به سوئد آمد و در تبعید دوباره به نوشتن و سرودن پرداخت. خود شیرکو بیکس میگوید: «من در کشور خودم تبعید شدم. شیرکو بیکس به دلیل فعالیت و نوشته هایش در سال ۱۹۷۲ به شهر رمادیه در عراق تبعید شد. اگر چند بیت شعر زیبا در ذهنتان نقش بسته و یا دیدگاه مفیدی در مورد اشعار و ادبیات فارسی دارید، در بخش نظرات این نوشته با ما و خوانندگان این مطلب به اشتراک بگذارید. 15- برتلس بالحنی خشم آگین می نویسد: شیرین روحیه ای کاملاً متضاد با خسرو دارد.

می توانید حتی از یک مصرع، یک بیت و یا دوبیت از اشعار بالا بهره ببرید. حتی در مقطعی شعرهایش انگیزهبخش مقاومت در میان کردها بود. دکتر پور جوادی تمام نکات این دیدار و حتی نوع لباسی که بر تن شیرین است، درخت، اسب، چشمه و غیره را تأویل عرفانی کرده است. دیدار خسرو و شیرین در چشمه از جملة این موارد است که به مسالة نظر و بخصوص نظر اول پرداخته است. این کیست این؟ این کیست این؟ در این بخش مجموعه اشعار زیبا در مورد پدر را قرار داده ایم. قابل یادها نیست که پژوهشهای پوهاند سید سلطان شاه همام، استاد انسانشناسی در پوهنتون (دانشگاه) کابل که در مورد «مُغُلها» انجام داده و در مطبوعات افغانستان منتشر شدهاست، به صورت واضح نشان میدهد که مادر بیدل از شاخهٔ جغتاییهای ساکن در دهکدهٔ «یکه ظریف» خواجه رواش کابل بودهاست، محلی که استخوانهای میرزا عبدالقادر بیدل بعد از انتقال از دهلی، در جناح تربت «میرزا ظریف» به خاک سپرده شد به این ترتیب مزاری که در دهلی به نام بیدل شهرت دارد جعلی میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید