به زبان ساده – فرادرس – مجله

اگر در خواب ببینی که خورشید را از آسمان گرفتهای و یا صاحب آن شدهای به این معناست که مقام و بزرگی به دست خواهی آورد و یا از نزدیکان و دوستان پادشاه خواهی شد. به طور کلی دیدن خورشید در خواب نشانه مثبتی است به خصوص اگر درخشنده باشد. اگر در خواب ببینی که خورشید با تو حرف میزند به رسیدن به جاه و مقام از طرف پادشاه تعبیر میشود. از نظر پژوهشگران قرن نوزدهمی این امر چنان ایده ای باور نکردنی به نظر می رسید که در بادی امر فقط فرض کردند در گذشته هیچ کس اثری از لکه های خورشیدی را ثبت نکرده است، پس از تحقیقی ممتد که والتر ماندر (W.Walter.Maundar)، عضو رصد خانه ی سلطنتی گرینویچ به عمل آورد، این نتیجه حاصل شد که به راستی در طی دوره ی 1645-1715 هیچ لکه ی خورشیدی وجود نداشته است. وقتی تعداد لکه ها رو به افزایش می رود، مشاهده می کنیم که به استوای خورشید نیز نزدیک تر می شوند اما با کامل شدن دوره ی 11 ساله، تعداد لکه ها رو به نقصان می دهد، در حالی که باز هم به استوا نزدیک تر می شوند.

این فیلم همچنین به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی شیر طلایی هفتاد و هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز انتخاب شد و توانست برنده جایزه فانوس جادویی این جشنواره شود. اما از وقتی که انسان به فضا رفت، توانست تصاویر شگفتانگیزی از کره زمین بگیرد. جریانهای الکتریکی موجود در خورشید یک میدان مغناطیسی پیچیده ایجاد میکنند که به فضا گسترش مییابد و میدان مغناطیسی بین سیارهای را تشکیل میدهد. دانشمندان پیشبینی میکنند که خورشید کمی از نیمه عمر خود فاصله داشته باشد و ۶٫۵ میلیارد سال دیگر زمان دارد تا اینکه یک کوتوله سفید شود. این روال چهار سال ادامه مییابد، تا مساحت کلفها به حداکثر میرسد. اما حتی با این سرعت حدود 230 میلیون سال طول میکشد تا بتوانیم یک دور کامل حول کهکشان راه شیری بزنیم. خورشید و هر چیزی که به دور آن میچرخد در کهکشان راه شیری قرار دارد. فراتر از منظومه شمسی هزاران سیستم سیارهای دیگر که در کهکشان راه شیری در حال چرخش حول ستارههای دیگر هستند کشف و مشاهده شدهاند. محصول جانبی همجوشی هستهای در هسته خورشید حجم عظیمی از انرژی است که آزاد میشود و به سمت خارج از سطح خورشید و سپس به منظومه شمسی و فراتر از آن تابش میکند.

همجوشی هسته ای فرآیندی است که در آن اتمها با هم ترکیب میشوند و اتمهای بزرگتری را تشکیل میدهند و در این فرآیند مقادیر بسیار زیادی انرژی آزاد میشود. تقریباً هر 11 سال یک بار قطبهای جغرافیایی خورشید قطبیت مغناطیسی خود را تغییر میدهند. 2ـ رقم 11 سال برای یک نیمدوره نیز یک مقدار متوسط است. 2ـ کلفهای اولیه چند روز دوام میآورند، سپس کلفهای دیگری ظاهر میشوند. لکه های خورشیدی در سطح شید سپهر ظاهر می شوند. او به فیزیک بسیار علاقهمند است و در زمینه متون فیزیک در مجله فرادرس مینویسد. به طرز عجیبی دما در جو خورشید با افزایش ارتفاع افزایش مییابد و به 2 میلیون درجه سانتیگراد (3٫5 میلیون درجه فارنهایت) میرسد. در هسته دما حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد (27 میلیون درجه فارنهایت) است که برای حفظ همجوشی هسته ای کافی است. به این ترتیب محققان دمای کروموسفر را ۴۳۲۰ درجه سانتیگراد برآورد کردهاند. در پاک شدن نجاست به وسیله زمین، تفاوتى میان راه رفتن روى آن و مسح بر آن نیست؛ لیکن در اینکه مسح تنها با کشیدن پا یا کفش بر روى زمین موجب طهارت است یا برداشتن سنگى از زمین و کشیدن به محل نجاست و بر طرف کردن آن در حصول طهارت، کفایت مىکند، اختلاف است.

امروزه توجه فوق العاده ای به ارتباط میان فعالیت خورشیدی و آب و هوای زمینی مبذول می شودͺ زیرا حتی تغییر یک درصد در برونداد انرژی خورشید به تغییری معادل 1° سانتی گراد در میانگین دمای زمین می انجامد. ماموریت یولیسس مطالعه ی مشتری برای مدت هفده روز بود که بعد از آن به دلیل جاذبه ی شدید این سیاره ی غول پیکر یولیسس به سمت مشتری کشیده شده و با توجه به جاذبه ی شدید این سیاره ی غول پیکر از مداری صفحه ی بیضوی خارج شده و مدار یولیسس به سمت قطب های خورشید شد. این نوع ابر پدیدهٔ گرمایی است که در اثر گرم شدن سریع و شدید یک ناحیه و تبدیل آن به رسانای گرما ایجاد میشود و در نهایت به ابر کومولوس تبدیل میگردد. ظهور این ابرها، علامت نزدیک شدن هوای طوفانی بوده و به همین لحاظ، این ابرها را میتوان پیش از فرارسیدن هوای بد و یا حالتهای طوفانی هوا، مشاهده نمود. حجم خورشید را میتوان با ۱٫۳ میلیون زمین پر کرد. با این حال طبق بررسی دانشمندان مرگ و اتمام خورشید به عنون یک ستاره گرما بخش به زمین ۶ میلیارد سال دیگر رخ میدهد و تا آن زمان بشر وقت دارد تا راه چارهای برای غیبت خورشید بیابد.

دیدگاهتان را بنویسید