تاریخچه ای از تقابل ناوهای ایرانی و آمریکایی در خلیجفارس – خبرگزاری مهر

روز سوم جنگ سختی واقع شد و در بین کار زار «نعمان» سردار عرب کشته شد، أما در نهایت لشکر وی پیروز شد. پس از پیروزی در جنگ قادسیه و ورود عربها به مدائن (تیسفون) خبر رسید که «مهران» در جلولاء (نزدیک حلوان) سپاهی گرد آورده است و بر حسب نامه خلیفه «سعد» در تیسفون اقامت گزید و هاشم بن عتبه را با قعقاع بن عمرو و دوازه هزار نفر به جانب جلولاء «نزدیک حلوان» گسیل ساخت و پس از جنگ سختی که درآن حدود رخ داد فتح تصیب لشکر عرب شد. آخرین جنگ یزدگرد شاه با مسلمون ها بود، یزدگرد از ایستادن سپاه اعراب و تصرف شهر های بین النهرین و بی توجه بودن به ادامه جنگ و پرداختن به امور داخلی استفاده کرد و دوباره لشکری آماده کرد و وقتی مسلمون ها از لشکر و تجهیزات یزدگرد باخبر شدن لشکری به سرداری “نعمان بن مقرن” به طرف “حلوان” فرستادن که از حلوان به ری حمله کنه در حلوان خبر رسید سپاه یزدگرد در نهاونده ، پس نعمان به سرعت همراه سی هزار نفر به سمت نهاوند رفت.

۶۴۰م.) ولی محاصره “شوش” طول کشید و بعد از ۱۸ ماه این شهر رو مسلمون ها تصرف کردن، هرمزان پیش عمر رفت و بعد ها به دست پسر عمر کشته شد. در این قطعنامه، که جنبه توصیهای داشت، بار دیگر از تشدید حملات به مناطق غیر نظامی، حمله به کشتیهای بیطرف و هواپیماهای کشوری و استفاده از سلاحهای شیمیایی ابراز تأسف و از طرفین خواسته شد آتشبس را رعایت، و مبادله جامع اسیران را آغاز نمایند و همه جنبههای منازعه را با میانجیگری حل و فصل کنند. معاون سابق وزير خارجه انگليس، در آخرين روزهاي اكتبر 1980 با صدام حسين و طارق عزيز معاون نخست وزير عراق ديدار كرد. در سال بیست و یکم هجری (۶۴۱) بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقهٔ کوهستانی واقع شده اتفاق افتاد. «امیر سعد» در ابتدا حاضر گردید به او مساعدت نماید، ولی بعد از یزدگرد رنجیده باماهوی حکمران ایرانی مرو همدست گردید، و قراولان اورا نابود ساخت. یزدگرد در سال بیست و یکم هجری قمری گماشتگان خود را از ری به خراسان ،گرگان ، طبرستان ، مرو ، سیستان ، کرمان و فارس فرستاده حکام را بجمع آوری لشکر تشویق و ترغیب نمود، و قریب یکصد هزار نفر به ریاست «فیروزان» یکی از نجبای ایرانی که در جنگ قادسیه حضور داشت در نهاوند گرد آمدند.

«شهرک» حکمران فارس در مقابل او شتافت و علاء بازحمت زیاد و مساعدت «عتبه» که لشکری از بصره بکمک او فرستاد توانست جان بسلامت بدر برده، حتی «شهرک» را شکست دهد. یزدگرد پس از جنگ «جلولاء» از حلوان بوی شتافت و خسرو سوم که مأمور دفاع از حلوان بود در مقابل سپاه قعقاع رفته در قصر شیرین از عرب شکست خورد و تازیان داخل حلوان گردیدند، خلاصه تا انتهای سال ۱۶ هجری قمری تسلط عرب از نینوا تا حدود شوشتر رسید. یزدگرد در مقابل این پیش آمدها و برباد رفتن زمین های خود نمی توانست راحت نشیند. پیروزی در این جنگ می توانست راه ورود اعراب را به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم زیادی نصیب مسلمانان سازد. سال ۲۰۱۲ بخشی از جواهرات ثریا در حراجی کریستی لندن به فروش رفت. پس از آن ، عملیات بیت المقدّس ، با هدف آزادسازی خرمشهر، در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ آغاز شد. ایران تنها کشوری در منطقه است که با اتخاذ موضعی متعادل خواستار گفتگو و دیپلماسی جهت حل اختلافات شده و همزمان نیز بر خطرات مرتبط با گسترش ناتو به سمت شرق را تاکید کرده است.

«جلولاء» بدست اعراب افتاد و خزاین اطراف به یغما رفت. ابن اثیر در خصوص علت این نام گذاری می نویسد: مسلمین فتح نهاوند را «فتح الفتوح» نامیدند زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند جمع شده و در برابر اعراب بایستند و پس از این جنگ بود که مسلمین سراسر کشور ایران را تصرف کردند، و امپراطوری ساسانی فروپاشید. جنگ نهاوند که مسلمین آن را فتح الفتوح نامیدند یکی از مهم ترین جنگ هایی است که بین اعراب مسلمان و ایرانیان اتفاق افتاده است. دو عملیات بیت المقدّس ۴ و ۶ نیز در این جبهه ، در دو محور حلبچه و ماووت با موفقیت انجام شد، ولی عملیات والفجر ۱۰، که به آزادسازی شهرهای حلبچه و خَرمال انجامید، آخرین اقدام مهم در مرحله تعقیب متجاوز بود (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . عراقیها در طرح ریزی ، هدف گذاری و سازماندهی تجاوز به ایران ، اساساً به اوضاع داخلی ایران ، به ویژه استان خوزستان ، نظر داشتند و در ارزیابی توان نظامی ایران ، امکان هرگونه مقاومت مؤثر را غیرعملی می دانستند، در حالی که با رخدادها و واکنشهایی که در پی تجاوز به ایران صورت گرفت ، محاسبات عراق از اوضاع داخلی و تصور آنان از میزان مقاومت نیروهای نظامی ایران درهم ریخت و همین امر مرکز ثقل و نقطه آغاز ناکامی عراق بود.

دیدگاهتان را بنویسید