تاریخ رابطه چین-ایران؛از باستان تاکنون

افزایش سطح درآمد افراد تاثیر به سزایی در ارتقا سطح رفاه و زندگی مردم چین گذاشته است. پدر ژو او را در جواني از کار کشاورزي بازگرفت و به مدرسه آموزش روحانيون بودايي فرستاد و روحاني شد و در اين سمت اطلاعات وسيعي از عدم رضايت مردم از دولت مغولي چين (سلسله يووان) بدست آورد. رهبر روسیه تاکید کرد که “بخش مهمی از این سفر، بحث در مورد موضوعات مرتبط بینالمللی خواهد بود.” او گفت: هماهنگی سیاست خارجی روسیه و چین مبتنی بر رویکردهای نزدیک و همزمان برای حل مسائل جهانی و منطقهای است. چین همزمان با رشد اقتصادی روزافزون درصدد گسترش روند توسعه عمق راهبردی در مناطق ژئوپلتیک جهان برآمده است. از آنجایی که افغانستان همسایه چین است و در عین حال، افغانستان می تواند یکی از بازار های اقتصادی چین در منطقه باشد و در کنار اینکه افغانستان می تواند در ثبات سیاسی در منطقه نقش اساسی داشته باشد، چین در صدد آن برآمده است تا یکی از بازیگران سیاسی در افغانستان باشد. این موانع امنیتی باعث کندی کار در استخراج منابع شده است. مهمترین مسئله این است که چین در استخراج منابع در کشور های جهان سوم با موانع امنیتی مواجه بوده است.

چین با مشکلات که در ساخت بندر گوادر مواجه شد در صدد آن برآمد تا از طریق بازی سیاسی به اهداف خود دست یابد به همین خاطر، در سال ها اخیر سعی نموده است در معادلات سیاسی حضور داشته باشد. در مقام مقایسه، ایران در سیاست خارجی خود موفق شده تا از تمامیت ارضی کشور حراست نموده و همچنین از نظام سیاسی کشور نیز صیانت به عمل آورد. این بزرگترین اشتباهی بود که غرب بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجام داد که هنری کیسینجر متعاقب آن اعلام کرد که با شکست کمونیسم در شوروی ارزش ژئوپلیتیکی کشورهای لجمن راهبردی از جمله ایران از بین رفت ولی موضوع رقابت ژیوپلیتیکی تمام نشد و اکنون نیز تلاش دارند تا چنین چالش هایی در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی و بالتیک را دنبال کنند و در حال حاضر شاهد بحران اوکراین و شاید هم تصاعد تحولات در قزاقستان باشیم. متاسفانه با غرب خصوصا اروپا یک امتداد نارس و غیر منسجم و صرفا توأم با تهدید و فرصت در حوزه قبلی داشتیم، البته اگر بخواهیم آن را به عنوان نگاهی جمعبندی پذیرفتهشدهای قبول کنیم. تفکر راهبردی چین در غرب آسیا، با انگیزه های اقتصادی و بر مبنای سیاست اقتصادی کشورش برنامه ریزی شده و همین سیاست سبب شده که چین بدون کمترین تنش در تمام کشورها از جمله کشورهای غرب آسیا نفوذ کند.

ایجاد سلسله ” چین ” اهمیت ویژه ای در تاریخ چین دارد . وی در ادامه اظهار داشت که بنیاد سالمندان دارای وب سایت مخصوص بخود است که بر روی آن اطلاعات فراوانی قرار دارد و سالمندان میتوانند با مراجعه به آن وب سایت از انواع خدماتی که میتوانند بهره مند شوند، اطلاع حاصل کنند. تنها در حدود ۲۰ درصد از روستاهای چین در سال ۲۰۰۸ دارای انجمن های حرفه ای كشاورزان (FPA) بودند و تنها ۱۰ درصد كشاورزان متعلق به یكی از این انجمن ها بودند؛تقریباً پایین تر از سطح در تمام سایر كشورهای آسیای شرقی و بسیاری از كشورهای غربی؛ دوم، دولت با توسعه فنآوری برای کشاورزان زمینه تحقیق و توسعه (R&D) در کشاورزی را فراهم کرده است. با این حال، اقتصاددانانی که با شبکه خبری CNBC مصاحبه کردهاند، معتقدند که در خصوص لغو سیاستهای کنترل جمعیت در چین صرفاً بحث زمان مطرح است و دیر یا زود این کار انجام خواهد شد.

رشد سریع در چین بطور آشکار نتیجه اصلاحات اقتصادی است. به نظر می رسد دولت بایدن نیز در همین مسیر گام بر می دارد اما عقب نشینی کاخ سفید از خاورمیانه ممکن است ارتقای جایگاه جهانی چین را تقویت کند. مائو بر این باور بود که هر نوزاد، یک دهان برای خوردن اما دو دست برای کار کردن دارد و از همین روی، افزایش جمعیت را تشویق میکرد و در سیاست 1980 بود که این رویکرد، به رویکرد کنترل جمعیت، چرخش یافت. باید از رویکرد یکطرفه و یک جانبه بر اساس سبقت و گریز و دستیابی دوری کند و اگر اصرار کند طبیعتا وارد محیط چالشی خواهیم شد. اما همه این قیام ها سرکوب شد . و از شرکت تایوان در جلسات توجیهی مجمع جهانی بهداشت در ماه های اولیه همه گیری کرونا جلوگیری کرد. این کشور همچنین به عنوان یک قدرت هسته ای، پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را در سازمان ملل امضا کرده و یکی از مذاکره کنندگان اصلی در زمینه برجام است. چین از طریق بندر گوادر پاکستان در صدد آن است تا بخش از سرمایه های کشور های مختلف را در بندر گوادر بکشاند. جان کلام اینکه چین و آمریکا هر دو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کشورهایی مهم بهحساب میآیند، اما با یک تفاوت مهم!

دیدگاهتان را بنویسید