حد وسط این دو فروتنی است

این سیاستها اغلب شامل فرصتهای برابر، آزار جنسی، تنوع در محیط کاری، و امنیت کارمند را شامل میشود ( اخلاق ). فرصتهای برابر اشتغال به وسیله فرمان حقوق شهروندی مصوب سال ۱۹۶۴ حمایت میشود، که کارفرمایان را از تبعیض قائل شدن در برابر کارمندان به دلیل نژاد، دین، جنسیت، یا ملیتشان منع میکند. اما جدای از نوع آموزش، به منظور تعیین محتوای آموزشی، سازمان باید نیازهای آموزشی را از مقایسه میان وضع موجود و وضع مطلوب (با آنچه لازمة پاسخگویی به منشور اخلاقی و اهداف سازمان است) مشخص کند.35 برای تعیین وضع موجود (میزان پایبندی کارکنان به اخلاق حرفهای سازمان) و حتی برای تعیین وضع مطلوب (دیدگاه کارکنان به عنوان افرادی آگاه به شرایط سازمانی برای ارائه مؤلفههایی کاربردی) لازم است از تحقیقات دربارة اخلاق حرفهای حمایت کرد.

» او ماجرای عبادت و عزلتنشینی همسرش را تعریف کرد. با این حال، برای آشنایی با برخی از ویژگی های ایشان باید گفت: او مردم را به بندگی خدا فرا می خواند و خود بیش از همه عبادت می کرد. آیا میارزد که برای شرکتی که به اخلاقیات ارزش نمیدهد کار کرد؟ آیا زبان غیراخلاقی به وجود آمده ارزش تحمل خطر تلافی شرکت را دارد؟ تعیین استانداردها و آگاهی دادن نسبت به آنها و نحوه انجام کارها بر اساس آموزش ها و مهارت ها و حرکت به سوی تطابق هر چه بیشتر گفتارها و کردارها و نهایتا باید به گونه ای فرهنگ سازی شود که ارزش ها درونی گردند و به هنجار تبدیل شوند.

سمینارهای آموزشی اخلاق برای اتخاذ تصمیمات صحیح در موقعیتهایی که وضعیت اخلاقی آنها مورد آزمایش قرار میگیرد ابزارهای مفیدی ارائه میدهند. علاوه بر این، دولت سیاستهای مختلفی برای تشویق رقابت در بازار به کار میگیرد تا تضمین کند که مشتریان جهت خدمات و کالاها هزینه ناعادلانهای را متحمل نشوند. لذا اگر خلق و خوی او پسندیده باشد، رفتار نیک از وی با سهولت انجام میگیرد و اگر ناپسند باشد، کردار زشت را بآسانی انجام میدهد. با ورزش استرس هایی که موجب می شوند شخص نتواند اخلاق خوبی داشته باشد، کمتر شده و شخص دیگر دلیلی ندارد که کج خلقی کند و یا با دیگران به خوبی ارتباط برقرار نکند.

در این میان می توان مکاتب اخلاق فلسفی، اخلاق عرفانی، اخلاق نقلی و اخلاق تلفیقی را نام برد. حضرت امام(ره) هم قائل به این معنا بودند. در هر نوع مدیریتی، توجه به سه مفهوم «مسئولیت اجتماعی»، «تعهد اجتماعی» و «انطباق پذیری اجتماعی» که به رغم درصدی تشابه معنایی، مرزبندی مشخصی با هم دارند، حائز اهمیت است. اين مرد روز اول ماه رمضان آمد با ما اتمام حجت كرد ، حالا ما يك ماه رمضان تمام بايد از او فحش بشنويم ، چون روز اول ماه رمضان گفته اخلاق من اين است گفت : من هم گفتم كه عجب تذكر بجائی دادی ، اتفاقا اخلاق من هم همينطور است و بلكه بدتر ، در حال روزه عصبانی میشوم ، يك وقت میبينی كه مثلا اين دوات را برداشتم و پراندم به سرت .

در دانش غربی اخلاق به گزاره ارزشی گفته می شود، هر گزاره اخلاقی از موضوعی و محمولی تشکیل شده است. احساس گرایی به نظریهای گفته میشود که منکر وجود حقیقتی ورای گزاره­ ها و احکام اخلاقی است و کارکرد احکام و مفاهیم اخلاقی را تنها نشان دادن تأثر و یا گرایش و یا ابراز تمایل گوینده برای ایجاد انگیزه­ای همانند در مخاطب میدانند؛ مثلاً وقتی انسان با حادثهی دلخراشی روبرو میشود متأثر میشود، این حالت تأثر خود را به یکی از دو صورت میتواند بروز دهد، یکی با گفتن «وای» و دیگری با گفتن جمله «چه حادثه بدی» و یا اگر شاهد لطف و جوانمردی کسی باشد، دچار نوعی گشادگی و سرور میشود و این حالت خوشحالی را به صورت «به به» و یا گفتن جمله «چه رفتار خوبی» ابراز مینماید.

گفتن چیزهایی که میدانید صحیح نیستند. اما اگر بنا شود که دین خود به عاملی برای تحقیر و سرکوب انسانها بدل شود، در آن صورت علیه ایمان است، و راهی به خداوند نخواهد گشود، هرچند که ممکن است متاعی برای سوداگران باشد. و «هرکس به گاه قدرت، گذشت کند، خداوند در روز لغزش و لرزش گامها(روز قیامت) از خطاهای او میگذرد». روش اخلاقی اسلام در روش اخلاقی اسلام، ملاک هر کار رضایت خداوند است.

ایجاد یک استاندارد اخلاقی روش پراهمیتی برای یک مدیر است تا باورهای اخلاقی خود را در سازمان گسترش دهد. این شرایط متفاوت، در ایجاد استعدادهای گوناگون نقش دارند، ولی نه تا سرحدّ الجاء، که اگر انسان بخواهد، نتواند خود را از چنگال شرایط موجود نجات بخشد. اگرچه انگیزه و توجه شرکت به رعایت مسائل اخلاقی به سال 1923 و به بنیانگذار شرکت مبلمان و اثاثیه هرمان میلر دی جی دوپر بر میگردد ولی توجه به اخلاقیات در نوشته های مدیریت، در کتاب: وظیفههای مدیران چستر بارنارد (1938) و آثار ماکس وبر به چشم می خورد (اشنایدر و بارسو، 413:1379). بارنارد براین باور بود که «ناممکن است سازمانهای رسمی بتوانند بدون عنصر اخلاقی عمل کنند.

اینجا دو خصلت ناپسند سبب ضایع شدن بسیاری از نعمت های الهی و آثار زیانباری برای فرد و جامعه درپی دارد . سازمان های کوچک زیانی تا ۲۵ درصد بیشتر از سازمان های بزرگتر را به خاطر فریب کاری و کلاهبرداری گزارش کردهاند. تنوع در محیط کاری عبارت است از تعداد و نسبت زنان و اقلیتهای استخدام شده در سازمان. بسیاری از شرکتها برای شکستن سدها و افزایش آگاهی فرهنگی و درک بین کارمندان سمینارهای تنوع در محیط کاری برگزار میکنند. اقامه دعوای آزار جنسی طی بیست سال اخیر بسیار تبلیغ شده است و به این دلیل بسیاری از شرکتها سیاستهای سختگیرانه و تمرینات کارآموزی مبسوطی را مقرر کردهاند.

بر اساس تحقیقات سازمان بازرسان خبره تخلفات ، در سال ۲۰۰۲ سازمان هایی که از سازوکار خطوط ویژه تلفنی استفاده میکردند زیان خود از بابت تخلفات را تا ۵۰ درصد کاهش دادهاند. علیرغم توجهی که به موارد نقض اخلاقیات توسط شرکتهای بزرگ میشود، کسب و کارهای کوچک بیشترین زیان را از فعالیتهای کلاهبرداری میبینند. طبیعت فطری اخلاقیات این نیاز را برای سازمان ها ایجاد میکند که استانداردهای اخلاقی خود را تعریف کنند. قسمت بزرگى از لذت و شادى زندگى از طریق ایجاد ارتباط عاطفى با دیگران تأمین مى شود باید توجه نمود که این شادى و لذت از طریق خوش اخلاقى، یعنى ایجاد رابطه ى عاطفى مثبت، محبت کردن و دوست داشتن دیگران بدست مى آید و بد اخلاقى که در واقع همان رابطه ى عاطفى منفى است، موجب کدورت و عذاب زندگى خواهد بود و دیگران را از گرداگرد انسان مى پراکند.

پنهان کردن یا افشای ناصحیح اطلاعات. با وجودی که بسیاری از کارمندان سعی میکنند اتهام تخلفات را به صورت داخلی و با گزارش اقدامات اشتباه به مدیران حل و فصل کنند، گاهی نیز فعالیتهای غیراخلاقی توسط کارمندان در رسانه ها یا نزد دولت افشا میگردند. انرون برای ورشکستگی فصل ۱۱ بایگانی شد و بسیاری از داراییهای خود را فروخت. نمونه انرون روشن میکند که تخطیهای اخلاقی در مقیاس بزرگ میتوانند موجب سقوط یک شرکت و گرفتاری برای مدیران آن شود. انرون و ورلدکام باعث شدند بسیاری از شهروندان دیدگاه شکاکانهای نسبت به شرکتهای بزرگ پیدا کنند. بسیاری از شرکتها سیاستهای رو به جلو را تدوین کردهاند تا فرصت اشتغال برای اقلیتها و زنان را در سازمان خود افزایش دهند.

شرکتها میتوانند با نظارت بر شکایات و تشویق به انعکاس مشکلات با تخلفات اخلاقی برخورد نمایند و همچنین شکایاتی که توسط مشتریان، سهامداران و کارمندان علیه شرکت اقامه میشوند را تحت نظر میگیرند. بدیهی است گاهی همکاران و زیردستان، به دلیل غفلت، آشنا نبودن با کارها و یا نگرانیها و مشکلاتی که برای آنها پیش میآید، مرتکب لغزش و خطا میشوند. کارمندانی که احساس میکنند حقوق مدنی آنها ضایع شده است میتوانند شکایت رسمی خود را به این سازمان ارائه کنند. این سیستم به مشتریان کارمندان و سهامداران این احساس را القا میکند که مدیران صدای آنها را میشنوند. برای این منظور، بازوهای ضدانحصار دولت از ایجاد قدرتهای انحصاری جلوگیری میکند.

دولت همچنین با خصوصی سازی (مثلا شرکت مخابرات و ایجاد رقابت در بازار، مشتریان را از تحمل قیمتگذاریهای ناعادلانه رها میکند. برخی مقررات ایالتی و دولتی ایجاد شدهاند تا از کسی که تخلفات را افشا میکند حمایت کنند. کمیسیون فرصت برابر اشتغال (EEOC) از فرصت برابر اشتغال حمایت میکند. کمیسیون ایالتی مبادلات (FTC) با نظارت بر تبلیغات این اطمینان را حاصل میکند که شرکتها جامعه را با تبلیغات نادرست منحرف نکنند و هدفش از بین بردن روشهای فریب کارانه میباشد. بسیاری از شرکتها پویایی سهامداران را تشویق میکنند چرا که به سهامداران شانس تاثیرگذاری در تصمیمات مدیریتی را میدهد.

بسیاری از شرکتها درصدد تهیه استانداردهای اخلاقی هستند که مسائل مربوط به تأثیر سازمان بر دنیای اطرافش (از جمله مسئولیت نسبت به سهامداران، مشتریان و جامعه) را پوشش میدهد. رفتار آدمی به گونهای نامشهود تاثیر شگرفی بر معادلات گوناگون سازمانی و ملی و در گسترهای وسیع تر جهانی گذاشته و بشر امروزی معیارهای اخلاقی متفاوتری نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژهای به حسب آن از خود بروز میدهد. اخلاق اسلامی اخلاقی است که در چارچوب اسلام است. و در نتیجه شدت وحدت همین غریزه و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که از جاده طبیعی پیدا می کند ، بی نظمی و اغتشاش در سازمانهای اجتماعی تولید می شد ( تاریخ تمدن /جلد اول / ص 69 ) به طور خلاصه به سلسله مباحثی که به غریزه جنسی مرتبط اند ,مانند 1. نحوه ارضا غریزه 2. حیای زن 3. غیرت 4. وفا داری به همسر اخلاق جنسی گفته می شود.

امروزه گفته میشود که تعهد اجتماعی شرکت همچنین شامل تولید محصولاتی که به طریقی به جامعه سود رسانده یا حداقل دارای اثرات مخرب و مضر نباشند نیز میشود. تعهد اجتماعی شرکت فعالیتهای غیر مخرب زیست محیطی را نیز شامل میشود. الزامات زیست محیطی شامل محافظت از آلایش هوا، آب، و زمین میگردد. در فرهنگ ما، مسئولیت یک امانت الهی است و همه انسان ها و بالاخص مدیران در گرو درستی سخن، شعار، وعده و برنامه خود هستند و نسبت به آن ها ضامنند، آن ها حتی در مقابل زمین و حیوانات نیز مسئولند.

همه ما و اعضاء و جوارح ما در ارتباط یا همین استاندارد مسئولند. احترام به زندگی و مقام انسانیّت و همچنین تصوّر ارزشهای اخلاقی در همه جا ناپدید شد. کسی که سیره مشخصی دارد مسلماً منطق خاصی برای تصمیم گیری در مسائل متنوع و متعدد زندگی خویش دارد. با ورود فضای مجازی به زندگی اجتماعی ، بنظر می رسد که بی تفاوتی اجتماعی شدت بیشتری یافته و هر نوع مسوولیت پذیری در مقابل جامعه به شکل مجازی نمایانگر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید