در زندگی و آثار مولانا

ما تصمیم گفتیم علاوه بر متن های انگیزشی برایتان در این بخش از اشعار انگیزشی شاعران مختلف مثل نظامی، سعدی، حافظ و … گاهی برای متفاوت بودن و زیبا نوشتن بهتر است آغاز متن و شروع صحبت نیز متفاوت باشد ، در این مطلب متن های زیبا برای شروع سخن ، بنام خدا برای شروع انشا، بنام خدا برای شروع برنامه های درسی، بنام خدا برای شروع کلاس، بنام خدا برای برنامه های علمی و سخنرانی، شعر های بسیار زیبا برای شروع سخنرانی آمده که می تواند کمکتان کند. محمدمهدی اسماعیلی در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره سراسری شعر غدیر و شانزدهمین جشنواره آوای انتظار در بناب با بیان اینکه رهبر انقلاب در قله حکمت و عرفان قرار دارند و شاعری چیره دست هستند، اظهار کرد: بسیاری از اشعار ایشان در دوران جوانی از بین رفته است، اما یک دیوان بزرگ از اشعارشان در دسترس علاقمندان است.

چرا ما برای بازشناسی آثار کسی که در هندوستان (پتنه) به دنیا آمده، در هندوستان زیسته و در هندوستان (دهلی) درگذشته است، باید زحمت بکشیم؟ ملاحظه می شود که در چنین روابطی که خارج از حیطه اختیار و اراده است، بحث عفاف و خویشتن داری چندان جایی ندارد. همین جمله ارزشمند میتواند توجه بسیاری از مخاطبان را به خوبی جلب کند! جلوه بزرگ ديگر عشق در هنر ما عشق الهی است اين عشق برای نخستين بار در مثنویهای سنايی جلوه گر شد و سپس با واسطه عطار به مولوی رسيد مولوی سخنگوی ايران عاشقانه است ما در ديوان خواجه شيراز است كه عشق انسانی به شيواترين شيوه ممكن با عشق الهی پيوند میخورد و اعتلايی در خور توجه میيابد.

با آنکه حافظ غزل عارفانه ی مولانا و غزل عاشقانه ی سعدی را پیوند زده، نوآوری اصلی او در تک بیتهای درخشان، مستقل، و خوش مضمون فراوانی است که سرودهاست. نوآوری شاعران این دوره در غزل سرایی، غزل این دوره را با ویژگی هایی همراه کرده است که قطعا باید از آن با عنوان «غزل نو» یاد کرد. چشم در بسیاری از شعرها هدف شاعران بوده و شاعران برای توصیف یار خود و اشاره به زیبایی های او چشمان آن ها را مخاطب خود قرار می دهند. با این مقدمه چند بیت از حافظ را که اصطلاحات و اشارات روشنی از معماری دارد، میآوریم و به آنها از زاویۀ معماری میپردازیم تا نگاه او به معماری و بهره برداری او از مفاهیم معماری برای بیان مقصود، روشنتر شود.

از آثار حافظ میتوان دریافت که معماران و آثار معماری بر او تأثیرگذار بودهاند و بدون اینکه سندی در دست داشته باشیم شاید بتوان با اطمینان گفت که حافظ نیز بر معماران همعصر خود و تا امروز بر روی معمارانی که آثارش را با درک و دقت میخوانند تأثیر داشته است. نظامی در این آخرین فرصت حضور خسرو در داستان، فرجام تأثیر وفای شیرین را بر تحول شخصیت او نشان می دهد؛ بدین گونه که چون در اثر شدت درد و خونریزی، عطش بر خسرو مستولی شد، خواست شیرین را بیدار کند و از او جرعة آبی بخواهد، اما با خود گفت که «هست این مهربان، شبها نخفته» اگر بیدارش کنم و این وضعیت را ببیند، دیگر نمی تواند بخوابد؛ پس به تلخی و تشنگی جان می دهد و او را بیدار نمی کند.

چون در مقابل هر زن هوسران و چشمچرانی، مرد چشمچرانی نيز وجود دارد و زن و مرد بد اسير هوس و نقشههای پليد شيطانیاند و مثال زن در واقع مثالی بر اين واقعيت است كه زن به دليل جذبههای عاطفی و جسمی چونان كهربا مردانی را كه چون كاه میمانند را به سمت خود میكشند. يكی از دلايلی كه در سوره مريم و سوره آل عمران، عيسی عليه السلام بدون پدر متولد شد به دليل احترام به مادری چون مريم است كه چنان جايگاهی دارد كه مرد هم كفو او پيدا نمیشود و از طرفی اختصاص سوره ای به نام مريم احترام به تمام دختران، زنان و مادران پارسايی است كه خداوند را دوست دارند وبه او احترام می گذارند.

چون زن ابتدای نام زندگی ست و زندگی بدون مايحتاج ميسّر نمیشود. اما گوته ظاهرا نه تنها با شخصیت و شعر لسانالغیب و مشرق زمین ارتباط برقرار نموده٬ بلکه از جوانی نیز به دین اسلام و حضرت محمد (ص) علاقمند بوده و با وجود منابع اسلامی اندکی که در دسترس داشته، دراثری به نام «تراژدی محمد(ص)» تصویری زیبا و ماندگار از برکات معنوی پیامبر اسلام ارائه داده است.2 در این تراژدی نیمه تمام، اشعارماندگاری وجود دارد که به صورت تصنیفهایی در دل تراژدی سروده شدهاند؛ از جمله قطعۀ «نغمۀ محمد» که برای اولین بار توسط محمد اخگری ترجمه شده و در سال ۸۴ در کتابی با همین عنوان منتشر گشته است.

به طور معمول شعر پیشرو فعل ستیز و نحوگریز است. در واقع زن در بينش مولوی تعاريف گوناگونی دارد كه هيچ كدام شان مستقيماً مربوط به شخص زن نيست بلكه مثلی برای عبرت گرفتن است و راه يافتن در اين تاريكنای زندگی كه حوادثی شبيه حوادث و داستانهای مولوی بسيار رخ میدهد و بيشتر جنبه تعليمی دارد. بلكه به ماهيت زنانگی كه در مثل به افسون و سحر نفس مربوط است حجوم می آورد و نفس پاك آدمی را اعم از مرد وزن نهيب می زند كه از نفس مكاره در امان نيستيد .

زن می تواند آنقدر پاك باشد كه معجزه بر او تعلق گيرد . بنابراين مقام مادر آنقدر بلند است كه آتش برای فرزندش سرد می شود تا او كه سرشار از ايمان است در برابر جهودان ايمان خود را از دست ندهد . مقام مادر آنقدر بزرگ است كه اگر زنان بعد از مادرشدن مواظب خود باشند پاداشی جز بهشت الهی ندارند . چنانكه وحی بر مريم نازل شد ويا اينكه در داستان مادر ديديم كه آتش برای مادر خليل وار سرد شد .

چنانكه جهاد مرد يعنی جان باختن در راه خدا و جهاد زن يعنی شوهر داری و بچهداری. در روی ديگر سكه يعنی وقتی از ورای تعليم و آموزش كنار میرويم و پرده از بسياری از حقايق برداشته می شود . يعنی جذبه زن موجب خواستنیهای مرد است و اين خود به خود اگر كنترل نشود دچار فساد میشود و فرقی در اين ميان بين زن و مرد نيست. كه رابطهای ناسالم و غيرانسانی است كه متأسفانه در ميان آدمی در جريان است و آدمی را كه چشم و گوش بسته به نفسش پايبند میشود جز اين امور، چيز ديگری هم مورد انتظار نيست.

در مثنوی معنوی بيشتر از مقام دنيوی زن سخن گفته میشود ولی در ديوان شمس سراسر از عشق الهی كه نماد حقيقی آن جلوه زيبايی زن است بيان میشود. شاید سطر «آنی گم شده بود» در انتهای شعر نیز با توجه به معنای ظاهری این حرف ها را تأیید کند ولی به هر حال در طی طریق عاشقانه – عارفانه سهراب، این ها نمادهای آغاز راهند و رو به تکامل دارند.

در این قسمت زیباترین جملات عاشقانه انگلیسی، متن انگلیسی عاشقانه و اشعار دوست داشتن به زبان انگلیسی را به همره ترجمه فارسی آماده کرده ایم، می توانید این متون انگلیسی عاشقانه را در شبکه های اجتماعی برای دوست خود بفرستید. ستاره | سرویس سرگرمی – جلالالدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی و رومی از شاعران بزرگ قرن هفتم است که زیباترین اشعار عارفانه پارسی را سروده است. از معروف ترین غرلیات او می توان «علی ای همای رحمت» و «آمدی جانم به قربانت» را نام برد. در دوره بعد از انقلاب، شعر نو در مقابل شعر کلاسیک کم رنگ شده و شاعران این دوره کم تر به شعر نو گرویده اند.

بنابراين ديديم كه زن در شعر وانديشه مولانا دارای معانی مختلفی است . خسرو دریافت که این تصویر همان کسی است که در خواب دیده بود. مولانا در این مورد بارها اشاره دارد . كه مسأله فتنهانگيزی زنان به نفس تشبيه شده و بارها در اشعار مولانا آمده است كه منظور مولانا در اين ابيات كمتر از زن بودن، كمتر از مقام معنوی زن نيست. مولانا در اين مورد بارها اشاره دارد. مولانا زن را نماد عشق می داند و هم در مود عشق زمينی و هم عشق الهی به داد سخن می پردازد . مثنوی عرفات هم از آثار اوست که به زبان شیرین فارسی نوشته شدهاست.

او ادامه داد: حيف است اين جشنواره نقش تاثيرگذار خود را از دست بدهد. مسأله فتنهانگيزی زن است. امّا مسأله بعدی كه در اشعار مولانا و بسياری از شاعران ديگر نمود عينی دارد. البته اين مسأله باز به خود زن بر نمیگردد . یعنی، با ضرباهنگ در یک مجلس سماع به تعداد کسانی، که در آن مجلس سماع هستند، فردیت هست، هویّت هست، گاهی افراد همدیگر را هم نگاه میکنند، سماع همدیگر را هم میپایند، امّا گاه-گاهی هم نگاه نمیکنند.

يا در مورد جهالت زن در برابر هوای نفسانی كه در دفتر پنجم نمود عينی داستان خر وخاتون است كه در آن مورد هم مولانا می فرمايد كه هزل را بگذار وبه اصل برو . زن می تواند فتنه انگيز باشد وعاملی برای هوای نفس كه سبقت در دين را از مرد بزدايد . از طرفی ديگر در حديث آمده است كه اگر زنی در دوره حمل وبارداری از باتدا تا ماه نهم وفات نمايد ، شهيد شده است وبا شهادت به درگاه الهی رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید