رمضان و فلسفه روزه داری

«پارمینیدس» میگفت «موجود»، «آناکسیمنس» نامتناهی یا عدم تعین میگفت. ظهور در عرفان ما یا در نظریهای که در نزد پیش سقراطیان و افلاطون به نام «نومن» و «فنومن» است، نومن حق است، یعنی پشت آن نظریه ظهور است. امروزیها اصلا حکیم نیستند، این است که منکر خدا و اینوری هستند و این چیزها را قبول ندارند، برای اینکه آن اصل را قبول ندارند. این عقیده از این جا ناشی میشود که پروتستانها بر اهمیت نیت و انگیزه پای میفشارند نه بر اعمال؛ (مک آفی برون، 1920م: ص284) البته کلیسای ارتودوکس از آن به عنوان یکی از خدمات کلیسا یاد میکند.

پلينت روث: رواج فرهنگ برهنگي نه تنها آن را به صورت عادي و يك چيز بي اهميت در نمي آورد بلكه عطش روحي را افزايش مي دهد. قرآن، چنين فرمان مى دهد: بانوان با مراقبت، جامه شان را بر خود گيرند و آن را رها نكنند تا نشان دهد كه اهل عفاف و حفظ به شمار مى آيند. پس تمام آن چیزی که طبیعیون از آن بحث می کنند، از جواهر حسی از آن حیث که حسی هستند گرفته تا اعراض آنها، در استحاله و انقلاب و سیلان قرار دارد و این طبیعت، برای همیشه و بی وقفه، در حال حدوث و نو شدن( تجدّد) است.

و چنان که میدانیم یکی از «امهات المؤمنین» عایشه است که از این دستور تخلف کرد ، ماجراهای سیاسی ناگواری برای جهان اسلام به وجود آورد. یدالله موقن، مترجم متون فلسفی نیز در این همایش به چالش ماهیت وجودی فلسفه و کاربرد آن در زندگی امروزی در عالمی که علوم آن پیشرفت کرده اند پرداخت و گفت:باید در انتخاب متون فلسفی بسیار دقت کرد. این امر در آن مقطع و فاصلهی زمانی که اینها میخواهند پایاننامه بنویسند، یعنی موضوع بدهند و پروپوزال بنویسند، خیلی به طلاب کمک خواهد کرد. وی با بیان اینکه بحثش درباره معنای زندگی، به معنای ارزش زندگی است یادآور شد: در اینجا میخواهم به مسئله ارزش زندگی از زاویه جدیدی نگاه کنم و آن این است که شما از خودتان چه تصویر و ایماژی در دنیا دارید؟

حکمت به ماهو حکمت، شما را به طرف حق میکشاند، یعنی سیر الی الله دارید، «سیر الی الله، فیالله و بالله» به عالم برمیگرداند. یعنی اگر ما سیر حکمت را دنبال بکنیم، در یونان میگفتند مرد حکیم، مرد دانا، فیلوسوفوس نمیگفتند. نخستین کتابی که به عنوان تاریخ فلسفه اروپایی در کشور ایران به چاپ رسید، همین کتاب سیر حکمت اروپا از مرحوم فروغی بود. این بنیانگذار، این ایده را مطرح كرد که موضوع اصلی فلسفه خود انسان است و نه طبیعت(فوزیس) یا کیهان(کاسموس).

از آنجا که همه موجودات از ذات احدیت کسب فیض می کنند، هیچ یک از آنها به هیچ وجهی از وجوه، نه سبب وجود اوست و نه غایت وجود او و نه موجب کمالی برای اوست. فرمودهاید دوره کنونی در فلسفه، دوره فترت فلسفه اسلامی به حساب میآید، چرا که فلسفه غرب به شدت در مقابل آن ایستاده است. محقق برگزیده در عرصه علوم انسانی دومین دوره کتاب سال هیأت علمی دانشگاه های سراسر کشور؛ «نشان دهخدا» .

این یک واقعیت تلخی است که حکایت از این دارد در این ماه مبارک خرید ها چند برابر شده و این دلیل واضحی است مبنی براین که سفره های ماه رمضان متنوع تر و رنگین تر شده و ما پزشکان آن را به خوبی مشاهده می کنیم. همه به حق میرسند، آنجا است که همه با هم متحد و یکی میشوند. در قدیم یکی بود. یکی از این نیازها، نیاز به محبت و مهربانی است. چنانکه در سلسه اعداد اول عدد 1 آمده، همه اعداد از عدد 1 پدید آمده است.

اگرچه ازدواج در مسیحیت پدیدهای مقدس محسوب شده و سرّ عظیم نامیده میشود، اما در برابر آن عزوبت و تجرد و دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیدهتر است. 10. کامو میگوید سیزیف تنها دلیلی که برای ادامهدادن داشت این بود که در برابر اراده خدایان عصیان بکند. که اصلا نام ناپذیرند. اینکه فلسفه جدید اصلا خوانشی ندارد، در یک مساله مهمی است و آن این است که حکمت همیشه آنسویی است، «عاشقی گر زین سر و گر زآن سر است» در افلاطون و افلوطین همیشه از اینجا و آنجا صحبت میشود، یعنی همیشه نظر به آنجا دارد.

ندیدم که چنین باشند، توجه آنها «سست» است. علت اینکه حکمای امروزی به این توجه ندارند، همیشه اینوری میبینند، سرشان را بالا نمیگیرند، این است که همیشه در سکولاریزم هستند. این کتاب برای کسانی طراحی شده است که برای نخستین بار هم به دین و هم به فلسفه بر میخورند و مداخل به گونهای با یکدیگر و با خوانشهای بین سطور پیوند خوردهاند که خوانندگان بتوانند فهم خود را از آنچه اینجا مییابند افزایش دهند. اهمیت اخلاق و تربیت و تهذیب دلهای آدمیان بر كسی پوشیده نیست.

ایشان نیاز نیست که نظریهای بدهد، مثل کسی است که ریاضیات را خوب فهم بکند ولی نظریهای هم نداشته باشد، باز این فرد ریاضیدان است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمیتوان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است.

نقش خانواده در ايجاد جامعه سالم، يك نقش بى بديل است و در اين ميان، نقش حجاب و پوشش اسلامى در سلامت و استمرار پيوند خانوادگى، غير قابل انكار است و در مقابل، برهنگى، سمّ كشنده نظم و پيوند موجود در نهاد خانواده است. سست شدن پایه های استحکام و پیوند خانواده. پختگى اى که در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده ایجاد مى شود، در هیچ جاى دیگر نمى توان به آن رسید.

هر دو بزرگوار سالهای سال هم استاد داور، راهنما و هم مشاور بودهاید، بالأخره در خیلی از پایاننامهها یکسری اشکالات رایجی وجود دارد که معمولاً به چشم میخورد. » اینها چشم خود را نمالیدند. در شرم و حيا، عشق و اشتياق به عفاف و پاكدامني تدبير مكانيسمي نهفته در خلقت و فطرت زن است كه او را وا مي دارد گاهي به صورت ناخودآگاه خود را از چشم نامحرم بپوشاند. او در این راه ذوق و حساسیت ادبی را در کنار نظم و منطقِ فلسفی به کار میگیرد و بحث را جابهجا با نقلقولهای شایسته از آثار شکسپیر، داستایفسکی، جورج الیوت، د.

دیدگاهتان را بنویسید