رنه دکارت کیست و فلسفه دکارت چیست ؟

فاضل میبدی در پاسخ به این پرسش که بنابر گفته مروجان چند همسری، از صدراسلام الگوبرداری کرده اند، گفت: به نظر بنده با چند همسری مشکل کمتر که نمی شود هیچ بلکه بیشتر هم می شود و خلاف فلسفه قرآنی هم هست که عنوان می شود ازدواج کنید تا آرامش بیابید. فاضل مبیدی تاکید کرد: در قرآن نه تنها چند همسری اصلا ترویج نشده است بلکه سختگیری می شود که عدالت را اجرا کنید و اجرای عدالت از عهده هر کسی برنمیآید. او از جمله متفکرانی است که در زمینة معنای زندگی دارای آثار متعددی است.

در روایتی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «من ترک التزویج مخافه العیله فقد ساء ظنه بالله عزوجل ان الله یقول: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله »; (۱۲) هر کس ازدواج را از ترس فقر و تنگدستی ترک کندبه خدا سوء ظن برده است، زیرا خداوندمی فرماید:اگر (زن وشوهر) فقیر باشندخدا هر کدام را از کرم خود بی نیاز می کند. همچنین آن دسته از افرادی را که با استناد به عقل و وجدان اصیل، خود را ملزم به شکوفا ساختن استعدادهای مغزی و روانی نموده و نه­تنها برده مطلق شرایط و عوامل محیط اجتماعی نشده، بلکه همواره با تلاشی درونی سعی در تعدیل روابط در مسیر رشد اجتماعی داشتهاند، کاروانیان «حیات معقول» مینامد.

وی ادامه داد: همانند برده داری که در زمان صدر اسلام رواج داشت و اشکالی بر آن متصور نبود اما امروز اگر کسی بخواهد برده خرید و فروش کند، قباحت دارد و محکوم می شود. اگر اين نيازها تأمين نشود قطعا ادامهي زندگي براي انسان و هيچ موجود زنده ديگر امكانپذير نيست به اين نيازها، نيازهاي نخستين يا اوليه ميگويند علاوه بر نيازهاي اوليه يك سلسله نيازهاي ديگري انسان دارد كه بيشتر جنبهي رواني دارند قطعا اگر اين نيازها از طريق صحيح تأمين نشود انسان به آرامش واقعي نميرسد و اگر انسان آرامش رواني نداشته باشد نميتواند به سوي رشد و كمال و شكوفايي گام بردارد از جملهي اين نيازها مهرطلبي و مهرورزي نسبت به ديگران است انسان دوست دارد كه به او مهر بورزند كما اينكه دوست دارد به ديگران مهر بورزد با ديگران ارتباط و دوستي برقرار كند يكي ديگر از نيازهاي انسان نياز به يك جفت جنسي است يعني براي تأمين نيازهاي جنسي و غريزي خود نيز نياز به يك فردي دارد كه كفو و همتاي او باشد و در همهي اديان الهي از جمله دين حيات بخش اسلام تأمين اين نياز در قالب ازدواج تحقق پيدا ميكند و ازدواج فوايد بسيار زيادي براي انسان دارد از جملهي اين فوايد علاوه بر ارضاء غريزهي جنسي، دستيابي به آرامش است و قرآن يكي از فلسفههاي ازدواج را دستيابي به آرامش ميداند و ميفرمايد ازدواج كنيد لتسكنوا اليها سكينه و آرامش يكي از مهمترين نيازهاي بشر است و چه فلسفهاي زيباتر از اين كه خداوند اين آرامش و سكينه را در ازدواج قرار داده البته آرامش و اطمينان مراتبي دارد يك رتبهي آن از طريق ازدواج حاصل ميشود مراتبي از آنهم از طريق عبادت و ذكر خداوند تأمين ميشود چنانچه خداوند فرمود: الا بذكر الله تطمئن القلوب آگاه باشيد كه با ياد و ذكر خدا دلها آرامش پيدا ميكند.

آرامش مهمترين چيزي است كه ميتواند زمينهساز استفاده از ساير امكانات و استعدادها را فراهم كند انسان مضطرب هرگز نميتواند از تمام ظرفيتهاي خود استفاده كند و به تكامل برسد بنابراين حداقل چيزي كه ميتواند بعنوان فلسفهي ازدواج باشد رسيدن به آرامش نسبي براي استفاده از ساير توانمنديهاست و بالاخره دستيابي به خود شكوفايي و كمال نهايي و اين مطلب در طول تاريخ و حيات بشر به تجربه ثابت شده است البته بشرط اينكه ازدواج با رعايت همهي شرايط كه دين و شارع معين كرده است كه يكي از آن شرايط ازدواج با كسي كه كفو و همتاي انسان باشد يعني از نظر اعتقادي، فكري، اخلاقي، فرهنگي، اقتصادي، خانوادگي، سنّي و تحصيلي و قيافهي ظاهري نزديك به انسان باشد هر چه دو نفر از دختر و پسر در فاكتورهاي فوق به هم نزديكتر باشند شرايط احراز كفويت بيشتر ميشود و در نتيجه شرط ازدواج واقعي و صحيح بيشتر فراهم شده و آثاري كه براي ازدواج بهتر و بيشتر تأمين ميشود.

مهمترين نيازى كه بر اثر ازواج تأمين مىشود، نياز به آرامش و احساس امنيت است. یکی کتاب متافیزیک چیست دیگری چه باشد آنچه خوانندش تفکر که هر دو اثر مارتین هایدگر هستند. از منظر دیدگاه مارکسیسم فلسفه زندگی چیست؟ در بخش دوم کتاب فلسفه اخلاق سه سخنرانى استاد در همین موضوع تشکیل مىدهد که در زمانها و مکانهاى مختلف ایراد شده است. وی اذعان داشت: تا آنجا که بنده مطالعه قرآنی و تاریخی کرده ام؛ چند همسری نخست در جهان امروز و در عرف عقلا قباحت دارد، دوم این که نه تنها هیچ دختری را باسرپرست نمی کند بلکه یک خانم دیگری را هم بی سرپرست می کند.

تاکیدات جدید بر توافق آگاهانه از نظام نامه 1947 نورمبرگ که خود حاصل محاکمات نازی ها بعد از جنگ جهانی دوم بود و توافق 1964 هلسینکی آشکار گشت. چرا که این مسائل عرفی و عقلایی است و باید دید آن ها چه می گویند تا حل شود. عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه توصیه کرد: باید بحث بالا رفتن سن ازدواج و تجرد قطعی از جهات روانشناسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی دنبال شود و علت یابی کرد که چرا جامعه به این سو کشیده شده است تا آن موارد را حل کنند. به گزارش روابط عمومی فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان، حجه الاسلام و المسلمین دکترکتابچی استاد علوم دینی و اجتماعی که تدریس این دوره آموزشی را عهده دار بود با طرح مباحثی شامل فلسفه حجاب در اسلام و فواید حجاب در اجتماع از حجاب به عنوان یکی از عوامل مهم در پیشگیری از آسیب های مختلف اجتماعی نام برد .

حجه الاسلام و المسلمین دکتر خیری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در بیست ویکمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریزضمن تبریک به مزدوجین حاضر در جشن ، با اشاره به آیه کریمه ( و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها ) گفت :فلسفه ازدواج در اسلام رسیدن به طمانینه و آرامش است . گفتنی است بیست ویکمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای بزرگداشت ازدواج 100 زوج دانشجو در دانشگاه برگزار شد. به این افراد باید گفت که قطعا اگر یک دختری با یک مرد متاهلی ازدواج کرد باز هم غالب این است که زن اول طلاق می گیرد که بی سرپرست می شود؛ در واقع یکی را با سرپرست و دیگری را بی سرپرست می کنند.

اگر همانطور که خداوند میفرماید روزه داری به همراه خود حکمت، معرفت و یقین برای آدمی به ارمغان میآورد پس خیلی واضح است که فلسفه روزه داری چه چیزی میتواند باشد. همچنین فلسفه اصلی قرآن در ازدواج دریافت آرامش زندگی است که معمولا در چند همسری وجود ندارد و هر چیزی که بخواهد آرامش را به هم بزند، از نگاه شرع و عرف درست نیست. اعتمادآنلاین| محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه، گفت: ازدواج برای کسب آرامش و زندگی صورت می گیرد؛ تجربه نشان داده است خانواده های چند همسری آرامش زندگی ندارند.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه یادآور شد: این نوع مسائل را نباید با این موضوع که در صدراسلام چگونه بوده است، مقایسه کرد. با این وجود پذیرفتن وجود کسی که فکر میکند به عنوان یقین توجیه میشود. وی افزود : امیدوارم شما دانشجویان عزیز با ازدواج آگاهانه ای که انجام داده اید به آرامشی که فلسفه ازدواج است دست پیدا کنید و همواره عاشق هم باشید. نیچه هم از این نمیترسید که منزوی شود، چه او اندیشهورزی بود که به دنبال وارونه ساختن ارزشهای پذیرفته مسلط بود. بنابر آنچه گفته شد، میتوان آقای جعفری را در فرهنگ اسلامی و نیچه را در فرهنگ غربی در شمار افرادی دانست که بحران معنای جامعه­شان را درک کرده و درصدد ارائه راهکارهایی اساسی برای مقابله با این معضل بزرگ برآمدند.

نیچه مدافع بشریتی است که می­خواهد زمینی باشد، نه آسمانی. ۱- خودداری از ازدواج زمینه را برای روابط جنسی نامشروع و غیر قانونی فراهم می کند که نمونه های آن را در کشورهایی که برای خود آمار و حسابی دارند، می بینیم. گواه این اثر تربیتی در روزه را در ماه مبارک رمضان شاهدیم؛ زیرا زمانی که به آمار جرم و جنایات در اجتماع در ماه مبارک رمضان مینگریم، شاهدیم که افعال مجرمانه و تخلفات در جامعه از کاهش بسیار محسوسی برخوردار است و این جز به برکت این عمل عبادی مقدور نیست. اما ـ شاید بر اثر حضور سقراط ـ بر آن شدند تا به بحث و گفتگو بپردازند و در نوشیدن زیادهروی نکنند!

دیدگاهتان را بنویسید