سالخوردگی؛ سیاستهای جمعیتی چین را با ابهام روبهرو کرده است- اخبار اجتماعی تسنیم

از سویی طرف ایرانی احساس میکند که لازم است یک مدت زمان بخرد تا آمریکاییها بفهمند در پای میز مذاکره باید امتیاز بدهند. عبدالرضا فرجی راد تحلیلگر مسائل بین الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان مدیریت مذاکرات برای کسب امتیاز لازم نوشت: غربیها معتقدند که ایران باید هرچه زودتر به پای میز مذاکره در وین بازگردد و زمانی را برای مذاکرات تعیین کند. رایزن نمایندگی چین در وین همچنین با پرداختن به موضوع مذاکرات وین در راستای احیای توافق هستهای، از تمامی طرفین خواست تلاشهای دیپلماتیک را در مرحله آخر مذاکرات افزایش دهند و در اسرع وقت تصمیمات سیاسیشان را برای حل کردن مسائل باقیمانده اتخاذ کنند. از سوی دیگر با امضا این توافق جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و رفع موانع مورد تاکید وزیر محترم امور خارجه در داخل و خارج، جای امیدواری است که طرفین به یک همکاری جامع، راهبردی و بلندمدت دستیافته، آنگاه هر دو کشور از سود سرشاری در حوزه سیاسی، اقتصادی و امنیتی برخوردار شوند. در اواخر قرن بیستم، چین در داخل گرفتار «انقلاب بزرگ فرهنگی» بود و در صحنه بینالمللی نیز برای رقابت با شوروی آماده میشد و همزمان در میدان جنگ ویتنام به طور غیرمستقیم با آمریکا رقابت میکرد.

کمااینکه در چند سال گذشته شاهد بودیم که در رقابت گسترده فناوری و اقتصادی میان چین و امریکا و ترس امریکا از برتری چین در دستیابی به فناوری ۵G موجب شد تا به بهانه همکاری احتمالی «هواوی» و ایران این شرکت بزرگ چینی را مورد تحریم قرار دهد. با توجه به دیدگاههای مشترکی که میان رهبران دو کشور به وجود آمد، از آن پس، ایران و چین در زمینه مبارزه با استیلاطلبی قدرتهای غربی با هم، همدردی و از یکدیگر پشتیبانی کردند. در سال ۱۸۹۹ “جان هی” وزیر امور خارجه آمریکا در زمان رئیس جمهور “ویلیام مک کینلی”یک سیاست درهای باز برای چین و برای همه کشورها پیشنهاد کرد که بعداً آن را “توجه به درهای باز” نامید. این تصمیم به معنای بازگشت به پیش از سیاست “تک فرزندی” که توسط دولت پکن در سال 1980 و با هدف کنترل رشد جمعیت اتخاذ شده بود، است. متعارف شدن تحریمهای یکجانبه و فارغ از تصمیمات سازمان ملل برای امریکا تحریم را به ابزاری تبدیل میکند تا هر حرکتی را که امریکا آن را به ضرر خود میبیند در دایره تحریمهای خود درآورد و در واقع تحریم را به ابزاری کمضرر و پرفایده جایگزین مداخلات دیگر خود در امور کشورهای دیگر کند.

۵ نشان میدهد چین نقش نسبتا قابل قبولی در حل مناقشات میان ایران با کشورهای غربی خصوصا آمریکا ایفا کرده است؛ اما سیاست چین در قبال ایران همواره سیاست دوگانه و غیرشفافی است و ترجیح میدهد روابط ایران و کشورهای غربی در حوزه برجام به صورت شناور و غیرپایدار باقی بماند و از ایران به عنوان یک اهرم فشار در برابر آمریکا و غرب استفاده کند. ۵ نشان میدهد، چین نقش نسبتا قابل قبولی در حل مناقشات میان ایران با کشورهای غربی خصوصا آمریکا ایفا کرده است؛ اما سیاست چین در قبال ایران همواره سیاست دوگانه و غیرشفافی است و ترجیح میدهد روابط ایران و کشورهای غربی در حوزه برجام به صورت شناور و غیرپایدار بماند و از ایران به عنوان یک اهرم فشار در برابر آمریکا و غرب استفاده کند. در واقع همان چهار سال هم که علیه ترامپ موضع میگرفتند نشان داد که صرفا یک عمل تبلیغاتی بوده است؛ لذا این انتخابات این فرصت را به ایرانیها داد که انگشت خود را روی گیجگاه طرف آمریکایی و اروپایی فشار دهند. اکنون نیز اروپاییها و آمریکاییها این فشار را حس کردند و برای مذاکره التماس میکنند. چین اعلام کرده که وضعیت کنونی موضع ایران بدون شک ناشی از خروج امریکا از برجام و سیاست فشار حداکثری آن علیه ایران است و ایران به عنوان یک قربانی متعاقباً مجبور شده است تعهدات خود را در اجرای برجام به عنوان یک اقدام متقابل کاهش دهد.

وی افزود: ما در مورد وضعیت فعلی گفتوگو کردهایم، من از از چین خواستهام که نقش بالقوه ایفا کند و به بخشی از تلاشهای دیپلماتیک برای آتش بس فوری از طریق مذاکرات تبدیل شود. امریکا باید تمامی تحریمهای یکجانبه غیرقانونی علیه ایران و تدابیر قضایی بلندمدت ناشی از آن را از جمله تحریمهای اعمال شده بر چین و سایر طرفهای ثالث لغو کند و سپس ایران باید بر این اساس به تعهدات هستهای خود عمل کند. چین در حوزه رسانهای همواره مبهم عمل میکند و هیچگاه سیاست خود را رسانهای نمیکند و همواره میکوشد به صورت غیرشفاف موضعگیری کند. چین در سالهای اخیر بهشدت تلاش میکند با یکجانبهگراییهای امریکا مقابله کند. زیرا آنها نگرانند با توجه به اینکه بازرسان آژانس هم در سایتهای ایرانی فعال نیستند و برخی از دوربینها خاموش است و از بین رفته میزان غنى سازی ایران افزیش یابد. نماینده چین در جلسه اخیر آژانس گفته بود: «چرا امریکا و انگلیس میگویند ایران نمیتواند اورانیوم غنیشده بالای ۳.۷ درصد تولید کند، در حالی که از سوی دیگر آشکارا و مستقیم مقادیر زیادی تسلیحات هستهای با غنای بالای ۹۰ درصد را به استرالیا منتقل میکند؟ در حالی که اسرائیلیها پیش از این چیزی را در مورد برجام، مذاکره و توافق نمیپذیرفتند و کار خود را انجام میدادند.

دیدگاهتان را بنویسید