• سایر اهداف با رضایت شما

در واقع فناوری اطلاعات تکنولوژی است برای ذخیره، بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می شود. این اطلاعات همان فرم قابل استفاده از داده ها است که از راه های خاصی پس از پردازش به دست می آید. به همین دلیل است که افراد زیادی به سمت این رشته مراجعه می کنند. آیا برای کسب درآمد از آی تی باید رشته ی مرتبط داشته باشیم؟ • شما این حق را دارید که به برخی انواع پردازش اعتراض کنید؛ از جمله پردازش اطلاعات برای تبلیغات مستقیم (مثلاً در جایی که نمایهسازی مورد استفاده قرار میگیرد) و نیز شرایط خاصی که مبنای حقوقی پردازش (و نمایهسازی)، منافع قانونی ما میباشد. در این پژوهش از اطلاعات 78 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تونس طی سالهای 2010 تا 2014 استفاده شد. به دنبال شخصی بود که حداقل آشنایی ابتدایی با کامپیوتر را داشته باشد، اما حالا همان سازمانها و شرکتها به دنبال اشخاصی هستند که با پیکربندی ویندوز ویستا آشنایی داشته باشد و بتواند بدون مشکل این سیستم را راهاندازی کند.

وضعیت موجود در سال 2010 نشان داد که این پیشبینیها کاملا درست بوده است؛ چرا که در سال جاری میلادی شاهد کاهش اخراج کارمندان از شرکتهای بزرگ و افزایش اشتغالزایی در زمینه آی سی تی بودیم و کارشناسان بر پایه یک بررسی جدید اعلام کردند که در این صنعت، به مهارت سیستمهای مجازیسازی، فناوریهای مبتنی بر اینترنت، امنیت شبکه و مهارت سیستمهای رایانه ای اجتماعی بیش از دیگر مهارتها نیاز است و افرادی که تخصصهای یاد شده را دارند، سریعتر جذب شرکتها و سازمانهای مربوطه ميشوند.براساس بررسیهای انجام شده 10 عنوان شغلی كه در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در سال 2010 به عنوان برترین مشاغل شغلی محسوب ميشدند و بیشترین نیاز برای آنها احساس ميشود كه عبارتند از: متخصص امینت، مدیریت سیستمهای مجازی، مدیریت ابزار، مهندس شبکه، متخصص سیستمهای باز، مدیر پشتیبانی خدمات، مدیریت سیستمهای ذخیرهسازی اطلاعات پزشکی، متخصص منابع، مدیر فهرست کردن خدمات و مهندس فرآیند بازرگانی. هدف گروه تربیت نیروی انسانی متخصص درزمینهٔ مدیریت دانش و فناوری برای دانشگاهها، شرکتها و دستگاههای اجرایی خصوصی و دولتی کشور و همچنین انجام پژوهشهای علمی و کاربردی در حوزه مدیرت دانش، فناوری اطلاعات و سیاستگذاری علم و فناوری است.

اولین گروه مدیریت فناوری اطلاعات در کشور در سال 1382 در دانشگاه تربیت مدرس ایجاد گردید و همچنین در سال 1387 نیز برای اولین بار در کشور، رشته سیاستگذاری علم و فناوری در این گروه آغاز به کار نموده است. شاید دیگر حرف کلیشهای باشد اما این تغییر و تحولات شغلی هم به واسطه پیشرفت فناوری اطلاعات و ابزارهای تکنولوژیکی است. لک زائی گفت: از همه خطرناک تر دولتی است که هم منفعتگرا، هم سلطه گرا و هم آگاهی کاذب تولید می کند. خیر، داشتن تحصیلات می تواند دید شما را نسبت به این حوزه باز کند اما اگر در زمینه ی دیگری مشغول هستید نگران نباشید دنیای آی تی به قدری گسترده است که می توانید در آن فعالیت کنید فقط کافی است که علاقه لازمه را داشته باشید. حکمت متعالیه جایگاه فقه سیاسی را نیز تثبیت می کند. مقایسه بین موقعیت های واقعی و سیستم های مناسب ، تغییراتی را که ناشی از سیستم اطلاعات جدید هستد را نشان دهد که بر اساس آن می توان این تغییرات را مدیریت کرد (حرکت به حوزه C با دنباله روی پیکان iii) .

در این راستا علاوه بر ایجاد دروس یا گرایشهای جدید، در سرفصلها و محتوای دروس نیز بازنگری مداوم صورت میگیرد. برنامههای گروه بهمنظور حفظ جایگاه برتر خود در کشور و بهبود مداوم در سطح جهانی عبارتاند از جذب هیئتعلمی متخصص و متعهد، تشویق اعضای هیئتعلمی و دانشجویان برای پژوهش و انتشار مقاله در نشریات و کنفرانسهای معتبر داخلی و بینالمللی، عضویت در انجمنهای علمی، همکاری با سایر گروههای دانشگاه و همکاری با سایر دانشگاههای معتبر داخل و خارج کشور. مشاغل و مدارک آیتی در ایرانشغلها و مدارک مختلف حوزه آیتی روز به روز در جهان رو به گسترش است و مشاغل مختلفی را برای افراد جویای کار به وجود آورده است. گزارشها و آمارهای منتشر شده از سوی ارگانهای مختلف نشان میدهد که پیشرفت سریع در این بخش باعث ظهور صنایع و مشاغل پردرآمد جدیدی شده است که تا یک دهه پیش نامياز این مشاغل نبوده است. براساس پیشبینیهای صورت گرفته توسط موسساتی همچون گارتنر در سال 2009، متخصصان فناوری که دنبال فرصت شغلی جدید هستند، باید توجه داشته باشند که در سال 2010 وضعیت اشتغالزایی در صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات بهبود یافته و نرخ بیکاری در این حوزه نسبت به سال قبل کمتر شده است. پرطرفدارترین مشاغل و بالاترین درآمد آیتیفناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت نوظهور و البته پررونق در سالهای اخیر به تدریج به یکی از ماشینهای استخدامي بازار کار و اشتغال تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید