• سایر اهداف با رضایت شما

میبینیم همان شخص متدین در داخل دانشگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، هرچه با او دربارهی مبانی دینی این مسائل حرف میزنیم، به خرجش نمیرود. این علوم انسانی، تربیتشده و دانشآموختهی خود را آنچنان بار میآورد که نگاهش به مسائل مبتلابه آن علم و مورد توجه آن علم – چه حالا اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم و تربیت باشد – نگاه غیر اسلامی است. بحث سر این نیست که ما جامعهشناسی یا روانشناسی یا علم مدیریت یا تعلیم و تربیت نمیخواهیم یا چیز خوبی نیست یا فایدهای ندارد. در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با دارا بودن 10 نشریه علمی( 4 نشریه علمی -پژوهشی با درجات علمی برتر)، مرکز پژوهشی آسیب شناسی خانواده و تربیت، 12 انجمن های علمی دانشجویی گروه ها و نیز 4 انجمن علمی جامعه شناسی، بازاریابی، مدیریت ورزشی و مدیریت صنعتی ایران -شاخه کردستان و انجمن بین المللی روانشناسی مطالعات خاورمیانه در حال فعالیت هستند.

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از مهر ماه سال 1391 پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در آذرماه ۱۳۸۲، با هدف انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در علوم انسانیِ دانشگاهی و تقویت پشتوانه پژوهشی کتابهای «سمت»، تأسیس شد. بنابراین در عصر حاکمیت فناوری، تقویت علوم انسانی در محیط برای پیشگیری از آثار مخرب فناوری که بعضاً با فرهنگ ملی- دینی ما تعارض اساسی دارد، ضروری است. ما در صفحه تکنولوژی و علم دیجیکالا مگ تلاش میکنیم با آشنا کردن مخاطب ایرانی با جدیدترین فناوریهای روز دنیا او را برای برخورد با چالشهای زندگی مدرن در دوران شکوفایی و سلطهی دانش و فناوری بیشتر از پیش آماده کنیم. نوعی تکنولوژی است که برای بهبود و افزایش طول زندگی انسان استفاده میشود. هم محصولات عملی آن اسلوبهای زندگی را تغییر داده و هم فرهنگ همراه آن فرهنگ کشورها را هدف تهاجم قرار داده است. ۵- نکتهای که متأسفانه بسیاری از دانشجویان و فارغالتحصیلان علوم پایه و مهندسی از آن غافلند این است که فکر میکنند این علوم هیچ بار فلسفی ندارند.

غربیان اهمیت علوم انسانی را فهمیدهاند و به همین دلیل اکنون در دیار غرب، علوم انسانی از شأن والایی برخوردار است. احساس حقارت در برابر غرب که اکنون در جامعهمان میبینیم، ناشی از ضعف فرهنگ ملی است و این خود ناشی از بیرونقی علوم انسانی در کشور است. است. تا اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی نظر رایج در میان دانشمندان علوم تجربی این بود که علم، فارغ از تعهدات متافیزیکی است، اما تحولات در فلسفه علم نشان داد مفروضات متافیزیکی در نظریهپردازی، روششناسی و کاربردهای علم نقش دارند و علم درحقیقت مبتنی بر فرضیاتی است که برای فعالیت آن مهم هستند، ولی خود علم نمیتواند آنها را اثبات یا رد کند. بورل افزود: موضوع تضمین اقتصادی برای شما مهم است و ما از تحقق آن حمایت می کنیم. در واقع هویت هر جامعه، نتیجه فرهنگ آن جامعه است. اگر فرهنگی پشتوانه ذهنی دانشجو باشد که با آن فرهنگ، بفهمد تعهدی به این مملکت و به دین خود دارد، آن وقت سختیها را تحمل میکند. علوم انسانی در ایران امروز، جایگاه ممتاز و شایان توجهی به خود اختصاص داده است. دراین دوران به دلیل از سر گیری فعالیتهای هسته ای، شعار های انقلابی، نفی هولوکاست و ضدیت با صهیونیسم از مسئولیت های ملی همۀ دولت های پس از انقلاب اسلامی در ایران بوده است.

همچنین دارای 13 نفر کارمند به صورت رسمی، قراردادی و شرکتی شاغل در حوزه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی، امورعمومی، مالی و مسئول آزمایشگاه می باشد. در ابتدای امر، این فعالیتها به دلیل انجام تحقیقات گسترده در حوزه کاربردی، توسعه مییابند. ۲۱. انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگی وظیفه بگیر و انتقال حق بیمه کارکنان ، بین صندوقهای بازنشستگی ، استرداد کسور کارکنان بازخریدی و تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان. تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه کشورهای اتریش، فرانسه، پرتغال طی 5 سال اخیر با برگزاری دوره ها انجام شده است و هرساله دانشجویان دانشکده با رتبه های برتر و نخست در سطح ملی و منطقه افتخارآفرینی نموده اند. به علاوه دانشکده علوم انسانی و احتماعی با دارا بودن 3191 دانشجو در 35 رشته -گرایش در مقاطع مختلف و نیز 191 دانشجوی بین الملل دارای بالاترین تعداد دانشجو در بین دانشکده های دانشگاه می باشد. تا زمانی که ما توجه شایسته به علوم انسانی نکنیم و در این علوم به نظریاتی مبتنی بر فرهنگ اصیل خود نرسیم، همچنان در همه چیز دنبالهروی غرب خواهیم بود و در علوم تجربی نیز موفق به سرمشقنویسی نخواهیم شد. 22- معرفی و ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی(ره) به آنان و توجه به تجربة دیگر کشورها – بهویژه کشورهایی که مشترکات بیشتری با مادارند – در برنامة توسعه و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.

دیدگاهتان را بنویسید