سلسله های چین باستان

عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه اصفهان در خصوص دلایل موج ضد چینی روزهای اخیر به دنبال پیامهای ردوبدل شده میان سخنگوی وزارت بهداشت و سفیر چین، اظهار کرد: دلیل اول به سابقه فرهنگ سیاسی ایرانیان و توطئهانگاری برمیگردد، ما به دلیل تجربه ناخوشایندی که از دخالت بیگانگان در امور داخلی در قرن ۱۹ و نیمه اول قرن ۲۰ داشتهایم، نسبت به خارجیها بدبین هستیم. یکی از دلایل عدم فروپاشی و عدم تحقق نتایج سیاست فشار حداکثری، حمایت کشورهایی مثل چین از ایران است و اتفاق روزهای اخیر، فرصتی بوده تا غرب و عوامل آن زهر خود را بریزند. آنچه که چین و هند فقیر در دهههای ۷۰ و ۹۰ میلادی را به بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان تبدیل کرده، جمعیت زیاد این دو کشور است. این ابتکار یک طرح سرمایهگذاری عظیم در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که هدف از آن گسترش سرمایه گذاری چین در عرصه بین المللی است. در آغاز دهه دوم این قرن، مکانیسم تأمین سرمایه بر پایه زمین دیگر آن توانایی سابق خود را از دست داده بود و معایب آن شروع به فزونی گرفتن بر مزیتهای آن کرد.

ایسنا- در چنین شرایطی تحریمهای آمریکا تا چه اندازه مانع از انتقال واکسن و یا سایر همکاریها میان چین و ایران شده است؟ نمونه اش همین تبلیغ بر جهانی شدن مدل غربی است که با قوانین سختگیرانه محدودیت های جدی برای رشد اقتصادی سایر کشورها ایجاد می کند و به نوعی تبعیض اقتصادی و سیاسی آشکار در آن وجود دارد و اساسا به برابری کشورها در صحنه ساختار بین الملل اعتقادی ندارد. فعلاً نشانهای در خصوص استعماری بودن سیاست چین وجود ندارد، ولی برخی از سیاستهای چین مثل همراهی با تحریمهای آمریکا که میگویند ناخواسته و از سر ناچاری است، باعث شده تا خرید نفت ایران را به شدت محدود کنند، با بانکهای ایرانی رابطه برقرار نکنند و پولهای ایران بلوکه شود. در ایتالیا، تعداد مبتلایان به ۱۰۰ هزار نفر میرسد و تعداد متوفیان نزدیک به ۲۰ هزار نفر است؛ یعنی میان تعداد جمعیت، تعداد مبتلایان و تعداد متوفیان رابطه منطقی وجود ندارد و نظر سخنگوی وزارت بهداشت این بود که در این میان باید رابطهای منطقی وجود داشته باشد، ولی در عمل وجود ندارد. 2- آیا اتخاذ سیاست نگاه به شرق مبتنی بر منطق یادگیری و جامعه­پذیری (رابطه علم با جامعه) است؟ وزارت امور مدنی چین در گزارش مربوط به سالمندان در تارنمای خود آورده است: شمار سالمندان در این کشور هم اکنون به ۲۲۲ میلیون نفر میرسد که معادل ۱۶٫۱ درصد از کل جمعیت چین است.

از میان این 7 کشور ، کشور”چین” در شمال غربی واقع بود و زودتر از دیگر کشورها اصلاحات نظامی و کشاورزی را اجرا کرد و قدرت ملی به سرعت تقویت یافت . در عین حال، چین به ثبات اقتصادی دست یافته است. این سیاستها خوشایند نیست، اما من آن را نه از جنبه استعماری و راضی بودن چین به تحت فشار قرار داشتن ایران، بلکه از این زاویه میبینم که چین با توجه به تجارت ۷۰۰ میلیارد دلاری با آمریکا، مجبور است ملاحظات سیاسی این کشور را نیز در نظر داشته باشد تا اهداف سیاست خارجیاش یا رویای چینی که یک کشور کاملاً توسعهیافته و بدون فقیر است، محقق شود و بر اساس سنت کنفوسیوسی، سیاست تعامل و تعادل را در روابط خارجی در پیش گرفته است. چین تمام تایوان را بخشی از خاک خود میداند و علاوه بر این با چندین کشور دیگر نیز مناقشات مرزی قدیمی دارد. من انتقاد آقای مطهری و آقای ابطحی را نیز مطالعه کردهام، ولی به عنوان کارشناس این انتقادات را زیاد موجه نمیدانم. از سال 230 قبل از میلاد تا سال 221 قبل از میلاد ، در کمتر از 10 سال ، این امپراتور به تدریج کشورهای ” هان ” ، ” جائو ” ، ” وی ” ، ” یان”، ” چو ” و ” چی ” را سرنگون کرد و این کشورها را وحدت بخشید و به تاریخ حکومت های مستقل محلی پایان داد و سلسله ” چین ” متحد و با سیستم متمرکز را ایجاد نمود .

قدرت نظامی مسکو در کنار توان اقتصادی چین، دو مؤلفهای بود که هژمونی اروپا و آمریکا را به چالش کشید و به دلیل برخی اختلافات دو سوی اقیانوس اطلس و همچنین در میان کشورهای اتحادیه اروپا، سیاست مؤثری در مقابل آن اتخاذ نشد. انگیزه های اقتصادی اولویت را به خانواده های تک فرزند در مسکن، مراقبت های بهداشتی و آموزش می داد. البته موافقم که دنیا بر محور مفاهیم و الگوهای دوران جنگ سرد در دوران پسااستعماری و دوقطبی نمی چرخد، اما بنظرم این مفاهیم و الگوها به شکل دیگری تجلی و نمود پیدا می کنند. در شرایطی که همه شرکتهای غربی ما را تحریم کردهاند و با ایران رابطه ندارند، نیازهای اساسیمان را باید از کجا تأمین کنیم؟ نه در پاسخ سفیر چین به سخنگوی وزارت بهداشت اهانتی شده و نه سخنگوی وزارت بهداشت اهانتی کرده است، چون ایشان در توئیتهای بعدی خود اعلام کردند که دشمنان خوشحال نباشند، رابطه ما محکمتر از این حرف و حدیثهاست. وی ادامه داد: اگرچه برخی از سیاستهای چین ناخوشایند است، ولی باید ببینیم که آیا ایران گزینه بهتری دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید