سیاست – ویکیگفتاورد

تعیین می شوند. سیاست های اقتصادی تحت تاثیر سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین عقاید احزاب سیاسی شکل می گیرند. ۱۵. هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه ها و فعالیت های مطبوعاتی خبری و تبلیغاتی کشور. در حوزه بانکی کشور هم افزایش سقف اختیارات بانکهای دولتی مسئلهای است که از شورای هماهنگی بانکهای دولتی میخواهم این را در دستور کار قرار دهند تا در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بخشنامه مورد اتفاق بانکهای دولتی به تمام استانهای کشور ابلاغ کنیم. صرفنظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوریترین دستاورد این فناوری است. به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و میتوان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی عصر امروز در حاشیه برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مشهد و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از ریشههای عدم توازن منطقهای در کشور ما این است که متاسفانه آنجایی که در استانها و در مناطق کشور ثروت خلق میشود و درآمد ایجاد میشود، در چرخه همان منطقه به کار گرفته نمیشود و این مسئلهای بود که موجب فاصله گرفتن شکاف بیشتر توان اقتصادی استانها از همدیگر شده بود. مهمترین مراحل این شکلگیری در سه مرحله اصلی بهرهبرداری مشترک با شریک خارجی، خرید و راهاندازی تجهیزات وارداتی و ایجاد شبکه نواوری و ساخت تجهیزات بهصورت مستقل ارائه شده است. اوّلاً پیگیری برای تحقّق قطعی طرحها؛ ببینید، ما یک تصمیمی میگیریم، ابلاغ هم میکنیم، اصرار هم میکنیم، امّا اگر تا آخر خط نرویم و این آبی را که از چشمه جاری شده به مزرعه نرسانیم، کار تمام نیست؛ کارِ تمام آن وقتی است که همهی این کارهایی را که ایشان و مجموعهی همکار ایشان در دولت در مورد این کارهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام دادهاند، یکیکِ این طرحها به نتیجه برسد؛ یعنی تعقیب کنند و قدمبهقدم دنبال کنند این کارها را؛ این مسئلهی اوّل است که به نظر بنده خیلی مهم است و باید انشاءالله انجام بگیرد.

هرچند در این شرایط، به دلیل موانع تحریمی در مسیر صادرات نفت خام کشورمان و عدم برنامه ریزی و تدبیر در دولت دوازدهم، عملا چشم انداز مثبتی پیش روی رشد اقتصادی از ناحیه صادرات نفت، متصور نمیشد. حال با گذشت کمتر از یک سال از عمر دولت جدید، گزارش مرکز آمار از شاخصهای اقتصادی پیرامون تولید ناخالص داخلی تا پایان نهمین ماه سال، بیان گر تغییر رویکرد اقتصادی هستیم که به طور خلاصه، حاکی از بازیابی اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا و تحریم هاست. ↑ «نباید به لغو تحریم دلخوش باشیم چاره مشکلات اقتصاد مقاومتی است». خاندوزی در مورد تفویض اختیارات و سرمایههای خارجی نیز اظهار کرد: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هرگونه سرمایه اقتصادی به اقتصاد ایران که متاسفانه در سالهای گذشته با دشواریهای زیادی همراه بوده است، آیین نامهای را برای تشویق و تسهیل ورود سرمایهها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر ایرانیان مقیم خارج از کشور و البته کشورهای همسایه که میتوانند از این مسیر از این تسهیلات و تشویقها استفاده کنند، در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کردیم که در سطح تصویب هیئت وزیران قرار دارد و امیدواریم با ابلاغ این آییننامه نسبت به گذشته شاهد جریان سادهتر و جذابتر ورود سرمایهها به اقتصاد ایران باشیم.

ما باید تکیهگاهی برای مردم باشیم تا آنها بتوانند ایدههای خود را به مرحله اجرا درآورند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در آیین بهرهبرداری از ۱۰۰ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده صندوق کارآفرینی امید، گفت: یکی از شعارهای محوری دولت، ایجاد یک میلیون شغل در سال بوده است و دولت با همه ظرفیت خود برای اشتغال جوانان میکوشد. مخبر، گفت: اگر بخواهیم به رشد ۸ درصد اقتصاد و ایجاد یک میلیون شغل در سال برسیم، باید بنا به تأکید رهبر معظم انقلاب، از مسیر میانبر، بنگاههای نیمه تعطیل و تعطیل را احیا کنیم. براساس مصوبه وزارتعلوم، تحقیقاتوفناوری از سال 1398 کلیه نشریه­ های دارای درجه “علمی-پژوهشی” به نشریه “علمی” تغییر نام یافتند. به بیانی دیگر علاوه بر تجهیزات شبکه داخلی و امکانات اینترنتی که این دفتر را به مرکز تهران متصل و امکان مخابره و یا دریافت اخبار را فراهم می سازد، کلیه تجهیزات مخابراتی، دوربین های دیجیتالی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دیگر نیز شامل زیرساخت های این فن آوری می شوند. عدم وجود ساختار یکسان و مورد توافق باعث گردیده که فروشندگان اینگونه سیستم ها، محصولاتشان را به راههای مختلف آماده کنند و در نتیجه شرکتهای تولیدی با دشورایهای بزرگی برای یکپارچه کردن محصولات خریداری شده از فروشندگان مختلف روبرو شوند.

دیدگاهتان را بنویسید