شعر انگیزشی؛ بهترین اشعار انگیزشی مولانا، حافظ، سعدی و

شهریار اشعار زیادی درباره وطن و وطن دوستی سروده است؛ او شاعری ملی – میهنی است. شاعری متعهد به انسان و کرامتهای انسانی که در سه حوزه شعر انقلاب، دفاع مقدس و آیینی اشعاری درخشان و درخور تأمل دارد. ایوانها معمولاً از یک طاق تشکیل میشوند و از سه طرف بسته هستند و به طرف میانسرا باز میشوند. سه پرستوی عاشقی که به فراخوان حضرت دوست، ناگهان دامن از خاک کشیدند و خوشنشین بیکرانگی افلاک شدند. ایوانها به صورت فضاهای ورودی و خروجی ساخته میشوند و در حالی که برای جریان یافتن هوا باز هستند، از تابش آفتاب جلوگیری میکنند و به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده اهمیت فوقالعادهای دارد و به بنا، برجستگی و شکوه میبخشد.

این منظومه در ۱۷ کشور با عنوان درس دانشگاهی تدریس می شود و از بهترین آثار ادبی به زبان ترکی آذری است. برای جلوگیری از تکرار گفته ها، در زیر چند بیت دیگر به عنوان نمونه از ابیاتی که در آنها حافظ از عناصر معماری بهره گرفته را میآوریم و دربارۀ اصطلاحات معماری که در ابیات وجود داشته باشد، توضیح خواهیم داد. از این رو شاعران بسیاری در رابطه با زندگی و امید داشتن و همچنین ابراز احساسات به وسیله ی اشعار انگیزشی، سروده هایی داشتند که ما با خواندن آنها به اون حس دست میابیم.

در همين قرن در دربار قاجار بيشتر زن ها، همسر ها، مادرها و دختر هاي فتحعلي شاه و نا صر الدين شاه شاعر بوده اند كه معروفترين آنها گوهر قاجار( نوه فتحعلي شاه) و شاه بيگم( دختر فتحعلي شاه) هستند. در قرن پنجم مهستي (بخوانيد مه ستي) گنجويي، بانوي رباعي سراي دربار سلطان سنجر سلجوقي است. «یوهان ولفگانگ فون گوته»٬ شاعر آلمانی زبان؛ از جمله شاعران و نوابغ نامآور قرن هجدهم است که به سبب ابراز ارادت به حافظ شیرازی٬ با دیوان شرقی-غربیاش٬ میان ایرانیها شهرت یافته است. در کتاب حماسی (ایاتکار زریران) اشعار هفت هجایی وجود دارد، از آن جمله است سخنان جاماسپ که از گزارش رزم فردای «گشتاسپ» با «ارجاسپ» پادشاه هونها خبر می دهد: گوید جاماسپ ی بیتاشاو وه کی اچ مات نی زاتایوب چون (اچ مات) زات مردایوپ اچ اپرناییگیه، اوپتمان نی رسید؛فرتاک این هم پت گوپند،تک پوتک او وراژ پووراژوس مات اپاک، پوهر، اپی پوهروس پوهر اپی، اپیتروس اپیتر اپی پسوس برات اپی براتاو وس کن ی شوی اومند(کی شان) اپی شوی بوند ترجمه ی قطعه فوق این است: گوید جاماسپ حکیمآن کس بهتر که از مادر نه زادیا از جوانی و برنایی گیبه سر حد کمال نرسیدفردا این دو دسته فرو کوبنددلیر به دلیر و گراز به گراز(گوییا «گراز» در اینجا به معنی دلیر و شجاع به کار رفته است.)بس مادر سردار بی پسربس پسر بی پدربس برادر بی برادرو بسیاری زنان شوی دار (و بس زن شویمند)که آنان بی شوی شوند تقطیع نخستین سخن جاماسپ چنین است؛ او وه کی اچ ما نی ذاتU – – – – – – درخت آسوریک:درخت آسوریک رساله ای است در مناظره ی «نخل و بز» و از شیوه ی کلمات چنین حدس زده اند که دور نیست از روزگار اشکانیان باشد، گرچه این کتاب دارای اوزان هجایی رسایی نیست و به نثر شبیه تر است، اما برخی قسمتهای آن که کمتر آسیب دیده، وزن زن خود را کمابیش حفظ کرده است.

که راه ما. باشد آن. که را ه ما باشد آن راه تو ای شهید. مجموعهای از اطلاعات است که گزارش شده شاید گمان میکنید چون در بردارنده تلمیحاتی چند و اطلاعات فرامتنی را طالب است در نتیجه از حیطهی بیانیه فراتر میرود در حالی که چنین نیست این ویژگی تنها آن را از مقولهی یک گزارش سادهی خبری خارج میکند تا آن جا که اگر بخواهیم امتیازی برایش قائل شویم میتوانیم مقالهی علمیش بنامیم. اگر نتوانید راهی برای پول در آوردن در زمانی که خواب هستید پیدا کنید، باید تا آخر عمرتان کار کنید. چنان که برخی گفته اند:برای بیان واقعیت هیچ راهی بهتر از شعر وجود ندارد.

زمانه شهریار، زمانه شعر نو بود و بسیاری از شعرا، شعر کلاسیک را پس می زدند؛ شهریار در چنین اوضاعی به لحاظ پردازش به شعرکلاسیک، موفقیت خوبی به دست می آورد؛ زیرا با شعر گذشتگان به نحوی شایسته آشنا بود و، چون نام گذشتگان را به نیکی در آثارش جای داد، شعرش مورد قبول عام قرار گرفت و کلامش ماندگار شد. شهریار با روح حساس و تاثیرپذیر و قریحه شاعرانه ای که دارد، عواطف و تخیلات و اندیشه های خود را به زبان مردم و درقالب شعر بازگو کرده است؛ از این رو شعرش برای همگان مفهوم و مانوس و برآنها تاثیرگذار است.

شعر شهریار همچنین منعکس کننده اوضاع زمانه اوست؛ استاد که در سال ۱۲۸۵ در تبریز متولد شد، ایام کودکی اش با تحولات تبریز مصادف بود و قاعدتا اوضاع دوره پهلوی بر شعرش تاثیرگذار بود. نیز که پیش از این گفته شد، جایی که در کنار جاده جهت استفاده کاروانیان ساخته می شود، کاروان سرا. حال در کنار این عنصر معماری، یعنی “رباط” یا همان کاروانسرا، که جایی است برای توقفهای کوتاه و معمولاً یک شَبِه، از عناصر معماری “طاق” و “رواق” استفاده کرده که در بناهای فاخر وجود دارد و پیداست که با صرف وقت و هزینۀ بسیار ساخته میشوند و برای اقامتهای بلندمدت توجیه دارد.

شهریار با تعصبات قومی و نژادی به شدت مخالف است (این همان تبریز که از جانبازی و مردانگی/ در ره عشق وطن صد ره فزون داد امتحان). نام محمد شمس لنگرودی و محمدرضا شفیعی کدکنی را نیز میتوانیم در لیست اسامی شاعران معاصر موفق ببینیم که دستی در نوشتن شعر با درونمایه عشق و عاشقی دارند. شعر نو از قالبهای شعری اخیر است که توسط علی اسفندیاری (نیما یوشیج) دوره معاصر پدید آمد. 3- در میان این دو قضاوت نادرست ودیدگاه افراطی وتفریطی،قضاوتی میانه ومنطقی را برگزیدیم که جایگاه شعر وشاعر را درست تبیین کرده واز جاده ی اعتدال پا را فرا نگذاشته وبه نقاط مثبت ومنفی شعر وشاعری نگریسته وانواع شعر را از یکدیگر تفکیک کرده ویکسان بدان ننگرد.

آیا می توان چنین حکم کرد که اشعار انسان های بزرگوار وپرهیزکاری همچون أبو الأسود الدؤلی،کمیت بن زید الأسدی،دعبل بن علی خزاعی،سید حمیری،شریف رضی وسید مرتضی وصدها تن دیگر از شاعران متعهد نادرست و یا بدون تاثیر است و یا آنکه از ارزش یکسانی با دیگر اشعار سروده شده که خالی از معارف بلند انسانی است، برخوردار است؟ قال أبو الفرج الإصفهانی عنه: کان شیخ المعلم وفقیه الناس وصاحب علی(ع) وخلیفة عبد الله بن عباس علی البصرة(دیوان أبی الأسود الدؤلی). برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ زندگی و آثار شیخ بهایی، از مطلب اشعار کشکول شیخ بهایی بازدید کنید. همزمان با روز جهانی مقاومت اسلامی ( 23 مرداد )، نخستین شب از «شبهای شعر مقاومت» در همراهی با شیخ ابراهیم زکزاکی، با حضور مهمانان سرشناس داخلی و خارجی در مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب برگزار شد.

، “آهو پا” یا “پای آهو”، یکی از عناصر تزئینی معماری اسلامی و ایرانی است که گونهای پیشکردگی یا تاقچهبندی آذینی در زیرگنبدها یا نیمگنبدهای روی ایوانها و درگاهها، با آجر یا گچ و کاشی است که در آن هر رده از تاقچهها از رده زیرین خود پیش مینشیند تا درگاه به هم آید. اخلاق عملی و سبک زندگی و فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز در شعر شهریار بازنمایی شده است؛ شهریار، اخلاق و نکات ریز اجتماعی را با دقت فراوان در اشعارش بیان کرده و تمدن فعلی را زیرسؤال برده است و معتقد است که مبنای آن، اخلاق نیست.

در غزلیات شهریار، صحنه های رنگارنگ زندگی اجتماعی، خاطرات و ملاحظات شخصی، روابط و علایق دوستی و خانوادگی، حس وطن-پرستی، مردم دوستی و صلح پروری با هنرمندی بازنمایی شده است. شهریار، هنرمندانه، برای معرفی مذهبش، ملتش، دینش و وطنش از شعر بهره گرفته است. نکته دیگری که در نتیجه فرایند چرخه شفافیت و آیینگی در شعر بیدل به اهمیتی ویژه از دیدگاه مباحث زیبایی شناختی دست پیدا میکند، تبدیل شدن اشیاء به ابژه است که به واسطه کارکرد اندیشه مبتنی بر آنیمیسم ( جاندارانگاری) شاعر است .

حافظ به خوبی در کنار بهره بردن از عناصر معماری برای بیان مقصودی که داشته، در این بیت نیز نشان داده که میدانسته معماری یک ساختمان یا همان “عمارت”، گرچه با گِل و خاک اجرا میشود، اما برای آنکه نتیجه دلنشین باشد، عشق و شور و شیدایی لازم است که آن را در اینجا به “آبِ دیده” تشبیه کرده است. اینکه چند بیتی از آن؛ درختی رست است تر اوشتر و آسوریکبنش خوشک است سرش هست ترور گش(کنیا) نی ماندبرش ماند انگور شیین بار آوردمرتومان وینای آن ام درختی بلند که ترجمه ی آن چنین است: درختی روبیده است ورای کشور آسورستانبن آن خشک است و سر آن تر استبرگش به نی ماندو برش به انگور ماند.

بخون: 25 اثر ادبیات پست مدرن جهان و ایران که باید قبل از مرگ بخوانید! پس جهت التذاذ و آشنایی بیشتر با شعر و فکر او باید که کلیدهای مطالعة آثار او و نیز علاقه و جرقه در پژوهشگران به وجود آید و هرچه بیشتر واژگان چند معنایی و ترکیبات و اصطلاحاتی که به دست او آفریده شده است شرح و بسط داد تا چراغی روشن در تاریکی این راه باشد و این تحقیق نیز سعی بر آن داشته است تا با روشن نمودن معانی استعاری«آب و آیینه» در شعر بیدل قدمی هرچند کوچک در این راه بردارد.

بلکه باید فکر شما به صبر و حوصله مجهز باشد. کاروانسرایی که همه از آن به سرعتی بیش از آنچه فکر میکنند خارج میشوند و هیچکس در آن بلند مدت نمیماند. پس نمیتوان به تعریف ثابتی از آن رسید، زیرا هریک از اساتید ادبیات برداشت متفاوتی از این کلام آهنگین دارند. بدون تردید شعر یکی از هنر های اصیل بشری است که از دیر زمان با ذهن وعواطف انسانها سرو کار داشته ودر قالب گفتار آهنگین وعاطفی تجلّی می یابد.

شعر از جایگاه بالایی در میان اقوام گوناگون برخوردار بوده وتوجهات بسیاری را به خود جلب کرده است مشترکات انسانی واخلاقی فراوانی را می توان میان ادبیات های جهان مشاهده کرد،اما معنای این سخن آن نیست که ادبیات وگفته ی شاعران از یک درجه برخوردار بوده ویا همگی صحیح بوده وبا اصول علمی ویافته های بشری امروزی قابل تطبیق است وهمه ی محصولات شاعران(اعم از شعر ونثر) قابل اعتناء می باشد.

گروه مذهبی، محمد جواد گودینی، در خصوص شعر وجایگاه آن در ادیان الهی تاکنون پژوهشهای بسیاری انجام شده است. طبق این دیدگاه شعر پست ترین پدیده ی خیالی وپندار وتصوری است که زائیده ی تخیّلات شاعران است. بلکه برای شعر ملاک ومناطی قائل است که اگر از آن برخوردار باشد،مقبول ودر غیر این صورت مردود ومطرود خواهد بود وآن معیار،ایمان وعمل صالح است که به شعر شاعران عمق وغنا می بخشد. حافظ در این بیت نیز نشان داده معماری خوب و عناصر آن را کاملاً میشناخته و بین معماریِ خوب و فاخر با معماری که در حد رفع نیاز در یک کاروانسرایی که اقامتها نیز در آن بسیار کوتاه باشد و ساختمانش به این منظور طراحی شده باشد که مسافران در آن لختی بیاسایند، تفاوت قائل بوده و این معماریها را از یکدیگر جدا میدانسته است.

دیدگاهتان را بنویسید