عنوان مقاله: روابط ایران و چین در عهد باستان)

یعنی آمریکا بهانه نیاورد که برخی تحریمها را بر نمیدارد یا مذاکرات منطقهای و قدرت دفاعی ایران باید به مذاکرات برجام الحاق شود و در رابطه با راستی آزمایی و تعهد نمیتوانیم کاری انجام دهیم؛ لذا ایرانیها نیز درصددند غربیها را تشنه نگه دارند. اما آنها میدانند که همراه کردن چین جهت راهاندازی یک کارزار هماهنگ چندجانبه علیه ایران احتمالاً روندی کُند و دشوار خواهد داشت و سیاست خارجی چین نسبت به سال ۲۰۱۵ که برجام امضا شد حالت تهاجمیتری به خود گرفته و چین امروز با چین پنج سال پیش متفاوت است. از سوی دیگر این سیاستها باعث پیشرفت نسبی اقتصاد شد، زیربنای صنعتی ایجاد کرد و توزیع یکنواخت درآمد و محصولات را به همراه داشت. به همین دلیل هر چند که با شیوع کرونا، رسانههای اروپایی و آمریکایی بیشازپیش بر طبل چینهراسی کوبیدند و توانستند افکار عمومی کشورهای اروپای مرکزی و غربی را تا حدی همراه کنند ولی در اروپای شرقی و جنوبی توفیق کمتری داشتند. در واقع همان چهار سال هم که علیه ترامپ موضع میگرفتند نشان داد که صرفا یک عمل تبلیغاتی بوده است؛ لذا این انتخابات این فرصت را به ایرانیها داد که انگشت خود را روی گیجگاه طرف آمریکایی و اروپایی فشار دهند. ۵ نشان میدهد، چین نقش نسبتا قابل قبولی در حل مناقشات میان ایران با کشورهای غربی خصوصا آمریکا ایفا کرده است؛ اما سیاست چین در قبال ایران همواره سیاست دوگانه و غیرشفافی است و ترجیح میدهد روابط ایران و کشورهای غربی در حوزه برجام به صورت شناور و غیرپایدار بماند و از ایران به عنوان یک اهرم فشار در برابر آمریکا و غرب استفاده کند.

اما به هر حال سیاست چین تا اندازهای سیاست نسبتا مثبتی در قبال ایران است اما گام بلندی برای رفع تحریمها علیه ایران برنداشته و برنمیدارد. کشوری مثل چین در حال کاهش قیمت ارز خود نیست، بلکه سعی بر کاهش ارزش آن دارد. همانطور که «دانیل راسل»، مقام سابق وزارت خارجه امریکا گفت: «اینکه انتظار داشته باشیم چین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به وین برگردد خیالبافی است. آنچه که مسلم است هر دو طرف برای مذاکره آمادگی دارند و اساسا راه دیگری هم نیست. از سوی دیگر ایران همواره نقش پررنگی در سیاست خارجی هر دوی آنها داشته در یکی بهعنوان دشمن شماره یک و در دیگری بهعنوان دوستی مهم و قابلاعتنا! بررسی روند مواضع چین نشان میدهد که این موضع سیاست اصولی چین در ماههای اخیر بوده و آن را بارها تکرار کرده است. نماینده چین در جلسه اخیر آژانس گفته بود: «چرا امریکا و انگلیس میگویند ایران نمیتواند اورانیوم غنیشده بالای ۳.۷ درصد تولید کند، در حالی که از سوی دیگر آشکارا و مستقیم مقادیر زیادی تسلیحات هستهای با غنای بالای ۹۰ درصد را به استرالیا منتقل میکند؟

به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، پس از پیروزی حزب کمونیست به رهبری مائوتسودونگ، در ابتدا چین سیاست درهای بسته را به اجرا گذاشت، اما اندک اندک سیاستمداران چینی دریافتند که سیاست درهای بسته نمیتواند رشد و شکوفایی اقتصادی را برای این کشور به ارمغان بیاورد. چین اعلام کرده که وضعیت کنونی موضع ایران بدون شک ناشی از خروج امریکا از برجام و سیاست فشار حداکثری آن علیه ایران است و ایران به عنوان یک قربانی متعاقباً مجبور شده است تعهدات خود را در اجرای برجام به عنوان یک اقدام متقابل کاهش دهد. بنابر این آمادگی وجود دارد، اما ایران میخواهد به طرف آمریکایی که ۴ سال به ترامپ بابت خروج از برجام انتقاد میکرد بگوید که خودش از زمان روی کار آمدن هیچ اقدام مثبتی در خصوص برجام صورت نداده است. البته چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه و جهان رقابت قابل قبولی در طول سالهای اخیر با ایران داشته و سعی کرده است این روابط در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و انرژی به سطح قابل قبولی ارتقا یابد. کمااینکه در چند سال گذشته شاهد بودیم که در رقابت گسترده فناوری و اقتصادی میان چین و امریکا و ترس امریکا از برتری چین در دستیابی به فناوری ۵G موجب شد تا به بهانه همکاری احتمالی «هواوی» و ایران این شرکت بزرگ چینی را مورد تحریم قرار دهد.

چین میداند که توسعه تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران و به تبع آن توسعه تحریمهای اشخاص ثالث ناشی از تحریم ایران عرصه را برای مبادلات بینالمللی در همه جای جهان و خصوصاً چین تنگ میکند. چین در حوزه رسانهای همواره مبهم عمل میکند و هیچگاه سیاست خود را رسانهای نمیکند و همواره میکوشد به صورت غیرشفاف موضعگیری کند. اکنون چین بهخوبی میداند که امریکا تلاش میکند تحریم را به ابزاری متعارف در عرصه بینالمللی تبدیل کند و چین این توسعه تحریمها را به زیان خود میداند، فلذا مقابله با تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران را در جبهه مقابله گسترده خود با امریکا میبیند. 2-اقتصاد.کشف سکههای شاپور دوم(389-309 م.)، اردشیر دوم(379- 383 م.)، و شاپور سوم(383-388 م.)در تورفان ترکستان، وجود ارتباط تجارتی ایران و چین را ثابت میکند (57) . چین همچنین تلاش میکند تا در عرصههای مختلف با یکجانبهگرایی امریکا و تبعیضهای این کشور در عرصه بینالمللی مقابله کند. تا پیش از این چین نقش مستقل فعالی در مذاکرات هستهای برای خودش قائل نبود و به گفته تعدادی از کارشناسان نقش تبعی را به دنبال روسیه ایفا میکرد، اما در یک سال اخیر تلاش کرده است که نقش فعالتری پیدا کند. هدف این مقاله تبیین سیاست خاورمیانهای چین در یک دهه اخیر با با تمرکز بر مفهوم «موازنه سازی منطقهای» است.

دیدگاهتان را بنویسید