فلسفه اصلی رعایت عفاف و حجاب رسیدن به سعادت است – ایسنا

اما دکتر شریعتی توانست در نسلهای مختلف مخاطب داشته باشد. دوباتن بر اساس همین تفکر موسسه «مدرسه زندگی» را در نقاط مختلف دنیا بر پا کرد. سهروردی عرفا را «حکمای متاله» میداند! ● چهارم آذر ماه نود و سه، حکم شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهر ملارد، در مورد «اسید پاشی عاشقانه» که در ساعت ۹ صبح یکشنبه، ۱۲ آبان ماه سال نود و دو انجام شده بود، صادر گردید، و دادگاه با دقتی مثال زدنی، شوهر پیشین لیلا را که او و مادرش را هدف اسید پاشی قرار داده بود، مفصلاً محکوم کرد. مبالغه و گزاف نیست اگر کسی بگوید که یک روز روزه ماه رمضان دارای چنان کرامت ها، مقام ها، لطف ها، پاداش ها و اجرهای فراوان است .

ولی بی گمان رضایت الاهی، آسان به دست نمی آید، نیاز به عمل صالح و قلب سلیم و نیت پاک و توبه نصوح داریم که اگر ما با تمام وجود به خدا بازگشتیم، خداوند بی حساب ما را مورد لطف و کرامت خود قرار می دهد . اینها هرگز سخن گزاف نیست، فقط نیاز به خلوص و قصد قربت واقعی دارد و چه مشکل است این یک شرط، هم چنان که نزد صدیقان چه آسان است و سهل. در روایت ها، تکرار شده که دو رکعت نماز اگر با قصد قربت باشد، کافی است که بهشت را برای انسان تضمین کند و امام – رحمة الله علیه – همواره می فرمود: من که نتوانستم این دو رکعت را به جا آورم شاید شماها بتوانید!

آیا قصد دارم مادر شوم چون واقعا خودم آن را می خواهم یا این خواسته به واسطه ی توقعات اجتماعی شکل گرفته است؟ برخی نیز برای رفع ناسازگاری ترکیب فلسفه اسلامی، گفتهاند اسلام در زمینههایی چون جهتدهی به مسائل، طرح مسئله، ابداع استدلال و رفع اشتباه، در فلسفه اسلامی تأثیرگذار بوده است بیآنکه لطمهای به عقلی بودن فلسفه وارد کند. دکارت بیشتر استدلال کرد که انسانها میتوانند با کسب تجربه شرطی شوند تا واکنشهای احساسی خاصی داشته باشند. ● برداشت فمینیستهای دینی از مسائل امروز زنان، تا اندازه زیادی با به رسمیت شناختن روحیه دنیای مدرن به عنوان ریشه عمده مسائل زنان پیوند دارد.

نیبور این تلقی از «گناه» را «عشق به خود» تعبیر میکند، که این «عشق به خود»، معادل مفهوم بی خدای آزادی در دنیای مدرن است. ما با پذیرفتن یک سبک زندگی مدرن، خود را جداً در مخمصمه و دشواری قرار دادهایم. احمد عابدنژاد به عنوان گروه مخالف نیز عنوان کرد: باید صنعت مد را در اختیار بگیریم و صاحب سبک شویم. ● این در حالیست که مفهوم «عشق» که فراتر از «حب»، به عنوان یکی از مفاهیم مهم ادیان ابراهیمی مطرح است، مستلزم ایثار، از طریق تعهد پایدار به ایمان توحیدی به خداوند و شکستن بت خود به عنوان منشأ «سود» است.

اما مقصود از اسلام مجموعه آموزهها و تعلیماتی است كه در قرآن كریم و روایات معتبر منقول از معصومین علیهمالسلام مطرح شدهاند، اعم از اینكه این آموزهها مضمونی هستیشناختی داشته باشند یا نه. هنگامى كه مىشنويم در انگلستان، در هر سال- طبق آمار- پانصد هزار نوزاد نامشروع به دنيا مىآيد، و هنگامى كه مىشنويم جمعى از دانشمندان انگليس در اين رابطه به مقامات آن كشور اعلام خطر كردهاند- نه به خاطر مسائل اخلاقى و مذهبى- بلكه به خاطر خطراتى كه فرزندان نامشروع براى امنيت جامعه به وجود آوردهاند، به گونهاى كه در بسيارى از پروندههاى جنايى پاى آنها در ميان است، به اهميت اين مساله كاملا پى مىبريم، و مىدانيم كه مساله گسترش فحشاء حتى براى آنها كه هيچ اهميتى براى مذهب و برنامههاى اخلاقى قائل نيستند فاجعه آفرين است، بنا بر اين هر چيز كه دامنه فساد جنسى را در جوامع انسانى گستردهتر سازد تهديدى براى امنيت جامعهها محسوب مىشود، و پىآمدهاى آن هر گونه حساب كنيم به زيان آن جامعه است.

و طرح شعارهائی در تخطئۀ خاندان عترت و طهارت در فیلم هائی، با هدف توهین به خاندان نبوت، که به عقیدۀ من همۀ ابعاد این سناریوی تبلیغاتی- ارتجاعی یک گونه زمینه سازی برای یک تحول ارتجاعی دیگر است؛ که در نهایت هدف این سیاستهای استعماری به زیر سؤال بردن دو اصل فرهنگی که در پیام تاریخی دکتر مصدق «من یک ایرانی مسلمان هستم» بازتاب یافته است هست و می خواهند آنرا از متن جامعه سیاسی ایران حذف کنند، غافل از اینکه مسیر تاریخ در جهت خلاف تصورات پوچ مرتجعین خیالباف است. وقتی نمایشنامه ها و فیلم های هالیوود به محلی تبدیل میشوند که تنها بیانگر اندیشه های فلسفی، فلسفه غالب است.

به زعم پارسنز، «عشق» میتواند به عرصه احساس یا هیجان، تنزل یابد، و بدین ترتیب، به آسانی تبدیل به مانعی بر سر راه آگاهی متعالی شود. بدین ترتیب، «عشق» به نسخه بدلی از «سود» تبدیل میگردد. ازنظر ابنسینا، انسان به نفس خود ـ یعنی چیزی که از آن به «من» تعبیر میکنیم ـ علم حضوری و شهودی دارد. این که یک طرف عشق، دیگری را برای «سود» خود میخواهد. هرچند سینگر سالها به اندیشه و پژوهش در ماهیت عشق، فلسفه عشق و ابعاد گوناگون عشق بوده، معتقد است همچنان راه پژوهش در این زمینه گشوده و ناتمام است؛ به ویژه پژوهشهایی با رویکرد علوم شناختی و عصبشناسی که میتواند روشنگر ابعادی تازه از عشق باشد.

یک دستگاه فلسفی برای اینکه بتواند به عینیت راه پیدا کند محتاج به منطق و روش است، منطق به ما قدرت شناسایی و تصرف در عینیت را می دهد، تا ما قدرت شناسایی و طبقه بندی منطقی اشیاء و پدیده ها را نداشته باشیم نمی توانیم در آنها تصرف کنیم. این کارگاه به صورت حضوری بعد از ظهرهای شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ طی ۴ جلسه برگزار میشود که نخستین جلسه این کارگاه نیز روز شنبه ۲۱ اسفندماه سال جاری در تالار علامه جعفری (ره) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان پژوهشگاه، شماره ۲ برگزار خواهد شد.

در عالمی که تنها یک وجود گوهری در آن هست و سایر موجودات جز سایههایی زایل شدنی نیستند، انسان موحد، در نادیدن خود، غرق در شیدایی به یک وجود یکتا و ایثار در راه موجودات و انسانهایی میشود که جملگی سایههایی از یک لحظه اراده زیبای اوست. روشنفکر به این معنا ادامه دهنده راه پیامبران است. با این حال، نباید فراموش کرد که علوم انسانیِ اسلامی را میتوان به طبقات یک برج تشبیه کرد که پی ساختها و طبقات زیرین این برج در قلمرو فلسفه و کلام و طبقات دیگر بر حسب قواعدی روشن وارد قلمرو فقه، اخلاق، تاریخ و دانش تجربی میشود؛ با این تفاوت که این طبقات به یکدیگر راه دارند و گاه مشترکاً میزبان یک یا مجموعه ای از مسائل میباشند.

فراموش نکنیم هزینههایی که در آغاز زندگی میکنیم ربطی به استحکام زندگی ندارد. انسانهای مدرن، با گناه، حضور خداوند را در زندگی خویش فراموش کردهاند، و در ژرفترین سکوت عالم، در درون خود، تنها ماندهاند. وقتی کودکی با ضمیر پاک، درد و ناراحتی دیگران را میبیند، بیاختیار چهره در هم میکشد و آزرده میشود؛ حال، چطور ما توانسته ایم، طوری احساس خود را از دیگر انسان ها منفک کنیم که بدون آن که وجودمان بسوزد، به سهولت، سوختن صورت دیگران را ببینیم. بله درست است، رمز در نزد گذشتگان مثلا در نظر افلاطون یا دیگران جنبه «اونتولوژی» دارد یعنی مثال که میزنید، این مثال تمثل یک حقیقتی است.

پس، متن و گوهر «عشق»، عبارت از «خود از دست دادن» است، پس چه میدانند از سر «عشق» این جوانان که از فرط خودخواهی، اسید بر چهره دیگران میپاشند. ● در این حکم مفصل و دقیق، شوهر پیشین لیلا مجرم شناخته شد، و در زمینه اسید پاشی به لیلا به خاطر سوختگی به وسعت ۲۵ درصد از نوع درجه دوم و سوم در نواحی صورت، گردن و سر و گوش چپ و اندام فوقانی سمت چپ و کتف و زیر بغل چپ و پشت هر دو پا و زانوی راست و وسعت سوختگی درجه دوم ۵/۴ درصد از سطح کل بدن به ۵/۴ صدم دیه کامل انسان و وسعت سوختگی از نوع درجه سوم در ناحیه فوق ۵/۲۰ درصد به ۴۱ صدم دیه کامل انسان نقص عضو ناشی از محدودیت پوستی در تماس با عوامل فیزیکی و شیمیایی ۵ صدم دیه کامل انسان، نقص زیبایی به دنبال جوشگاه ناشی از سوختگی سمت چپ صورت به ۲۵ صدم دیه کامل انسان و به دنبال سوختگی لاله گوش چپ به طور کامل از بین رفته است نصف دیه کامل انسان و هم چنین، انسداد مجرای گوش ۶ صدم دیه کامل انسان و به خاطر ارش برداشت پیوند پوستی از ران راست و چپ به محل سوختگی به ۳ صدم دیه کامل انسان محکوم شد.

دیدگاهتان را بنویسید