فلسفه حجاب در سخن 32 نفر از بزرگان ایران و جهان

فصل دوم، عشق به عنوان اتحاد: دیدگاه اتحاد عشق عبارت است از شکلگیری یا میل به شکل دادن نوع مهمی از اتحاد، یعنی یک «ما». پس، متن و گوهر «عشق»، عبارت از «خود از دست دادن» است، پس چه میدانند از سر «عشق» این جوانان که از فرط خودخواهی، اسید بر چهره دیگران میپاشند. پس چون دلیل کافى ندارید، نباید به یک طرف حکم کنید و باید لاادرى باشید نه آن که حکم کنید به این که جز طبیعت و جهان چیزى نیست و جهان هم ازلى و ابدى است.

فلسفه در لغت، متشکل از دو بخش «فیلو» و «سوفیا» میباشد، در زبان یونانی فیلو به معنای دوستدار است و سوفیا به معنای علم و حکمت؛ وقتی به فیثاغورس واژه «sophos» یا حکیم اتلاق میشد،از پذیرش این واژه اجتناب میکرد و میگفت من دوستدار علم و حکمت هستم. دلیر تاکید کرد: یک همدم، مونس و کسی که انسان را در شرایط مختلف درک کند و همپای هم باشند زندگی را برای آدمی لذت بخش میکند و این لذت بخشی باعث میشود که انسان در جوانی نسلهای بسیار خوبی را برای آینده تربیت کند.

این روش ها به زعم گدار و البته به تبعیت از برشت، باعث می شود تماشاگر از فیلم فاصله بگیرد و به تعمق در آن چه روی پرده جاری است بپردازد. ● وجه دیگری که موجبات نگرانی سوزان پارسنز را فراهم میسازد، تهی شدن مفهوم گران قدر «عشق» است. ● از نظر سوزان پارسنز، با به رسمیت شناختن مفهوم انتزاعی انسانیت و طبیعت مشترک ما، در یک انسان شناسی الهیاتی و با ملاحظه حضور خداوند متعال در این عالم، روابط میان فردی انسان ها باید حاوی همدلی و حتی ایثارگری بسیار بیشتری باشد.

● فمینیستهای دینی میپرسند که، چرا انسانهای دنیای مدرن، مفهوم «سود» را طوری در ذهن خود تکرار و برجسته کردهاند که همدلی بلافصل انسان ها و احساسات و خواستههای مشترک آنها را تحت الشعاع قرار داده است؟ فلسفه اسلامی، تفکری عقلی است که به نحو آزادانه و برهانی درباره امور بنیادین جهان می اندیشد. اما جمع کثیری از عالمان مسلمان که تاثیرات شگرف و چشمگیری نیز بر شکلگیری شاکله تفکر دینی و اسلامی داشته اند، ابزار عقل را در یافتن کنه و ذات امور ضروری دانسته و به استفاده از آن توصیه می کنند. بنده الحمدالله هر دو فلسفه را خوانده ام ، حقیقتا فلسفه اسلامی از استوانه و نظم خاصی بهره مند هست که قابل قیاس با فلسفه غرب نیست، ولی مزیت فلسفه غرب آن است که توانست خودش را در جامعه پیاده کند.

در عالمی که تنها یک وجود گوهری در آن هست و سایر موجودات جز سایههایی زایل شدنی نیستند، انسان موحد، در نادیدن خود، غرق در شیدایی به یک وجود یکتا و ایثار در راه موجودات و انسانهایی میشود که جملگی سایههایی از یک لحظه اراده زیبای اوست. برای مثال می توان ارسطو را نام برد که از سعادت اینگونه می گوید(فضیلت عقلانی همراه با کامل ترین فضایل در تمام عمر) و همچنین این استدلال او نیز وجود دارد که می گوید فضیلت امری است که به اراده ما مربوط می باشد و حد وسطی از لحاظ ما محسوب می شود که از راه تعقل نمایان شده و به دو دسته عقلانی و اخلاقی قابل تقسیم شدن است.

همچنین آورده که رسول خدا (ص) به حضرت علی (ع) فرمود: دنبال نگاه به نامحرمان نگاهی دیگر مکن، که اولی برایت بس است و دومی را حق نداری و در خصوص محدوده وحکم حجاب، این چنین آورده: یعنی پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اینکه اهل عفت وحجاب و صلاح و سدادند، نزدیک تر است. به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه علمی فلسفه معنویت و نظریه سلامت معنوی با محوریت آیت الله علی اکبر رشاد رئیس شورای مدیریت حوزههای علمیه استان تهران برگزار میشود. به همت مرکز مدیریت حوزههای علمیه استان تهران، برای نخستین بار کارگاه علمی فلسفه معنویت و نظریه سلامت معنوی با ارائه آیت الله علی اکبر رشاد ویژه اساتید حوزههای علمیه برادران و خواهران استان تهران برگزار میشود.

هرچند سینگر سالها به اندیشه و پژوهش در ماهیت عشق، فلسفه عشق و ابعاد گوناگون عشق بوده، معتقد است همچنان راه پژوهش در این زمینه گشوده و ناتمام است؛ به ویژه پژوهشهایی با رویکرد علوم شناختی و عصبشناسی که میتواند روشنگر ابعادی تازه از عشق باشد. در آن وقت است که معلوم میشود که زندگی دینی بهترین شیوه زندگی برای انسان، و بویژه زنان است. در حال حاضر که «سود» جای «عشق» را ربوده است، نگرانی اصلی از دست رفتن یا دگردیسی ناجور ویژگی ذاتی و اخلاقی روابط انسانی است که از قضا قربانی اصلی در این دگرگون شدن روابط، زنان هستند.

اما برای افلاطون واقعیت ایدهها تفاوتی ذاتی و جوهری با شیئیّت یا مادیّت ابژهها دارد. اما برخی مفسران (برای مثال تسلّر) بر احتمال مستقل بودن این رساله و عدم نگارش آن توسط افلاطون تاکید بیشتری داشتهاند. ● چهارم آذر ماه نود و سه، حکم شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهر ملارد، در مورد «اسید پاشی عاشقانه» که در ساعت ۹ صبح یکشنبه، ۱۲ آبان ماه سال نود و دو انجام شده بود، صادر گردید، و دادگاه با دقتی مثال زدنی، شوهر پیشین لیلا را که او و مادرش را هدف اسید پاشی قرار داده بود، مفصلاً محکوم کرد. ● در این حکم مفصل و دقیق، شوهر پیشین لیلا مجرم شناخته شد، و در زمینه اسید پاشی به لیلا به خاطر سوختگی به وسعت ۲۵ درصد از نوع درجه دوم و سوم در نواحی صورت، گردن و سر و گوش چپ و اندام فوقانی سمت چپ و کتف و زیر بغل چپ و پشت هر دو پا و زانوی راست و وسعت سوختگی درجه دوم ۵/۴ درصد از سطح کل بدن به ۵/۴ صدم دیه کامل انسان و وسعت سوختگی از نوع درجه سوم در ناحیه فوق ۵/۲۰ درصد به ۴۱ صدم دیه کامل انسان نقص عضو ناشی از محدودیت پوستی در تماس با عوامل فیزیکی و شیمیایی ۵ صدم دیه کامل انسان، نقص زیبایی به دنبال جوشگاه ناشی از سوختگی سمت چپ صورت به ۲۵ صدم دیه کامل انسان و به دنبال سوختگی لاله گوش چپ به طور کامل از بین رفته است نصف دیه کامل انسان و هم چنین، انسداد مجرای گوش ۶ صدم دیه کامل انسان و به خاطر ارش برداشت پیوند پوستی از ران راست و چپ به محل سوختگی به ۳ صدم دیه کامل انسان محکوم شد.

● این حکم بسیار دقیق و جزئی، برای لیلا و صغری راضی کننده نبوده است، و آن ها برای حکم صادره، تقاضای فرجام نمودهاند. معده مرکز و خانه هر دردی است، و پرهیز و اجتناب (از غذاهای نامناسب و زیادهخوری) اساس هر داروی شفابخش است». خلیفه مامون در بغداد، بیت الحکمه (خانه حکمت) را در سال ۲۱۷ هجری (۸۳۲ میلادی) تاسیس کرد که به عنوان رصدخانه و از آن مهمتر به عنوان کتابخانه و مرکزی برای ترجمه آثار یونانی به عربی نقش مهمی بازی کرد.

سن آگوستین سال ها پیش، «دین» را که نام «فلسفه عشق» برازنده آن است، مسیر درست زندگی قلمداد کرده بود، ولی امروز محوریت سود، جای عشق و دین را تنگ کرده است. زیرا این عبات دارای فوائد جسمی ،روحی و معنوی است، که دین داران ادیان آسمانی آن را وسیله ای برای نزدیکی و تقرّب به الله تعالی می دانستند و بت پرستان نیز آن را به عنوان راهی از راه های تهذیب نفس و ریاضت آن می دانستند. از این جهت، برای آشنائی همه جانبه با اهداف، جایگاه و فلسفهی ازدواج، بهترین محمل مقایسه ومطالعهی تطبیقی، این دو آئین آسمانی است.

زیر نظر سَروِپالی راداکریشنان، ترجمه جواد یوسفیان ، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم 1382 استفاده شده است. میثم محمد امینی این اثر را ترجمه و نشر نو با همکاری نشر آسیم آن را در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب در نمایشگاه کتاب امسال (اردیبهشت ۱۳۹۸) با شمارگان هزار نسخه و بهای ۳۰ هزار تومان منتشر شده بود. در ادامه نخست به موضوع مناقشهبرانگیز «فلسفه اسلامی» و چالشهایی كه در این زمینه مطرح است، اشاره خواهد شد سپس به اجمال به چگونگی ورود آثار فلسفی به جهان اسلام اشاره خواهیم كرد و در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به آنچه فلاطوری در رساله استادیاش كوشیده تبیین كند.

«فلسفه عشق» نخست در ۲۰۰۹م. طبرسی در تفسیر مجمع البیان ج 20 که 500 صفحه می باشد در خصوص پدیده برهنگی و چشم چرانی و زینت های آشکار و نهان مباحثی به میان آورده در قرآن شریف هر کجا به پاکدامنی و پاکی ورزیدن سفارش شده منظور پاکدامنی و دوری گزیدن از بی عفتی است اما تنها در این آیه شریفه است که منظور پوشیدن اعضا و اندام های جنسی است امام صادق (ع) فرمود این شیوه برای دین و دنیای آنان سودمندتر و بهتر و برای پاک ماندن از اتهامات گوناگون موثرتر و به پروا نزدیکتر است و نیز به زنان لازم دانسته است اینکه سر و گردن و سینه و دست دیگر جایگاه های زینت و زیور خویش جز آنکه به طور طبیعی آشکار است برای مردان بیگانه هویدا نسازند.

دیدگاهتان را بنویسید