ماسه ، ج 1، ص 108)

در نهایت و با توجه به جرم خورشید تا زمانی که تمام محتویات این ستاره بسوزد و فرو بریزد، تبدیل به یک ستاره سفید میشود. همچنین برای 100 میلیون سال باقیمانده از عمرش و تا زمانی که از بین نرود هلیوم را در هسته خود میسوزاند. به همین دلیل وقتی سوخت هیدروژن خورشید تمام شود منبسط شده و به یک غول سرخ تبدیل میشود، لایههای بیرونی آن از بین میروند و سپس به عنوان یک ستاره کوتوله سفید جمع و جور در مکان خود مستقر میشود و برای تریلیونها سال به آرامی سرد میشود. وقتی هیدروژن این جرم فوقالعاده عظیم یعنی خورشید در هستهاش تمام شود تبدیل به اتمهای هلیوم و سپس اتمهای کربن میشود (دقیقاً مانند تبدیلات انرژی روزمره ما). این واکنش که معروف به همجوشی هستهای است اتمهای هیدروژن را به هلیوم تبدیل میکند. انرژی خورشید همچنین آب و هوای زمین را تعدیل میکند و از طریق تبخیر چرخه آب را تأمین میکند. فرآیندهای مهم و حیاتی در زمین به خورشید وابسته است که مهمترین آنها فتوسنتز، گرمای زمین و چرخه آب است. اما دریافت این انرژی از مرکز خورشید تا سیاره زمین و فراتر از آن شامل چند مرحله مهم است. هنگامی که خورشید به مرحله غول قرمز یا RGB میرسد تقریباً تنها 120 میلیون سال از زندگی فعال در خورشید باقی مانده است.

مرحله نهایی و مرگ خورشید چگونه است؟ تنها چیزی که از خورشید باقی خواهد ماند یک ستاره نوترونی در حال چرخش سریع یا حتی ممکن است یک سیاهچاله ستارهای باشد اما مسلماً این سرنوشت نهایی خورشید نیست. با این حال این واقعیت در مورد خورشید به همین دلیل ساده که تقریباً به اندازه کافی بزرگ نیست صدق نمیکند. منبع گرمایش قسمت تاج مانند خورشید بیش از 50 سال است که یک رمز و راز علمی است و دلیل آن هنوز مشخص نیست. حفاری هدفدار: یک شکل خاص از جهتیابی، حفاری با جهتیابی مشخص در صنعت نفت است. در حقیقت همه چیز به لایههای متفاوت خورشید مرتبط است و هر یک از این لایهها نقش مهمی در رسیدن این انرژی و نور به زمین دارند. به دلیل نقش مهمی که خورشید در زندگی ما ایفا می کند به جز سیاره ی زمین بیش از هر جرم دیگری در مورد آن مطالعه شده است. درس سوم به تعریف و مطالعه ویژگیهای منظومه شمسی و درس چهارم به بررسی اجزای دیگر منظومه شمسی غیر از ماه و سیارات اختصاص دارد. این وسیله تشکیل شده است از یک طیف نگار معمولی که شکافی اظافی موسوم به شکاف طیف بر آن افزوده شده است.شکافی که بر خور طیف نگار قرار دارد،شکاف چشمه نامیده می شود.کار شکاف طیف آن است که همه ی طول موج های نور را،جز طول موج مطلوب که شاخص عنصر مورد مطالعه(مثلا ئیدروژن)است،حذف می کند.اگر چشمه دارای ئیدروژن نباشد،نوری وارد شکاف طیف نخواهد شد.

در این مورد هم ما حرکت واقعی را نمی بینیم،بلکه حرکت ظاهری خورشید را می بینیم که به نظر می رسد در یک سال یک بار به دور زمین می گردد. دومین مرحلث وقتی روی می دهد که اتم دوتریم باز هم با اتم هیدروژن دیگری جوش می خورد. تراز های انرژی خود اتم ها به هنگامی که در یک میدان مغناطیسی قرار گیرند شکافته می شوند. شمار اتم های آرگون پرتوزا تاکنونͺ آشکار میکنند که آهنگ گیراندازی تقریبا یک سوم میزان پیش بینی شده است. استفاده از خدمات دیجیتال مارکتینگ، با هزینهای مقرونبهصرفه و برنامهای هدفمند به شما این امکان را میدهد که راحتتر از گذشته با مخاطبان خود در ارتباط باشید و بتوانید مناسب با بودجه خود امور مربوط به بازاریابی خود را پیش ببرید و پیغامتان را به مخاطبانتان برسانید. بنابراین اگر جلودار 35 درجه شمالی در 11 سال پیش قطبی شمال جو بود، حال دارای ویژگی یک قطب جنوبجو است.

از آنجایی که آهن وقتی تحت همجوشی هسته ای قرار میگیرد هیچ انرژی بیرون نمیدهد بنابراین ستاره دیگر فشار خارجی در هسته خود نخواهد داشت تا از فروپاشی آن به داخل جلوگیری کند. پوزیترون ذره ای است با جرمی همانند الکترون، اما یک بار مثبت دارد. آونگ از نقطه ای ثابت و محکم آویخته شده باشد. انرژی خورشید از انرژی تولید شده در هسته خورشید تأمین میشود. جرم عظیم خورشید با نیروی گرانش در کنار هم نگه داشته میشود و فشار و درجه حرارت زیادی را در هسته خود ایجاد میکند. محصول جانبی همجوشی هستهای در هسته خورشید حجم عظیمی از انرژی است که آزاد میشود و به سمت خارج از سطح خورشید و سپس به منظومه شمسی و فراتر از آن تابش میکند. رسیدن گرما و نور از هسته خورشید به سطح منطقه همرفت حدود 170,000 سال طول میکشد. برای فهمیدن این موضوع باید به اصل موضوع پی ببریم و به هسته خورشید سفر کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید