: ماه «قمر زمین»

خورشید خود می درخشد، ماه را از این رو میبینیم که خورشید به آن میتابد. آری امروز این مساله واضح و ضروری شده که کرات و اجرام آسمانی هر چه و هرجا که باشند، موجودی مادی و عنصری جسمانی هستند که آنچه از احکام و آثار که در عالم زمینی ما جریان دارد، نظیرش در آنها جریان دارد.و آن نظامی که در آیات شریفه قرآن برای آسمان و اهل آسمان ثابت شده و آن اموری که در آنها جریان می یابد، و در تفسیر آیات موردبحث بدانها اشاره شد، هیچ شباهتی به این نظام عنصری و محسوس در عالم زمینی ما ندارد، بلکه به کلی منافی با آن است. ۱. وقتی اراده خداوند بر ایجاد چیزی تعلق گرفت آن چیز همان طور که خداوند اراده کرده است به وجود میآید؛ یعنی اگر اراده کند موجودی در یک لحظه خلق شود، همان میشود که خداوند اراده کرده است و اگر اراده کند موجودی در چند میلیون سال آفریده شود و در همان زمانی که آفریده میشود. ماههای حرام، ماههایی که خداوند رعایت حرمت آنها را بر مؤمنان واجب کرده است. ماههای سوم و چهارم هستند که ربیع به معنای بهار است.

از اقمار متعدد کوچکتر ، میتوان از کردلیا ، قمر اورانوس ، نام برد که فقط 30 کیلومتر قطر دارد. رسیدن به این دما یا حتی نزدیکی آن صرف انرژی و هزینه زیادی در بر دارد. بوده است یا از سالهای اخروی». هیپارکوس تلسکوپ یا ابزاری برای اندازهگیری قدر ظاهری ستارگان نداشت و به همین دلیل به سادگی با چشمان خود قدر ظاهری ستارگان را تخمین میزد. ولی نسبت به جایی که شما نشستهاید درخشندگی ظاهری لامپها را یکسان مشاهده نمیکنید، افراد نزدیکتر به لامپها آنها را درخشانتر و افرادی که دورتر از شما نشستهاند لامپها را با نور کمتری مشاهده میکنند. او درخشانترین ستارههای موجود در فهرست خود را با عنوان ستارههای درجه یک معرفی کرد، و کم نور ترین ستارگان در دسته ششم قرار گرفتند. او ۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح یک رصدخانه در جزیره رودز در مدیترانه احداث و اطلاعات نزدیک به 1000 ستاره را تهیه کرد. او ستارگان را به شش دسته درخشندگی طبقه بندی کرد و هر یک از آنها را قَدْر خواند. به همین ترتیب، اگر همه ستارهها نیز درخشندگی یکسانی داشتند میتوانستیم فاصله آنها را نسبت به خودمان بسنجیم. به عبارت دیگر اگر 74 مشتری پیدا کنیم و آنها را با یکدیگر مخلوط کنیم، میتوانیم یک ستاره سبک تولید کنیم.

چرا بعضی ستارگان را روشنتر از ستارگان دیگر میبینیم؟ روز پانزدهم: مطابق بعضی از روایات، روز وفات حضرت زینب کبری (س) در سال ۶۳ هجری. صعود ملایم و گسترده بیشتر در نزدیکی منطقه جبهه و مرکز کم فشار رخ میدهد. جا به جایی مرکز جرم زمین و ماه که موجب حرکت زیگزاگی می شود. پرسشی از امام (ع) شد که :«چگونه می توان میان آنها جمع کرد؟ در قرآن کریم از خلقت هفت آسمان و هفت زمین سخن به میان آمده است. کلمه «سماء» (آسمان) در قرآن به صورت مفرد (السماء ـ سما) و جمع (سموات ـ السموات) بیش از سیصد مرتبه به کار رفته است. اولین موجودات زنده حدود 3.8 میلیارد سال پیش و اولین دایناسورها حدود 150 میلیون سال پیش در زمین ظاهر شدند. ممکن است نبود خورشید بتواند برای حدود یک ساعت سرگرمکننده باشد. همان طور که گفته شد، جرم یک ستاره مشخص کننده ویژگیهای ستاره است. با این همه مشکل از جایی ناشی میشود که همه ستارگان درخشندگی یکسانی ندارند و در نتیجه با توجه به درخشندگی ظاهری یک ستاره و نوری که به چشم ما میرسد نمیتوانیم فاصله ستاره تا خودمان را مشخص کنیم. مقدار نوری که در هر ثانیه از یک ستاره به یک منطقه معین (مثلاً یک متر مربع) میرسد را درخشندگی ظاهری مینامیم.

فوتونهای حاصل از فرآیند گرمازا در داخل ستاره به دام میافتند و باید خارج شوند. این فرآیند گرمازا است، یعنی بیش از آنکه انرژی بگیرد به محیط انرژی میدهد. طی یک فرآیند که میتواند بیش از 100,000 سال طول بکشد فوتونها بطور مداوم ساطع میشوند و سپس توسط اتمهای خورشید جذب میشوند. از طرف دیگر ستارههای غول پیکر طول عمر بسیار کوتاهی دارند. هنگامی که سرانجام فوتونها به سطح ستاره میرسند انرژی عظیمی از دست دادهاند و از پرتوهای گاما پرانرژی به طول موجهای مرئی تغییر کردهاند. با آزاد شدن فوتونها از سطح ستاره و عبور از فضای خلاء، ستاره را یک جسم نورانی میبینیم. با نزدیکتر شدن جبهه گرم و پایین آمدن هوای گرم ابرهای میانی نظیر آلتو استراتوس و آلتو کومولوس نیز بوجود میآیند. این آهسته شدن تا جایی پیش رفت که با چرخش ماه به دور خورشید تطابق و هماهنگی پیدا کرد و تثبیت شد. اگر به آسمان شب نگاه کنید، طیف گستردهای از روشناییهای ظاهری را بین ستارهها مشاهده میکنید، با این حال بیشتر ستارهها آنقدر کم نور هستند که برای تشخیص آنها به یک تلسکوپ احتیاج دارید.

دیدگاهتان را بنویسید