ماه – ویکی نجوم

این دوره کامل هشت مرحله دارد که اهله ماه نامیده میشوند. پولاریس همیشه ستارهی قطبی نبوده است و دلیل آن حرکت محور زمین در طول هزاران سال است اما تا زمانی که محور زمین از ستارهی قطبی دور شود به عنوان ستارهی راهنمای ما باقی می ماند. آلفا قنطورس ای بر اساس طبقهبندی طیفی یک کوتولهی سفید است که جرمی برابر با ۱۱۰ درصد جرم و روشنایی برابر با ۱۵۱٫۹ درصد خورشید ما دارد. ستاره شناسان در سال ۲۰۱۲ سیارهای به اندازهی زمین را در اطراف آلفا قنطورس بی کشف کردند. پروکسیما قنطورس در سال ۱۹۱۵ توسط رابرت اینز اسکاتلندی، مدیر رصدخانهی ژوهانسبورگ، کشف شد. ستاره دورتموند می خواهد شرایط مالی بارسلونا را ارزیابی کند و در صورت تداوم بحران مالی در این باشگاه بتواند این تیم را ترک کند به همین خاطر خواستار امضای قرارداد کوتاه مدت شد. آلفا قنطورس مشابه با ستاره قطبی و شباهنگ در واقع یک منظومهی چند ستاره ای است که شامل آلفا قنطورس ای، بی و پروکسیما قنطورس می باشد.

این سیاره که به آلفا قنطورسی Bb نامگذاری شده است بسیار به ستارهی آلفا قنطورس نزدیک است و بنابراین بسیار گرم بوده و امکان پشتیبانی از حیات بر روی آن وجود ندارد. در سال ۱۶۸۹ ستاره شناس جین ریچارد وجود یک ستاره دوم در این منظومه را تائید کرد. اگر بخاری در یک طرف اتاق نصب شده باشدͺ هوایی که به وسیله آن گرم می شود بالا می رودͺ در طول سقف جاری می شودͺ در طرف دیگر اتاق پایین می آید و در آن جا به سردی می گراید; در این صورت یک الگوی گردش طبیعی هوا در اتاق برقرار می شود. 2. آسمان به معنای جوّ اطراف زمین یعنی جایی که ابرها قرار گرفتهاند و هوا در آن است.مثال: (وَنَزَّلْنَا مِنَالسَّماءِ مَاءً مُبَارَکاً)؛ «و از آسمان آب مبارکی را فرو فرستادیم». در هنگام گرم شدن هوا دمای آب اقیانوسها نیز افزایش می یابد و منجر به بروز مشکلاتی در اکوسیستم اقیانوسها می شود.برای مثال گرم شدن آبها ممکن است باعث بروز پدیده ای به نام سفیدی مرجانهای دریایی شود.وقتی که آب گرم میشود مرجانها ماده ای را که عامل رنگ و تغذیه آنها است از درون خود خارج می کنند.در این حالت رنگ مرجان ها سفید می شود و چنانچه دمای آب به وضع طبیعی برنگردد میمیرند.گرمای افزوده همچنین منجر به وقوع بیماری هایی می شود که بر جانوران دریایی تاثیر گذار است.

حدود 6000 درجه و دمای سطح ستاره سرخ و تقریبا سرد حدود 3000 درجه است.از طرفی دمای سطحی ستاره های آبی رنگ بسیار بالا است و تا 50 هزار درجه سانتیگراد هم می رسد. دانشمندان انتظار دارند که تا ۶۰۰۰۰ سال دیگر نیز به نزدیک شدن به زمین ادامه میدهد و پس از آن دوباره از زمین دور میشود. در نتیجه فاصلهی تخمین زده شدهی آن از منظومهی شمسی به حدود ۲۳۸ سال نوری کاهش مییابد. در نظریه سوم اصل مفروض فرایندی طبیعی است که بر پایه آن زمین و ماه به طور جداگانه اما نسبتا نزدیک به هم در نتیجه بر افزایشی گرانشی اجرام کوچکتر تشکیل شده اند.ماده بر افزایش زمین تقریبا هشتاد برابر مقدار برافزایش ماه بوده است.نزدیکی آن ها به این معنی است که آن ها از زمان تشکیل تحت تاثیر جاذبه گرانشی متقابل یکدیگر بوده اند از این رو حرکت مداریشان به صورت یک زوج دوتایی انتظاری طبیعی است.در این صورت نیازی به گیر اندازی نداشته اند زیرا آن ها در مداری وابسته به یکدیگر به وجود امده اند.علاوه بر این آن ها به صورت یک زوج دوتایی خورشید را دور می زدند. در نتیجه به الکترونها انرژی داده نمیشود. این ستاره که برای چشم غیر مسلح روشنترین ستاره به نظر می رسد در واقع یک منظومهی دوتایی ستاره ای شامل یک ستارهی Sirius A و یک ستارهی کوتوله سفید کمنور به نام Sirius B است.

ازاینرو یهودیان این روز را «شَبّات» (به معنای استراحت) مینامند.(1) به همین دلیل است که روز شنبه برای یهودیان روز مقدس و تعطیل است. این منظومه و دو ستارهی دیگر که فاصلهی بیشتری دارد با هم یک منظومهی چند ستاره ای می سازند. آلفا قنطورس بی یک زیرغول نارنجی با ۹۰٫۷ درصد جرم و ۴۴٫۵ درصد روشنایی خورشید است. رابرت هیو، کاشف انگلیسی اولین اروپایی بود که نوشتههایی در مورد آلفا قنطورس از او به جا مانده است. این ستاره که به آلفا شکارچی نیز معروف است در صورت فلکی شکارچی به راحتی قابل تشخیص است. این ستاره درخشان ترین ستاره آسمان شب است و در صورت فلکی سگ بزرگ واقع شده که به ستارهی سگ نیز معروف است. این ستاره که به Rigel Kent و Toliman نیز معروف است درخشان ترین ستاره در صورت فلکی جنوبی قنطورس و سومین ستارهی درخشان در آسمان است. این ستاره چون یک ستارهی متغییر دلتا قیفاووسی است -ستارگانی که به صورت شعاعی میتپند و تغییرات آنها در دما و قطر سبب تغییرات در درخشندگی آنها میشود- فاصلهی آن تا خورشید مورد تجدید نظر قرار گرفته است. تفاوت وزن از استوا تا قطب حدود نیم درصد است . هاریسون اشمیت فضانوردی است که بهتر از اغلب کسانی که تا کنون ماه را دیده اند،عوارض سطحی ماه را مشاهده کرده است.اما بسیاری از عوارض سطحی ماه را با دوربین دو چشمی هم میتوان دید.آشکارترین عوارض سطحی ماه تمایز میان نواحی پست سطح و نواحی مرتفع آن است.نواحی پست آنها را دریا ها می نامند،ظاهرا از گدازه های تیره رنگی پر شده اند و نواحی مرتفع (کوه ها) نسبت به دریا ها رنگ روشن تری دارند.نواحی پست را دریاهای ماه می نامیم اما در آن ها آب وجود ندارد.ماه به دلیل فقدان جو نمیتواند آب مایع را در سطح خود نگه دارد.فشار جوی در زمین سبب می شود که آب موجود در سطح آن به صورت مایع باشد.با تجزیه نمونه هایی از سنگ های ماه که سفینه آپولو به زمین آورده،اثری از آب در کانی های آن ها دیده نشده،در حالی که وجود آب در سنگ های زمینی امری عادی است.دریا های مدور همراه با ماسکون ها که قطر آن ها به 1130 کیلومتر می رسد یافت شده اند؛دریا های غیر عادی مانند اقیانوس توفان ها به طور چشمگیری بزرگند.از جمله نام هایی که به دریا های مدور ماه اطلاق شده میتوان دریای سکون،دریای آرامش و دریای ابر ها را بر شمرد.

دیدگاهتان را بنویسید