معرفی و دانلود کتاب فلسفه زندگی موفق

مقاله پیش رو می کوشد هنر جدید سینما را که در قیاس با تاریخ دو هزار و پانصد ساله فلسفه چون طفلی نوپاست از دیدگاه افلاطون و ارسطو و مبحث میمه سیس در نظریات آنان را بررسی کند. تاکنون کتابهای بسیاری دربارهی موفقیت و کامیابی نوشته شده که راههای رسیدن به آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند. آیا سینما را به طور کلی رد می کردند یا گونه های خاصی از آن را می پسندیدند؟ در انتها کوشیده ام از خلال نظریات افلاطون و ارسطو درباره هنر و مفهوم میمه سیس، حدس بزنم در صورتی که این دو در زمان ما می زیستند و سینما را می شناختند آن را چطور تحلیل می کردند.

اما عدالت رشته ای است که مردمان را در داخل دولت ها به هم پیوند می دهد؛ زیرا که هدف نهایی اش تمیز نیک از بد و صحیح از خطاست و تنها اصلی است که نظم را در یک جامعه سیاسی مستقر می سازد. همان طور که ((نقاشی معروف آکادمی آتن اثر رافائل افلاطون را با کتاب تیمایوس در دست در حال اشاره به آسمان به عنوان منبع مُثُلی و ارسطو را با کتاب اخلاق در دست در حال اشاره به زمین به عنوان موضوع همه مشاهده ها)) (هارت، 1382) نشان می دهد، هر انسانی در معنای عام کلمه یکی از این دو راه را در نظرش نسبت به حیات بر می گزیند.

مهمترین خصوصیت جوهر، قائم به خود بودن است یعنی ساختاری است که بر چیزی سوار نمیشود. شما همواره می توانید به عمیق تر شدن در انبوهی از عناوین مختلف ادامه دهید. از سوی دیگر، پس از ورود فلسفه به عالم اسلامی، نه تنها فلسفه در معرض پالایش و رشد قرار گرفت و مسائلی از آن جدا و متقابلاً چندصد مسأله به آن افزوده شد، بلکه به حفظ و حراست از میراث فلسفی توجه فوق العادهای صورت گرفت چنانکه به گواهی تاریخ، اگر فلسفه در آغوش عالم اسلامی قرار نگرفته بود، مسیحی سازی فلسفه، و بعدها ساینتیسم، چیزی از میراث فلسفی به جای نگذاشته بود.

نسبت به عصر طلایی آتن بسیار پیچیده تر شده و تحلیل متفاوتی طلب می کنند، اما هنوز در اغلب موارد با مراجعه به آرای فلاسفه آتن شگفت زده بر جای می مانیم. اگر یک قلم جسم نداشته باشد اصلا نمیتوان آن را تصور کرد؛ در نتیجه وجود ندارد، لذا جسم برای قلم «جوهر» است. آنچه پایدار است و زمینه برای تغییرات فراهم میکند، همان «جوهر» است. امام صادق ( علیه السلام) می فرماید: «روزه به این دلیل واجب شد که میان فقیر و غنی مساوات برقرار گردد، و این بدان جهت است که غنی، طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به فقیر ادای حق کند; چرا که اغنیا معمولا هر چه را بخواهند، برای آن ها فراهم است .

و در نهایت اشاره می نماییم که برای رسیدن به غایت راه عملی زندگی چیست؟ عدالتى كه توسط نظام سياسى در جامعه اعمال مى گردد و شهروندان را در اين زمينه به عمل كردن وادار مى كند، عبارت است از: اعتنا و احترام به قانون حاكم بر جامعه و اعتنا و احترام به برابرى شهروندان. وجود واژه art در واژه artificial که در انگلیسی به مصنوعات و دست ساخته ها اطلاق می شود بی دلیل نیست.

عقل فعال (اعم از این که یگانه انگارانه تصور شود یا نشو) پس از مرگ باقی می­ماند، اما نفس در قسمت عمده­اش، که شامل عقل منفعل و عملکردهای حافظه و غیره است وابسته به ارگانیسم بدن است و هنگام مرگ از بین می­رود. بااینحال چیتیک هشدار میدهد که در اطلاق عنوان «مکتب» به میراث ابن العربی باید دقت و احتیاط به خرج داد؛ زیرا وی طریقت یا مذهب خاصی تأسیس نکرد، تشکیلات صوفیانه نداشت و هیچیک از طرق مهم تصوف از او بهعنوان شیخ خود یاد نمیکند. یعنی اگر شما عقلانیت نظری­ای نداشته باشید که کیفیت جاری شدن ایمان را در حوزه عمل قاعده­مند کند، این ایمان به عمل ختم نمی­شود.

تمام این تغییرات در یک انسان رخ میدهد یعنی انسان بودن در این تغییرات ثابت است و زمینهای برای دگرگونیهاست. اين امر كه عقده حقارت انسان را مينماياند، زمينه رشد و تعالي وي را نابود ميسازد؛ در حالي كه زن مانند مرد يك انسان است و بايد از نظر انساني رشد و تكامل يابد. زیرا ما اساتید تراز اول فلسفه در دانشگاه هایمان داریم که سر سوزنی نه به زندگی خودشان و نه به زندگی دیگران بهبود نمی بخشند.

این افراد در سرتاسر طول عمرشان فقط سایه ها و تصاویری که روی دیوار روبرویشان نقش می بندد را می بینند و هرگز اصل اشیاء، آدم ها و حیوانات را نمی بینند. اما از طرف دیگر، مردانی هستند که از این گونه استعدادها بی بهره اند و به هر تقدیر کاری جز اعمال جسمانی یا وظایف پیشه وری آن جام نمی دهند. ارسطو در پاسخ اینکه جوهر دقیقا چیست پاسخ میدهد: جوهر، ساختار منظم درونی هر شیء است که صورت آن شیء را تشکیل میدهند. نویسنده در گفتار دوم پس از توصیف وضع نامساعد فلسفه پساکانتی میکوشد نشان دهد که رمانتیکهای ینا با پروراندن قطعه نویسی، یعنی یک کار نظری خود – واگردان، به این وضعیت پاسخ دهند.

پس از دیدگاه افلاطون، باید ابتدا «عدالت» را در سطح شهر، که لوح بزرگ ترى است، جستوجو کرد تا عدالت در افراد هم واضح و آشکار گردد. اندیشیدن و آن گونه که امروزه مرسوم است فلسفیدن، دغدغه یونانیان بود و حتی پیش از آن که سقراط دانش را عین فضیلت بخواند و فروتنانه خود را دانا به این دلیل که بر نادانی اش آگاه است بنامد، بسیاری از یونانیان در تلاش برای درک معنای هستی برآمدند. اینها خصوصیاتی هستند که قائم به وجود قلم اند؛ یعنی ویژگیهایی که سوار بر وجود قلم هستند و میتوان آنها را از قلم گرفت درحالیکه در خود قلم خللی وارد نشود.

و این خود یکی از عوامل گریز جوانان از ازدواج در سنین جوانی است که موجب شده برخی از زنان و مردان به فحشا و منکرات افتاده و از زندگی شیرین خانواده محروم گردند. زنان ایران باستان نیز حجاب بسیار سختی داشتند و اجازه اختلاط آشکارا با مردان و حق ملاقات با هیچ مردی را نداشتند. جواب اين است كه بدون شك اسلام همان فلسفه اي كه در حس غيرت هست يعني حفاظت پاكي نسل و عدم اختلاط انساب را منظور نظر دارد، ولي علت حجاب اسلامي منحصر به اين نيست.

دیدگاهتان را بنویسید