نگاهی کامل به تاریخ ایران از دوران باستان تا به امروز

پادشاهان قاجار بیش از هر دوره دیگری از تاریخ ایران، توجه بسیاری به شهادت امام حسین (ع) و مراسم یادبود وی مبذول داشتند. ظاهراً بخشهاى مختلف در عيلام حکومتهاى جداگانه و هر يک پادشاهان مربوط به خود را داشتهاند. آريائىها پس از ورود به ايران به طوايف مختلف تقسيم شدند که مهمترين آنها مادها و پارتها و پارسها هستند. پس از مرگ اسکندر مقدونی ، سلوکوس سردار او با ایجاد حکومت سلوکیان فرمانروایی خود را شروع کرد .

اردشیر بابکان پس از حکومت اشکانیان، حکومت ساسانیان را ایجاد کرد و شهر تیسفون در نزدیکی بغداد را پایتخت ساسانیان قرار داد . حکومت تیموریان پس از 35 سال پایان یافت . حضرت محمد (ص) در طی دوران زندگی اش عرب های شبه جزیره را متحد کرد و دولت مذهبی نیرومندی را بنیان گذاشت که بعدها مرزهایش را سمت شرق، غرب و شمال گسترش یافت. آنها بعدها بخشى به اروپا و دستههائى به سمت ايران و هند حرکت کردهاند. سرانجام جوانی دیوانه به نام محمود افغان که لشکر زیادی نداشت پایتخت را محاصره کرده و تاج را از سر بی کفایت او برداشت .هنگامی که محمود افغانن از افغانستان حرکت کرد در مسیر خود شهرهای بم و کرمان را اشغال نمود و به سرعت به سوی اصفهان در حرکت بود.

آخرین حکومت در ایران ، حکومت پادشاهی پهلوی بود که توسط رضا شاه تاسیس شد و در دوران پادشاهی محمدرضا شاه پایان یافت .عمر حکومت پهلوی ۵۴ سال بود. اما در پایان این پست، کتابهای جایگزین با موضوعات مشابه جهت دانلود رایگان معرفی خواهند شد. تاریخ ایران باستان را از آغاز تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب به ایران می دانند. او سعی می کرد که با احترام گذاشتن به دکترین تشیع و زیارتگاه مقدس امام هشتم، امام رضا (ع)، در مشهد، دل های مردم را به دست آورد. خسرو انوشیروان پادشاه محبوب ساسانیان بود که برخی از تاریخ نویسان ، او را بزرگترین پادشاه ایران دانسته اند، در این که او بزرگترین شاه سلسله ساسانی بوده تردیدی نیست زیرا پادشاهی عادل و سختگیر، جنگجو و مدبر، سردار و دلیر بود.

تیمور لنگ که از بستگان چنگیز مغول بود حکومت تیموریان را آغاز کرد . رشد چشم گیر ایران در پیشرفت صنایع، فلزگذاری و صنعت نفت ، ایران را از یک کشور کشاورزی، به کشور کشاورزی صنعتی تبدیل کرده است. در طی تاریخ، زرتشتیان همواره به سه اصل اعتقاد داشته اند: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. بعدها در طی دوره شاه عباس اول، تعداد زیادی از مسیحیان به ایران مهاجرت نمودند. زمانی که آریایی ها به فلات ایران رسیدند، در ابتدا با کشتار مردم بومی آن منطقه ، برخی از آنها را به کار گرفتند.

آریایی ها زمانی که به فلات ایران رسیدند، در ابتدا با کشتار مردم بومی آن منطقه ، برخی از آنها را به کار گرفتند. به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان (۳۳۰ – ۲۵۰ ق.م.) در آمد. پازند نیز پس از آن به نگارش در آمد تا زند را به زبان فارسی دری توضیح دهد. البته باید اشاره کرد که پس از حکومت ایلخانا، در نقاط مختلف ایران ، حکومت های کوچک دیگری وجود داشتند مانند سربداران ، جلایریان ، چوپانیان، مظفریان و دیگر حکومت های کوچک دیگر. پيش از آريائىها اقوام گوناگونى در قسمتهاى مختلف فلات ايران مىزيسته اند.در تاریخ ایران قبل از آریایی ها تمدنهای شهر سوخته (در سیستان)، تمدن ایلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسیها (در کرمانشاه و لرستان) و تپورها در تبرستان (مازندران) در سرزمین ایران بودند.

در تاریخ ایران پیش از آریایی ها ، تمدن کاسی ها (در کرمانشاه و لرستان) ، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان) ،تمدن های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) ، تپورها در تبرستان (مازندران) و تمدن ایلام (در شمال خوزستان) در سرزمین ایران وجود داشت. ساسانیان خاندان شاهنشاهی ایرانی در طول تاریخ ایران هستند که در سالهای ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی حکومت می کردند. خوارزمشاهیان ، نیشابور را پایتخت خود قرار دادند و ۱۵۴ سال نیز حکومت کردند. بعدها آنها پاسارگاد را مرکز خود قرار دادند. به طور کلی، با بررسی دین در ایران آن زمان، در می یابیم که اعتقادهای آریائیان، آنان را در مقایسه با بابلیان و آشوریان به اخلاقیات بهتری سوق می داد.

دولت عيلام غالباً با دولتهاى بيشتر تکامل يافتهٔ بينالنهرين يعنى سومرىها، اکدىها، بابلىها و آشورىها در جنگ بوده است. این پادشاه نامدار با 70 سال حکومت ،بیشترین مدت پادشاهی در تاریخ ایران را داشت . ناصرالدین شاه این پادشاه بی لیاقت ترین شاه تاریخ ایران بود که در دوران ۵۰ سال حکومت خود در حالیکه جهان در اوج پیشرفت تمدن بود، ایران را پنجاه سال از تمدن عقب تر برد. در این زمان شهر شوش بسیار باشکوه و ثروتمند بود و زبان عیلامی یک از 3 زبانی بود که نوشته های سلطنتی ایران به آن زبان نوشته می شد.

این مناطق شوش ، اَنشان، اَوان و سیمش نام داشت . پایتخت آن شوش بود که آثار مربوط به این تمدن نیز در همان جا یافت شده است . وی در سن ۶۸ سالگی عاشق دختری ۱۲ ساله به نام ماه رخسار که خواهر زنش هم بود شد و او را به عقد خود درآورد . او در سن 68 سالگی عاشق دختری 12 ساله به نام ماه رخسار که خواهر زنش هم بود شد و او را به عقد خود درآورد . اولین حکومت مستقل بعد از حمله و تهاجم اعراب ، حکومت طاهریان بود که توسط طاهر ذوالیمینین یکی از سرداران مأمون تاسیس شد .

نتیجه این تهاجم انقراض حکومت خوارزمشاهیان و غارت شهرها و قتل عام مردم ایران بود که با نابودی اقتصاد و کشاورزی ایران همراه گردید. در میان فرمانروایان آل بویه ، عضدالدوله از حاکمانی بود که در عمران و آبادانی کشور نقش بسیاری داشته و مشهورتر از دیگر حاکمان بودند . علاوه بر این حدود ایران را تا کوههای هیمالیا در تبت رساند. پس از حکومت افشاریه، حکومت زندیه توسط کریم خان زند تاسیس شد .این حکومت شیراز را به عنوان پایتخت انتخاب نمود .

آنها پس از ورود به سرزمین ایران به طایفه هایی مختلفی تقسیم شدند که مهم ترین آنها پارت ها و مادها و پارس ها نام داشتند . “آریائیان” به مجموعه ای از وجودهای نیکو معتقد بودند که گنج های طبیعت را به انسان ها هدیه کرده بودند و مهم ترین آنها نور و باران بودند. این حکومت دمشق را پایتخت خود اعلام کردند . بیش از ۵۰۰ سال عباسیان حکومت کردند. اما با وجود این تاریخ غنی و کهن ،ایران تاریخی به قدمت 2500 سال دارد که به طور کلی از دوران هخامنشیان شروع می شود و از آن گذشته غنی و کهن ، تنها سلسله عیلام و ماد تا حدودی توانسته اند در حد بیان آغاز تشکیل دوران هخامنشی ، در تاریخ رسمی ایران بمانند .

حکومت اسلامی اعراب در ایران، پس از پیروزی اعراب در برابر ساسانیان شروع شد ، که امویان اولین حکومت آنها بودند. در نتیجه ، خلافت عباسیان در ایران به پایان رسید و شاخه تشیع در ایران شروع به رشد کرد. این حکومت در دوران پادشاهی ملک رحیم به پایان رسید. حکومت ماد ها توسط کوروش پایان یافت . اولین حکومت را کوروش تاسیس کرد که وسعت آن از رود سند تا اطراف دریای مدیترانه بود . مزیت هایی که نصیب مسیحیان شده بود، قدری نیز بیشتر از زرتشتیان بود. ایران ، سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز ، کشوری پهناور و همیشه حاضر در دل تاریخ جهان را نمیتوان در چند خط و نوشته گنجاند چرا که هرقدر بیشتر در تاریخ آن پیش میرویم دنیای وسیع تری را کشف می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید