وظایف و سیاست ها

هر دویِ اینها (هم سیاستِ واقعی و هم واقعگراییِ سیاسی) مایل اند از این پیشفرض شروع کنند که جستجو، در اختیار گرفتن، و به کار انداختنِ قدرت مسئلهٔ عمده و اصلیِ سیاست است. وی از بهینهسازی بهعنوان دیگر موضوعی که باید در اندیشکدهها مورد توجه قرار گیرد یاد کرد و گفت: بحث دیگر بهینهسازی است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ناهمگرایی را موضوع مهم دیگر برشمرد که باید اندیشکدهها به آن ورود کنند و گفت: برای نمونه در دولت گذشته برای سرمایهگذاری برای روسطحی یک میدان، چند سرمایهگذار انتخاب شده بود و تولید از آن بین سه شرکت توزیع شده بود. از این رو یکی از ابعاد مهم و کاربردی پژوهش در رشتهی مطالعات برنامهی درسی معطوف به کاربست یافتههای علمی است که از آن به «فناوری برنامهی درسی» تعبیر میشود. در سیزدهمین قسمت از مسابقه تلویزیونی کارویا، شرکت دانشبنیان « فنی و مهندسی طراح و سازنده تصفیه گستر جنوب هونام » با طرح «تولید دستگاه آب شیرین کن»، با سایر شرکتهای دانش بنیان متقاضی جذب سرمایه به رقابت پرداخت و در نهایت به عنوان برگزیده این قسمت انتخاب شد تا جذب سرمایه خود را از طریق سکوی تامین مالی جمعی کارن کراد انجام دهد. در همین راستا صندوق پژوهش و فناوری فارس به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان استان، مبلغ یک میلیارد تومان در این طرح سرمایه گذاری کرده است.

سرمایه مورد نیاز این شرکت برای تولید این محصولات مبلغ 4 میلیارد تومان است و این شرکت دانش بنیان در نظر دارد اصل این سرمایه را با 40% سود و پس از یک سال به مشارکتکنندگان پرداخت نماید. صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت با مجوز کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، با هدف تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری به تیمها و شرکتهای فناور و دانش بنیان از سال 1397 فعالیت خود را آغاز نموده و با دریافت مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک شرکت دانش بنیان به ارائه خدمات در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور می پردازد. در حال حاضر با توجه به سرعت بالای رشد فناوری و نوآوری در ایران، ارائه خدمات مختلف از جمله خدمات توسعه کسب و کار، تبادل فناوری، سرمایه گذاری و غیره، به صورت واحد برای سازمان ها، استارتآپها و شرکت¬های دانش بنیان نیازی محسوس می باشد. صندوق در طول دوره فعالیت خود تاکنون، اقدام به انجام سرمایه گذاری خطرپذیر و ارائه حمایت و تسهیلات در طرح های مختلف حوزه های سلامت و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آب و انرژی و مواد پیشرفته نموده است. ۶. تهیه آسیب پذیری حوزه­های مختلف دستگاه و طراحی اقدامات پدافند غیر عامل برای کاهش آنها.

این دولت در حالی تشکیل میشود که در حوزه سیاست داخلی و خارجی چالشها و مشکلات زیادی پیش روی دولتمردان جدید کشورمان قرار دارد و رفع برخی این چالشها نیازمند یک دیپلماسی پویا و فعال در سطح منطقه و جهان است که تامین این نیاز بر عهده وزارت امور خارجه و سازمانهای همکار آن قرار دارد، از این رو دستگاه سیاست خارجی کشورمان در دولت جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود چرا که باید در عرصههای مهمی مانند عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش آفرینی کرده و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در این عرصههای مورد نیاز به شکل کامل تامین کند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف مسئولیت ارایه خدمات پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه را بر عهده دارد. از این سال به بعد توسعه همهجانبهای در این وزارتخانه صورت گرفت تا شرکتها و مراکز متعددی زیر مجموعه آن تشکل یافتند و هر یک از آنها با توانمندیها و فعالیتهای بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخشهای پست و مخابرات شدند. این اصول برای چند سال اول انقلاب بطور گستردهای اعمال گردید و ایران مرکز ثقل رفت و آمد همه نهضت های آزادی بخش، جریانات سیاسی و معارض حکومتها و همینطور حامی جریان های مخالف قدرت های بزرگ شد.اما به لحاظ اقتصادی، ایران به تدریج از کشور های جهان سوم فاصله گرفت و به شرکای سنتی غربی خود مانند ژاپن، غرب اروپا و امریکای شمالی روی آورد.

همهی اموری از این دست که در دایرهی سبک زندگی قرار میگیرند نقش شارژ مجدد انسان را دارند. آنچه مربوط به توسعه سیاسی است میتوان گفت که وی توسعه سیاسی حاصلشده در اثر انقلاب مشروطه را به حاشیه برد. موسسه شریف به کمک ارتباط سازنده با صاحبان نیاز و عنایت بر جایگاه خود در تعامل با جامعه فناوران و نخبگان کشور، توانسته است گام های مهمی را در جهت رفع نیازهای فناورانه و تجاری سازی طرح های نوآورانه بردارد. این گفتمان از یک طرف تحت تأثیر ملی­گرایی، بر اهمیت و اولویت کشور و ملت و منافع ملی در سیاست خارجی تأکید می­ نمود. این انقلاب نوین که «انقلاب اطلاعاتی» نام گرفته است به اندازه انقلاب صنعتی اهمیت داشته زیرا، به سبب آن، پردازش دادهها و تبادل اطلاعات بر تولید کالا برتری مییابد و خود، به ابرصنعتی فراگیر بدل میشود. هرچند تعریفى به نسبت جامع، یا جامعترین تعریفها است، لیکن حدود این تعریف روشن نیست و هر صاحب نظرى از نگاه خود مىتواند بر گستره آن بیفزاید یا آن را محدود کند. در سالهای آخر رژیم شاه، رفتار متکبرانه شاه در انتقاد از دولتهای اروپایی نسبت به برخوردشان با مشکلات خویش و جهان بر خصومت دشمنانش و ناتوانی حامیانش در دفاع از وی افزود.

دیدگاهتان را بنویسید