وظایف و سیاست ها

این دولت در حالی تشکیل میشود که در حوزه سیاست داخلی و خارجی چالشها و مشکلات زیادی پیش روی دولتمردان جدید کشورمان قرار دارد و رفع برخی این چالشها نیازمند یک دیپلماسی پویا و فعال در سطح منطقه و جهان است که تامین این نیاز بر عهده وزارت امور خارجه و سازمانهای همکار آن قرار دارد، از این رو دستگاه سیاست خارجی کشورمان در دولت جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود چرا که باید در عرصههای مهمی مانند عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش آفرینی کرده و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در این عرصههای مورد نیاز به شکل کامل تامین کند. از سویی دیگر زیر شاخص دسترسی، سطح آمادگی زیرساختی ICT را اندازه گیری می کند، و شامل پنج معیار و زیر ساخت دسترسی از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه و پهنای باند بین المللی همچنین خانوارهای دارای رایانه و در آخر خانواده هایی که دارای اینترنت هستند را شامل میشود. اختراع رایانه، امکان پردازش سریع و ذخیره حجم انبوهی از داده ها را فراهم آورد و پیشرفتهای بعدی در زمینه ارتباط بین رایانه ها و امکان تبادل داده بین آنها، تبادل و انتقال اطلاعات را در سطح وسیعی ممکن ساخت.

در ارتباط با تغییر در فناوری اطلاعات، یکی از اساسی ترین چالش ها، مواجه شدن با سیستم های اطلاعاتی حرفهای امروزی است . وضعیت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذکور در حوزه فعالیتهای تولیدی، اگرچه خود حاصل به کارگیری گسترده و همه جانبه فناوریهای اطلاعاتی در این حوزه است، ولی در عین حال باعث توجه مضاعف سازمانها و شرکتهای تولیدی به مقوله اطلاعات و فناوریهای مرتبط با آن شده است. شاخص منتشر شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات سازمان ملل بر مبنای معیارهای مورد توافق بینالمللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که این شاخص ابزار با ارزشی برای محک زدن مهمترین معیارهای اندازه گیری جامعه اطلاعاتی است که قدمی بزرگ به منظور دسترسی به جامعه اطلاعاتی است. در این پژوهش از اطلاعات شرکتهای بزرگ در 47 کشور طی سالهای 1997 تا 2001 استفاده شد. این تحقیق با هدف تبیین موضوع فوق صورت گرفته است و سعی دارد تا نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در وضعیت کنونی تولید و ساخت کالاها را به تصویر بکشد. در این میان نقش ابزارهای رایانه ای و مخابراتی به وضوح مشخص است.

برای مثال، کامپیوتری شدن بسیاری از امور جاری مردم، انجام بسیاری از کارهای روزمره بانکی با استفاده از اینترنت و شبکههای ارتباطی در منزل و خانهها، آموزش الکترونیکی و مجازی و عدم نیاز به حضور در کلاسهای درس، توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی از نتایج و دستاوردهای فناوری اطلاعات است؛ عواملی که هرچند در مراحل اولیه رشد و تکامل قرار دارند، اما در همین حد نیز در رفاه و آسایش انسان نقش بسیار مهمی دارند. بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته ایران در حوزه شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات IDI” “در سال 2015 رتبه 91 با مقدار شاخص 4.75 را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در این برآورد در سال 2010 ایران در رتبه 99 با مقدار شاخص 3.82 قرار گرفته است. در بخش زیر شاخص دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات، ایران در سال 2015 رتبه 80 را با مقدار شاخص 97/5 را از آن خود کرد و این در حالی است که در همین دسته بندی در سال 2010 ایران رتبه 82 را با مقدار شاخص 62/4 به خود اختصاص داد. محصولات در حالی که باید بسیار کیفی باشند، تنها زمان کوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند که با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند.

این رشته هنوز رشتهای کاملاً نو در ایران است و فارغالتحصیلان آن از سال ۸۷ وارد بازار کار و مراکز دولتی شدهاند. ۳. بررسی، مطالعه و ارایه ضوابط، سیاست ها و خط مشی های مربوط به تأسیس، بهره برداری، توسعه و گسترش مراکز فرهنگی و هنری چند منظوره و تک منظوره. ۵. نظارت بر نحوه کار و گسترش فعالیت مراکز فرهنگی و هنری چند منظوره با مراکز و مراجع ذی ربط با هماهنگی معاونتهای وزارتخانه و سایر سازمانهای فرهنگی و هنری. میگردد و مسؤولیت نظارت بر حسناجرای آن بر عهده وی خواهد بود. قدمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خیام به سال ۱۳۷۶ بر میگردد که اولین سری از دانشجویان رشته معماری وارد دانشگاه گردیدند. در دومین قید میان جامعه کل و جوامع خاص تمایز برقرار کرده ماهیت همبستگیها را از هم جدا مىکند. 12 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۱.ارتباط مستمر با مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر مراجع مرتبط و اجرای خط مشیها، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی وزارتخانه و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله. دیپلماسی ایرانی: سال 1400 را میتوان سالی مهم، حساس و پر از تغییر و تحول برای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف در نظر گرفت چرا که پس از هشت سال فراز و نشیبهای گوناگون، دولت جدیدی با وعده رفع کاستیهای موجود در کشور و همچنین ایجاد تحول در زندگی و معیشت ملت سکاندار آینده کشور شده است.

دیدگاهتان را بنویسید