40 سال اصلاحات چین و اجرای سیاست درهای باز در این کشور

قطعا اعتماد پایدار بین دو کشور میتواند بستر همکاریها را در قالب ابتکار جاده- کمربند و همچنین برنامه جامع همکاری، گسترش دهد و همکاریهای بین منطقهای را به توسعه، ثبات و صلح تبدیل کند. انجام تستهای پرشمار و فراگیر، برقراری قرنطینههای منطقهای سفت و سخت و اعمال محدودیتهای اجتماعی بیدرنگ در چین بیش از دو سال است که به نام «سیاست کووید صفر» ادامه دارد و با وجود ظاهر کلافهکننده و حتی به زعم برخی غیرانسانی آن نه تنها به داد بسیاری از مردم جهان رسیده بلکه به نظر میرسد ادامه اجرای آن همچنان ضروری است. چنان که نتایج مدلسازی محققان دانشگاه پکن نشان میدهد که اگر بازگشایی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در چین همانند ایالات متحده اجرا شود، سطح ابتلای روزانه به ویروس کرونا به طور متوسط به ۶۳۰ هزار نفر میرسد و شمار مرگ و میر در این کشور بسیار بیشتر از رقم چهار هزار و ۶۳۶ نفری خواهد شد که طی دو سال گذشته ثبت شده است. این سازمانها که برخلاف شمار زیادی از بخشهای دولتی سنتی، بار منافع سازمانی را به دوش نمیکشیدند، منشأ و منبع بسیاری از اصلاحات اجرا شده در دهههای 80 و 90 بودند.

درواقع چین با این تصمیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد. بدین ترتیب دولت چین تحت تاثیر عوامل یاد شده در اواخر سال 1978 به منظور ارتقا نیروی تولید جامعه سیاست درهای باز را اجرا نمود. بررسی تحلیلی توصیفی، بسترهای همکاری دو کشور در سه بعد انرژی، ترانزیت و امنیت را به منظور شکل دهی چارچوب راهبردی بین طرفین بیان می کند. در واقع سوال اصلی شناسایی و بررسی متغیرهای اصلی روابط ایران و چین در ایجاد روابط راهبردی دوجانبه برای کسب منافع بیشتر است. طریق منحصربه فردی که چین برای اصلاح نظام خود پیمود، این کشور را به الگویی برای دیگر ممالک تحت توسعه تبدیل کرده است. انتشار این خبر به وضوح نشان می دهد که حتی نزدیک ترین متحدان آمریکا نیز واشنگتن را شریکی قابل اعتماد برای خود نمی دانند. دنگ از «چهار مدرنیزاسیون» در حوزه صنعت، کشاورزی، دفاع ملی و دانش و تکنولوژی صحبت میکرد که ایده اصلی آن به چو انلای برمیگردد؛ کسی که برای اولین بار این مفهوم را در سال 1950 (1329 هجری شمسی) طراحی کرد. چین مجبور شده برای پیشبرد استراتژی اقتصادی اش در اقتصاد جهانی شده ادغام گردد و به تبع آن از نظم و ثبات بین المللی دفاع کند. در طول همهگیری، شی همچنین از حواسپرتی کشورهای دیگر برای طرح ادعاهای ارضی بیشتر استفاده کرده است: برای بیش از 100 روز متوالی، کشتیهای چینی در آبهای ژاپن و اطراف تعدادی از جزایر مورد مناقشه که چین آنها را جزایر دیائیو، و ژاپن جزایر سنکاکو مینامد، حرکت کردند.

« دنگ شیائوپینگ» که کنترل حزب کمونیست چین (CPC) را در سال ۱۹۷۸ به دست گرفت، مسئول آغاز اصلاحات اقتصاد برنامه ریزی شده برای حرکت به سمت اقتصاد با محوریت بازار بود. موفقیتهای شکوهمند چین طی دهههای اخیر، مرهون اتحاد و همبستگی ملت بزرگ آن کشور و رهبرانی خردمند همچون جنابعالی برای نیل به رشد و توسعه ملی بوده است. برای مثال، فرض کنید که قبل از دخالت دولت چین در بازار، قیمت هر 5 یوآن برابر با یک دلار بوده است. تا اوایل دهه 90، نبود زیرساخت کافی به تنگنایی در مسیر رشد تبدیل شده بود.شرکتهای متخصص در امور توسعه شهری و احداث زیرساختها تبدیل به بخشی از راهحل برای برطرف کردن این تنگنا شدند. باز کردن درها به روی خارج و پیوند با جهان ناشی از اعتماد به نفس کامل چین است. 40 سال میگذرد از زمانی که دنگ ژیائوپینگ اصلاحات چین را با سخنرانی معروف خود و درخواست از شهروندان برای رها کردن ذهنهایشان، جستوجوی واقعیت از روی حقایق و یکی شدن در برنامهریزی برای آینده، آغاز کرد.

پس از به قدرت رسیدن اصلاحطلبان، زمینه برای یک تحول اساسی در سیستم اقتصادی چین فراهم شد. به هر خانوار مزرعه یک قطعه زمین برای کشاورزی اختصاص داده شد. چین برای پاسخگویی به نیاز علاقه مندان در کشورهای مخلتف جهان به فرهنگ چین، بیش از 200 شعبه انستیتوی کنفوسیوس در سراسر جهان تاسیس کرده است. طی سی سال از زمان اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز تا کنون چین ضمن جذب و پذیرش موارد برجسته فرهنگی کشورهای مختلف جهان، فرهنگ خود را نیز به کشورهای دیگر معرفی کرده است. سپس با توجه به اختلاف و ناامیدی از شوروی خود را در کنار ممالک جهان سوم قرار داد و همصدا با آنها خواستار عدم مداخله ابرقدرتها در امور داخلی کشورهای دیگر شد. این نوع جنگ چنان مخرب است که در جنگ ارزی چین-آمریکا طبق گزارش نخستوزیر چین فقط در 45 روز ارزش پول چین (دارنده سومین ذخایر طلای جهان) 50 درصد سقوط و اقتصاد چین دچار نوسانات شدید شد. به کشاورزان اجازه داده شد كه خوك، مرغ و اردك را پرورش دهند. پیشتر در سال 2013، چین اجازه تولد فرزند دوم را به خانوادهها داده بود. شی در مورد اتحاد با تایوان مکرر و با فوریت صحبت می کند. به توجه به مطالب ارائه شده در مورد اصلاحات اقتصادی چین، می توان خاطر نشان کرد که روند اصلاحات با ترکیبی از تلاش های دولت مرکزی و انگیزه و تمایل طبیعی مردم چین برای تغییر و واحدهای سطح پایین دولت برای بهبود اقتصادی صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید